For å bli suksessfull, er det viktig å ha troen på sine egne firmaer, produkter eller tjenester. Selvtillit kan hjelpe entreprenører med å nå sine mål og overbevise andre, enten det er kunder, investorer eller andre lagspillere. Likevel er det viktig å være selkritisk, for å bygge vellykkede og bærekraftige selskaper, skriver Entrepreneur.com.

Det er viktig å lære seg balansen mellom å være sikker på seg selv, og å være ærlig om sine egne begrensninger. Her er noen råd:

Farene ved overdreven selvtillit

Å være en entreprenør krever selvtillit. Overdreven selvtillit derimot, er noe man bør passe seg for. Noam Wasserman fra Harvard Business School, påpeker at overdreven selvtillit blant annet kan føre til at man overvurderer sannsynligheten for suksess i forhold til konkurrentene, undervurderer ressursbehov og ignorerer nødvendige endringer.

I boka Invisible Gorillas, skriver forfatterne Christopher Chabris og Daniel Simons om begrepet "illusjon av trygghet", som kan gjøre at vi overvurderer våre egne evner. De poengterer blant annet at den verste formen for overdreven selvtillit kommer når vi er relativt ufaglærte i en oppgave (som en førstegangs entreprenør som skal starte sitt første selskap). Dette er problemet, at man er ufaglært, men at man ikke er klar over det.

Følg nøye med på hvor selvtilliten din kommer fra, og sørg for at du ikke tror at du har ferdigheter der du ikke har det.

Bruk selvkritikk til din fordel

Selvkritikk kan være et effektivt verktøy for å beskytte seg selv mot overdreven selvtillit, sin egen blindhet overfor realiteten. Her er noen måter du kan bruke dette som et verktøy for suksess.

Gjør en ærlig vurdering av dine ferdigheter

Hvis man gjør en ærlig vurdering av sine egne ferdigheter og omstendigheter, særlig i den tidlige fasen når man starter et selskap (kanskje også før oppstart), kan man finne ut om man er klar til å sette i gang, og evt. hvem man bør samarbeide med. En entreprenør som har økonomi eller personlige forhold som kan gjøre det vanskelig å starte opp, bør kanskje velge å utsette oppstarten, med en strategi i tankene for å oppnå stabilitet.

En som mangler erfaring i bransjen eller kontakter, eller som synes det er vanskelig å prate med investorer eller kunder, bør se etter noen partnere som er flinkere på disse områdene. Å være ærlig om sine egne styrker, og ikke minst, svakheter, kan sikre at du tar en god og fornuftig avgjørelse.

Anerkjenn og fyll kunnskapshull

Å ha god innsikt i sine egne styrker og svakheter kan hjelpe deg på andre måter også. Det er sikkert mye du vet om bransjen og utfordringene fremover. Men spør deg selv: Hvor er mine kunnskapshull? For eksempel: Kjenner du til vanene til dine kunder? Hvilke partnere kan du trenge? Er du god til å selge? Markedsføring? Identifiser dine svakheter og søk utdanning som kan hjelpe deg å forbedre din kunnskap. Dette kan hjelpe deg med å få en god start.

Få dine feil til å jobbe for deg

Hvis man reflekterer og samler sine feil, kan man vurdere hvor du har gjort feil, forstå fremgangsmåten du har tatt for å korrigere dem og planlegge måter å unngå lignende feiltrinn i fremtiden.

Oppretthold en balanse

Når man blir møtt med valget om å enten vektlegge prestasjoner eller å innrømme svakheter, ville nok de fleste valgt å fremheve det positive. Å kunne demonstrere vekst og vise til suksess er viktig i nesten alle yrker. Men å være oppmerksom på egen overdreven selvtillit, å identifisere svakheter og reflektere over sine egne feil kan hjelpe deg til å bli en sterkere entreprenør.


Les også: Velg dine forbilder og lær fra en mentor