Rina Sunder_750x924_cropped_450x408.jpg

- Det flotte med å starte egen bedrift har vært de ulike rollene jeg har fått utøve: den visjonære, salgsrollen, den utøvende, skaperrollen, innovative, forhandlerrollen, forfatterrollen, lederrollen og rollen som entreprenør.

Det forteller norsk-indiske Rina Sunder. I april 2011 startet Rina selskapet EnteringINDIA som skal bistå skandinaviske selskaper som vil inn i det indiske markedet. Nå har hun og selskapet nettopp feiret toårsjubileum og snart kommer hun med en fagbok om India.

- Det er gøy å skrive en bok om internasjonal politikk og handel.  Hver 6.verdensborger er inder. I følge Verdensbanken vil en indisk baby født i 2009 forvente å leve til han/hun blir 64 år, dette vil være 22 år lengre enn sine besteforeldre. Videre vil en indisk baby født i 2009 forbruke tretten ganger så mye som de som ble født i 1960. Vi i Norge har ikke noe valg, vi må være forberedt på å møte inderne som kunder, konkurrenter eller samarbeidspartnere. I det nye verdensbildet blir vårt vestlige konkurransefortrinn kraftig utfordret. Det er forventet at India vil gå forbi Kina i antall mennesker, samt bli en verdens største økonomier. Trykket ligger i Østen. Noe jeg merket da jeg bodde i Singapore.

Fordeler med å være tospråklig?

- Som norsk-inder behersker jeg begge samfunn og snakker hindi like godt som norsk. Selskapet mitt leverer kurs om indiske forhold. Indisk tenkemåte, korrupsjon, etikk, juggad, ledelse og innovasjon. Inderne er her. Vi kan like det, eller ikke like det. I dag er det slik at det er India som velger, mens Norge kan bli valgt.

Hvilke hinder møtte du under oppstarten?

- Jeg etablerte meg som gründer i et nytt landskap uten kontakter eller nettverk. Det i seg selv er galskap. Jeg innså tidlig at det kunne bli en utfordrende. Som “first mover” var det upløyd mark som ville kreve mye tålmodighet fra min side. Mange nordmenn er dessverre foreldet i sitt syn på Indisk næringsliv og indere.  Men jeg visste at jeg hadde something new to bring to the table derfor valgte jeg å se på alle hindre som muligheter som ligger i det å være en ny aktør.

Var det utfordringer du ikke hadde regnet med?

- Som gründere flest var jeg naiv og godtroende i begynnelsen.  Delte åpent ideer og tanker i tro om at jo flere hode som kommer sammen, jo større marked kan man skape. Alle tenker ikke sånn, dessverre. Rent bortsett fra min naivitet så er jeg såpass heldig som ikke har så mange tabber å skilte med. Jeg valgte å vokse med markedet da India ikke var på norsk radar på samme måte som det er blitt i dag. Ellers har jeg konsekvent takket nei til mange oppdrag som ikke har noe med mitt forretningskonsept å gjøre. Det var ingen lette avveininger, men jeg er tilhenger av å holde seg til det man er aller best på. Før jeg gikk ut i markedet fikk jeg også tilbud om å ha kontor hos Oslo Handelskammer, og nå som jeg skriver bok fikk jeg tilbud om skriveplass på Litteraturhuset. Heldigvis er listen over positive opplevelser langt større enn de negative erfaringene.  Jeg tror nok også at jeg har hatt flaks i forhold til timing.

Hva lyktes du med?

- Jeg ante jo ikke hvordan det ville gå med EnteringINDIA april 2011. Jeg håper jeg har lyktes med å sette det nye moderne India, indisk ledelse, innovasjon og forretningskultur på kartet. Jeg er opptatt av å forberede våre norske unge på det nye verdensbildet hvor India kan skilte med en ung befolkning på 700 millioner. Derfor var det naturlig å koble EnteringINDIA opp mot business-skoler i Sverige, Danmark og Norge. Når jeg i dag ser på kundelisten, India-konferansene som jeg enten har vært innleder på eller vært med som medarrangør, samt bredden i temaer for kurs og foredrag så er jeg ydmyk for tilliten som kundene har vist meg. Jeg er selvsagt spent på om EnteringINDIA kvalifiserer til å matche norske og indiske selskaper gjennom NORADS “business matchmaking program” hvor målet er å bidra til sosial og økonomisk utvikling.

Lærte du av tabbene?

- Jeg har kompetente rådgivere som har stilt opp i situasjoner hvor jeg har hatt behov for eksterne meninger. Så i så måte har jeg heldigvis få tabber jeg kan skilte med

Hvordan går driften i dag?

- Som gründer er det stort å skrive en bok etter å ha vært i markedet i knapt ett år. Da bokprosjektet kom opp i 2012 ble jeg nødt til å justere forretningsplanen min ved å trappe ned businessdelen til fordel for boken.  Jeg var også nødt til å ta noen runder med meg selv hvorvidt det var lurt å skrive bok i en etableringsfase. Videre var det helt avgjørende for meg å ha barna mine med i beslutninger. Å samle tekster, foredrag og kronikker som er blitt skrevet over tre år har vært en utrolig givende men også en ekstremt krevende prosess. Det flotte med å starte egen bedrift for meg har vært de ulike rollene jeg har fått utøve: den visjonære, salgsrollen, den utøvende, skaperrollen, innovative, forhandlerrollen, forfatterrollen, lederrollen og rollen som entreprenør.

Du har også deltatt på det 12. toppmøte mellom EU og India.

- Ja, det 13. toppmøtet mellom EU og India ble avholdt i februar 2013 og resultatet ble at man nærmer seg en ambisiøs handelsavtale mellom partene. Effektene kan bli store, også for Norge. Målsetningen er å ferdigstille handelsavtalen i løpet av 2013.  Med det vil en frihandelssone bringe sammen markeder på en og en halv milliard mennesker - en fjerdedel av klodens samlede befolkning. Indias innvirkning på verdensøkonomien er av voksende betydning. Kombinert med raskt voksende kjøpekraft til forbrukerne i disse økonomiene, er dette en ny virkelighet som verken EU, Norge eller norske selskaper har råd til å ignorere.

Noen råd til ferske gründere?

  • Tenk som Pippi «Det har jeg aldri prøvd før så det kan jeg sikkert klare»
  • Hold deg til det du er god på; din kjernevirksomhet.
  • Ha tålmodighet. Veien er lengre enn du tror og du vil møte motgang, så gi deg selv 3 år på å lykkes.
  • Hvis du har barn så sørg for at partner, familie og svigerfamilie backer deg opp 200 prosent.

Tekst: Kaare Skevik jr.

Foto: Ingar Næss, studiof2