Over hele verden blir Brexit knyttet til britenes løsrivelse fra EU. Like fullt har britiske Brexit Drinks Ltd. sett helt andre muligheter i navnet som er en sammenskrivning av British og exit.

Selskapet registrerte likså godt Brexit som varemerke for matvarestilsetninger, energidrikker, elektroniske sigaretter og filtersigaretter.

Helt smertefritt gikk ikke registreringen. EUIPO avviste først varemerkesøknaden. EUPIO er EUs registreringskontor for immaterielle rettigheter og har tilsvarende registrar-funksjon som Patentstyret i Norge.

Begrunnelsen var blant annet at innbyggere i hele EU kunne bli dypt såret dersom Brexit ble brukt på annet enn løsrivelsen. 

Imidlertid klagde Brexit Drink på vedtaket og vant frem. På brexitdrink.com reklamerer selskapet nå med at Brexit Energy Drink kommer hendig inn når kreftene tar slutt. Kanskje kommer sigaretter som kan være fine å ty til når samarbeid går opp i røyk? Varemerkebeskyttelsen åpner iallfall for dette.

– Mange tror varemerkeregistrering gir beskyttelse for alle varer og tjenester, og setter energidrikken i halsen når et ord de har registrert dukker opp i en annen sammenheng. Andre unnlater å søke beskyttelse fordi de tror navnet er opptatt. Dermed kan de droppe navn på produktene som hadde vært helt lovlige og kunne ha fungert godt i markedet, sier Thor B. Mosaker.

Mosaker er regiondirektør i Zacco i Norge, Tyskland og England, et selskap som kan søke om varemerkeregistrering, designbeskyttelse og patent. Anslagsvis 85 prosent av verdiene i norsk næringsliv er slike immaterielle rettigheter.

Varemerker skiller virksomheters varer og tjenester fra konkurrentenes, og er den aller største verdien for mange virksomheter.

– Når du eier et varemerke kan du bygge betydelige verdier med basis i dette, sier Mosaker.

– Dersom flere for eksempel hadde kunnet bruke Google, Apple og Amazon.com som varemerker ville de ha vært vesentlig mindre verdt. Nå kan eierne i stedet forhindre andre fra å bruke varemerkene og dermed gi kundene trygghet for at de vet hva de får. Også banker, investorer og samarbeidspartnere er opptatte av verdien i et varemerke.

Varemerker er inndelt i 45 klasser. Registrering skjer ved først å velge klasse og deretter varer eller tjenester innenfor klassen. Mosaker anbefaler fantasiord. Men, som Brexit er et eksempel på, kan man også velge kjente ord og uttrykk så lenge de ikke er beskrivende for varene og tjenestene merket er søkt for. For vareklasse 9 som dekker datamaskiner er Apple et fantasiord, men ikke i klasse 31 som dekker friske frukter og lar seg derfor ikke registrere. Bulldog er registrert av forskjellige virksomheter for sportsdrikk og hudkrem fordi produktene ikke kan forveksles. Det samme gjelder Brio for rottegift og barneleker.

Kilde: pressemelding.