Ved å ha en unik kompetanse, og tilby bedre eller billigere produkter og tjenester enn andre, kan man skaffe seg et konkurransefortrinn og en sterk posisjon i markedet. Men ting endrer seg, og markeder er ikke alltid stabile. Da er det viktig med fleksibilitet, og evnen til å tilpasse seg endrede markedsbetingelser.

Forsker Karl Joachim Breunig har prøvd å finne svar på hvordan bedrifter best kan organisere seg for å sikre en dynamisk utvikling og bruk av sin kjernekompetanse, skriver Forskning.no.

Han valgte seg to internasjonale norske tjenesteleverandører som han fulgte over en ti års periode fra 2000 til 2010. Begge av samme type og med beslektede ressurser. Selv om virksomhetene er like, får den ene 40 prosent mer ytelse ut av sine ansatte enn den andre.

Etter å ha intervjuet 290 ledere og medarbeidere, i et mål om å kartlegge hvordan virsomhetene tilpasser seg i forhold til endringene i markedet, har Breunig funnet et område som skiller dem. Begge selskapene har utviklet systemer og rutiner for utvikling og deling av kompetanse, men virsomheten med høy ytelse legger også til rette for arbeidsrelaterte sosiale nettverk. Nettverk hvor man kommer sammen for å løse komplekse oppgaver og utfordringer.

- Det er like viktig å fremme sosiale nettverk som det er å utvikle systemer for kunnskapsdeling, sier Breunig.

Forskeren utførte også et naturlig eksperiment i en enhet i virsomheten med lav ytelse. Denne enheten gjorde det dårligere enn gjennomsnittet for denne organisasjonen. Sosiale nettverk ble introdusert gjennom etablering av teamarbeid. Resultatene ble formidable. Ytelsene økte nemlig med 90 prosent i løpet av et år.

Ifølge Breunig viser studien at kunnskapsvirksomheter må legge til rette for både kunnskapsdeling og for problemløsing i sosiale jobbrelaterte nettverk.

- Systemer er en god måte å dele kunnskap om kjente problemer. Skal du løse helt nye typer utfordringer, vil det svare seg å legge til rette for at medarbeidere møtes for å løse oppgavene sammen.