Seksjonen for Byggeledelse og SHA har 2 ledige stillinger som byggeleder innen primært samferdselsrelaterte prosjekter. I tillegg til dette vil stillingen også kunne inkludere byggelederrolle for park-, idrett- og byromsprosjekt. Som byggeleder har du det daglige ansvaret for å styre gjennomføringen av en eller flere avtaler/kontrakter på vegne av Bymiljøetaten som byggherre. Med dette menes blant annet å følge opp kontraktene med entreprenørene med fokus på tid, kvalitet, SHA og kostnad. Arbeidet innebærer også deltakelse i prosjektmøter, anskaffelse av entreprenører og ledelse av byggemøter.

 

Sammen med prosjektleder og resten av prosjektorganisasjonene finner du gode løsninger på utfordrende anleggsarbeid i Oslo by.

 

Arbeidsoppgaver

 • Byggeledelse
 • Kontraktsoppfølging
 • Kontroll av at entreprenørens arbeider er i henhold til kontrakt, kvalitet, kontroll-, fremdrifts- og faseplan.
 • Ansvar for gjennomføring/referat fra byggemøter
 • Følge opp SHA-planer og delta på vernerunder.
 • Delta i planlegging av prosjektgjennomføring og være drivende faktor i kontraheringsfasen
 • Koordinering av anleggsarbeidet med andre berørte faggrupper, naboer og etater, samt lede evt kontrollingeniører og byggelederassistenter.
 • Gjennomgang/ kontroll av økonomi på byggeprosjektene.
 • Avslutning av byggeprosjekt i henhold til etatens rutiner.
 • Delta i videreutviklingen av etatens kvalitetssikringssystem

 

Kvalifikasjoner

 • Minimum 3 årig utdannelse som ingeniør innen bygg- og anlegg, evt som landskapsingeniør.
 • Det kreves gode kunnskaper fra ett eller flere felt innenfor vegbygging og kontraktsoppfølging.
 • Ønskelig med lang og relevant erfaring som hoved-/ansvarlig byggeleder fra samferdselsrelaterte prosjekt
 • Lang og relevant erfaring kan i enkelte tilfeller kompensere for manglende utdanning.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Gode datakunnskaper
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Gode datakunnskaper

 

Utdanningsnivå

 • Høyskole/Universitet

 

Personlige egenskaper

 • Strukturert og systematisk
 • Liker utfordringer
 • Utadvendt og løsnings- og handlingsorientert
 • Evne til å ta beslutninger
 • God planleggings- og gjennomføringsevne
 • Evne til å jobbe både selvstendig og i gruppe
 • Personlig egnethet vektlegges

 

Vi tilbyr

 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige kollegaer, og moderne kontorer sentralt lokalisert på Løren
 • Jobbtrygghet og stabilitet, samt muligheten for stort handlingsrom og ansvar.
 • Utviklingsmuligheter i en spennende etat hvor du får bidra til å sette preg på Oslo som miljøby.
 • Bymiljøetaten har kjernetid, samt fleksibel arbeidstid.
 • Etaten er en IA-bedrift med gode forsikrings- og pensjonsordning
 • Stillingen lønnes i ltr 47 - 57 ( kr 594 900-722 400). Lønn etter erfaring og kompetanse. For særskilt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes

 

Relevante vitnemål og attester, skal vedlegges søknaden elektronisk.

 

Dersom du synes dette høres ut som en interessant mulighet eller har spørsmål vil vi gjerne høre fra deg! Ta kontakt med Terese Skeide, 90367814/terese.skeide@no.experis.com eller Mari Alnes, 91171834/ Mari.Alnes@no.experis.com