Hvordan blir du og bedriften din mestere på innovasjon, slik at dere finner de beste ideene før alle andre? 

Når bedriften du jobber i har et produkt eller en tjeneste som både fungerer og selger godt, så er det enkleste og mest komfortable å fortsette i samme retning, og nyte og melke suksessen. Skylappene er ubevisst på, og risikoen er høy for at man gror fast i rutiner og mønstre uten å ta tilstrekkelig inn over seg at markedet til stadighet er i endring. Dermed bruker man kanskje heller ikke tid eller penger på fornyelse, nytenkning og innovasjon. Ketil Lundgaard er avdelingsdirektør for vekstbedrifter og klynger i Innovasjon Norge, og jobber med å utvikle og tilrettelegge for innovasjon i etablerte bedrifter. Han mener at innovasjon er en forutsetning for overlevelse og vekst i alle bedrifter, til enhver tid.

– Det er livsviktig, bokstavelig talt, også for etablerte bedrifter. Ingen er skjermet for behovet for å forbedre det man leverer, og for å videreutvikle mer brukervennlige og kostnadseffektive løsninger. Derfor er innovasjon i offentlig sektor også høyere på agendaen enn noen gang. Vi har behov for å løse store samfunnsutfordringer, innen blant annet helse, miljø og energi, i samarbeid mellom næringsliv og offentlig sektor, sier Lundgaard.

Han tror utfordringen for mange er at de føler seg små og har begrensede ressurser.      

– Bedriftsstrukturen i Norge i dag består av mange små selskaper, nitti prosent har færre enn 20 ansatte. Den daglige driften tar ofte hundre prosent av tiden, og innovasjon blir ikke alltid satt tilstrekkelig på dagsorden. Samtidig har små bedrifter gode forutsetninger for å innovere og tilpasse seg raskt, sier avdelingsdirektøren.

Kodak-moment

Ifølge Ketil Lundgaard så gjør dagens omstillingsutfordringer at innovasjon, i enda sterkere grad enn tidligere, er en nøkkelfaktor for endring, lønnsomhet og verdiskaping. 

– Den teknologiske utviklingen går fort, og er kanskje den viktigste drivkraften for innovasjon, sier Lundgaard, og mener det er risikosport å lukke øynene for at innovasjon skal inn i bedriftsstrategien, i en tid hvor digitaliseringen og de teknologiske endringene skjer svært raskt. Han trekker blant annet frem Kodak som et skrekkeksempel på en bedrift som feilet grovt.

– Fotogiganten fra 80-90-tallet ventet for lenge med å lansere produkter basert på teknologi for digital fotografering. Kodak hadde faktisk selv funnet opp digitalkameraet, og de tenkte at dersom ikke de satset på den digitale teknologien, ville heller ikke resten av verden gjøre det. De var jo tross alt det desidert beste fotoselskapet. Men de undervurderte den raske teknologiske utviklingen – gründere, små selskaper og innovatører snur seg rundt og finner nye løsninger. På tross av markedsledende produkter og et utall patenter stakk utfordrerne raskt fra giganten, som våknet først da det var for sent, sier Lundgaard.

Over gjennomsnittet innovative

At bindersen og ostehøvelen er gode norske oppfinnelser er barnelærdom, selv om bindersen visstnok ikke er så norsk som vi tror, men hvor gode er vi egentlig på innovasjon i Norge dag?

– Bildet er veldig sammensatt, men Norge havner over gjennomsnittet på mange målinger, og på noen områder og produktsegmenter er vi også ledende, sier Ketil Lundgaard.

Han trekker frem havromsnæringer, slik som maritim, oppdrett og olje og gass, og underleverandørindustri knyttet til produktivitet og effektive innovasjonsprosesser.

– Også innenfor enkelte nyere bransjer, som medisinsk teknologi, er Norge langt fremme. Utvikling av nye løsninger innen kreftmedisinering er et eksempel, sier Lundgaard.

Innovasjon på agendaen

Men hvordan går man frem når en etablert bedrift ønsker å bli mer innovativ?

Lundgaard mener det først og fremst handler om å sette innovasjon tydeligere på dagsorden.

– Innovasjon handler om forretningsstrategi og forretningsmodell, så det er helt nødvendig at det forankres i toppledelsen. Dernest er det viktig å definere et team, eller noen medarbeidere, som har engasjement og kompetanse til å være med å utvikle bedriften. Det er også viktig at lederen faktisk avsetter tid til dette, sier avdelingsdirektøren.

Og så kan det være lurt å søke samarbeidspartnere andre steder, for både kunnskap og inspirasjon.

– Vi vet at innovasjon lykkes aller best i samarbeid mellom flere, det kan være næringsklynger, leverandører, kunder eller andre partnere som man har i nettverket sitt. I Innovasjon Norge tilrettelegger vi for innovasjonssamarbeid, blant annet gjennom tilbud om finansiering av Innovasjonskontrakter, som er et samarbeid mellom leverandør og pilotkunde, og Bedriftsnettverk, sier Lundgaard.

Han anbefaler også å delta på kurs som kan gi innsikt i verktøy og knagger som man kan bruke til å utvikle en forretningsmodell.

– Det gir en felles forståelse, terminologi og rammeverk til å starte å lage en innovasjonsstrategi.

Ketil Lundgaard forteller at noe av det som kjennetegner de bedriftene som har lykkes med innovasjon, er at ledelsen har satt av tid, ressurser og kompetanse til å drive innovasjon som en del av den daglige virksomheten.

– De har forstått at innovasjon er helt avgjørende for å lykkes, de har gjerne et utstrakt samarbeid med andre og et godt system for å følge med på trender og utvikling i markedsbehov. Videre har de fokus på å innovere i hele forretningsmodellen, og ikke bare på å utvikle produkter og tjenester. En helt avgjørende suksessfaktor er også å teste nye løsninger og ideer kontinuerlig i markedet, underveis i en innovasjonsprosess, for å sikre at utviklingen er i tråd med faktiske kundebehov, sier Lundgaard.

Innovasjon = en ny vare, tjeneste, produksjonsprosess, anvendelse eller organisasjonsform som er lansert i markedet eller tatt i bruk i produksjonen for å skape økonomiske verdier.

Spørsmål på veien mot innovasjon:

Hvor har vi størst behov for å innovere?
Hvem skal være involvert?
Hvordan generer vi ideer?
Hvordan selekterer og prioriterer vi?
Hvilke mål skal vi sette oss?
Hvordan skal vi organisere arbeidet?

Les mer om innovasjon:

Innovasjonsledelse, Martin Gjelsvik.
Innovasjon i praksis – veien til den andre siden, 155 medforfattere. 
Innovasjon som kollektiv prestasjon, Tone Merethe Aasen, Oscar Amundsen
Innovation as Usual,  Paddy Miller & Thomas Wedell-Wedellsborg
Inside the Box, Drew Boyd and Jacob Goldenberg

TEKST: TANJA HAUGE REINE              FOTO: INNOVASJON NORGE