Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
arrow_upward
selvkritisk_2
404

Bli en bedre entreprenør med selvkritikk

Grunderskap

Det er viktig å ha troen på sine egne evner, men for å bygge vellykkede og bærekraftige selskaper, er det også viktig med selvkritikk. Å være ærlig med seg selv og sine egne begrensninger.

For å bli suksessfull, er det viktig å ha troen på sine egne firmaer, produkter eller tjenester. Selvtillit kan hjelpe entreprenører med å nå sine mål og overbevise andre, enten det er kunder, investorer eller andre lagspillere. Likevel er det viktig å være selkritisk, for å bygge vellykkede og bærekraftige selskaper, skriver Entrepreneur.com.

Det er viktig å lære seg balansen mellom å være sikker på seg selv, og å være ærlig om sine egne begrensninger. Her er noen råd:

Farene ved overdreven selvtillit

Å være en entreprenør krever selvtillit. Overdreven selvtillit derimot, er noe man bør passe seg for. Noam Wasserman fra Harvard Business School, påpeker at overdreven selvtillit blant annet kan føre til at man overvurderer sannsynligheten for suksess i forhold til konkurrentene, undervurderer ressursbehov og ignorerer nødvendige endringer.

I boka Invisible Gorillas, skriver forfatterne Christopher Chabris og Daniel Simons om begrepet "illusjon av trygghet", som kan gjøre at vi overvurderer våre egne evner. De poengterer blant annet at den verste formen for overdreven selvtillit kommer når vi er relativt ufaglærte i en oppgave (som en førstegangs entreprenør som skal starte sitt første selskap). Dette er problemet, at man er ufaglært, men at man ikke er klar over det.

Følg nøye med på hvor selvtilliten din kommer fra, og sørg for at du ikke tror at du har ferdigheter der du ikke har det.

Bruk selvkritikk til din fordel

Selvkritikk kan være et effektivt verktøy for å beskytte seg selv mot overdreven selvtillit, sin egen blindhet overfor realiteten. Her er noen måter du kan bruke dette som et verktøy for suksess.

Gjør en ærlig vurdering av dine ferdigheter

Hvis man gjør en ærlig vurdering av sine egne ferdigheter og omstendigheter, særlig i den tidlige fasen når man starter et selskap (kanskje også før oppstart), kan man finne ut om man er klar til å sette i gang, og evt. hvem man bør samarbeide med. En entreprenør som har økonomi eller personlige forhold som kan gjøre det vanskelig å starte opp, bør kanskje velge å utsette oppstarten, med en strategi i tankene for å oppnå stabilitet.

En som mangler erfaring i bransjen eller kontakter, eller som synes det er vanskelig å prate med investorer eller kunder, bør se etter noen partnere som er flinkere på disse områdene. Å være ærlig om sine egne styrker, og ikke minst, svakheter, kan sikre at du tar en god og fornuftig avgjørelse.

Anerkjenn og fyll kunnskapshull

Å ha god innsikt i sine egne styrker og svakheter kan hjelpe deg på andre måter også. Det er sikkert mye du vet om bransjen og utfordringene fremover. Men spør deg selv: Hvor er mine kunnskapshull? For eksempel: Kjenner du til vanene til dine kunder? Hvilke partnere kan du trenge? Er du god til å selge? Markedsføring? Identifiser dine svakheter og søk utdanning som kan hjelpe deg å forbedre din kunnskap. Dette kan hjelpe deg med å få en god start.

Få dine feil til å jobbe for deg

Hvis man reflekterer og samler sine feil, kan man vurdere hvor du har gjort feil, forstå fremgangsmåten du har tatt for å korrigere dem og planlegge måter å unngå lignende feiltrinn i fremtiden.

Oppretthold en balanse

Når man blir møtt med valget om å enten vektlegge prestasjoner eller å innrømme svakheter, ville nok de fleste valgt å fremheve det positive. Å kunne demonstrere vekst og vise til suksess er viktig i nesten alle yrker. Men å være oppmerksom på egen overdreven selvtillit, å identifisere svakheter og reflektere over sine egne feil kan hjelpe deg til å bli en sterkere entreprenør.

Les også: Velg dine forbilder og lær fra en mentor

Motta nyhetsbrev

Meld deg på nyhetsbrev!

Tren hjernen din til bedre beslutninger

Inntil nylig trodde vi at hjernen sluttet å vokse i 20-årene og at det deretter kun gikk en vei. Men visste du at du faktisk kan trene hjernen din til å fungere bedre i hverdagen, slik at den blant an...

Digitalisering – slik motiverer du dine ansatte

Siden samfunnet er i konstant endring og blir stadig mer robotisert og automatisert, kreves det mye for å klare å følge med og omstille seg hurtig nok. Digitalisering handler også om mennesker, og med...
Annonsér her!
Annonsér her!

Baksnakking – en kilde til dårlig arbeidsmiljø

En dansk undersøkelse (se faktaboks) viser at 47 prosent av de ansatte hadde opplevd baksnakking. En tilsvarende engelsk undersøkelse viser at to av tre ansatte baksnakker hverandre på jobb. LederNytt...

En engasjerende filantropisk CSR-strategi er mer enn avlat og gaver

Bedrifter synes å uttrykke sitt filantropiske engasjement på svært ulike måter. De fleste gir gaver og sponsorstøtte av ulik størrelsesorden til lokale organisasjoner eller til større filantropiske kj...

Hva strever ledere med i hverdagen? Situasjon: «Uklar retning»

Dette er foreløpig den femte og siste artikkelen fra pågående studie av norske lederes hverdagsstrev.

Brainstorming – når du ønsker færre og dårligere ideer

Brainstorming er et av de klassiske verktøyene som brukes for å få nye ideer. Konseptet har vært svært fremtredende helt siden det ble lansert på 40 – tallet, men er det så effektivt som tilhengerne s...
Annonsér her!
Annonsér her!

Walk the talk – ikke kom med tomme ord

Er du en leder som gjør det du sier du skal gjøre og holder det du lover? Det hjelper lite å ha gode verdier, hvis de ikke etterleves av deg som leder eller de som jobber i bedriften. Kultur- og ko...

Når ting først slutter å fungere innen retail - så går det fort veldig galt.

Når et selskap leverer negative resultater over tid, eller hvis gjelden blir vanskelig å betjene, er det ofte to alternativer: konkurs eller snuoperasjon. Kjersti Hobøl fikk jobben med å redde Princes...

Sensitive medarbeidere kan utgjøre en stor kreativ og analytisk ressurs

Det er ikke alltid at sensitive medarbeidernes egenskaper verdsettes og anerkjennes i et miljø med altfor høyt tempo og lite fokus på medmenneskelige verdier, helse og livskvalitet. Psykolog Trond ...

Kraften i emosjoner

Forskning viser at ledere som dyrker frem takknemlighet, medfølelse og stolthet hos sine medarbeidere, vil se økt produktivitet og velvære hos sine medarbeidere. Dessuten tilrettelegger de for et mer ...
Annonsér her!
Annonsér her!

Prestasjonskulturen avgjør bedriftens fremtid

For at en virksomhet skal kunne levere gode resultater er den nødt til å bestå av en stødig prestasjonskultur. Det er lederens ansvar å forme denne kulturen i riktig retning – ved å få med seg de rett...

Hva strever ledere med i hverdagen? Situasjon: «Ensomhet»

Dette er den fjerde artikkelen fra pågående studie av norske lederes hverdagsstrev. Studien er basert på fortrolige samtaler med ledere på ulike nivåer i 43 ulike virksomheter (49% offentlig og 51% pr...