Bjarne Brøndbo_cropped_450x341.jpg

- Jeg har siden jeg var ganske ung jobbet på bilopphuggeriet til min far på Skage i Namdalen. Han startet bedriften i 1975 og i 988 stiftet vi Namdal Bilopphuggeri AS, og forretningsideen var strukturert demontering av bildeler. Ideen fikk jeg gjennom oppveksten på bilopphuggeriet og via kontakt med kollegaer i bransjen. Etter hvert endret vi konseptet fra selvplukk hvor kunden plukket sine brukte deler selv fra biler på tomta, til organisert demontering med sortering og eget lager. Bedriften heter nå Bil1Din Namdal Bilopphuggeri AS (Bil1Din.no). Og Bil1Din-konseptet er utvilsomt mitt nye hjertebarn hvor visjonen er å lage den beste søkekatalogen for brukte bildeler, og etterhvert bildeler generelt i det norske og svenske markedet. Bil1Din er så vidt jeg vet eneste aktør i bruktdelebransjen med egen IT-utvikler, nemlig Olav Roger Laugen som har vært med på Bil1Din siden oppstarten i 2005, og han kjenner selskapet, og ikke minst mine ideer ut og inn, og han har stor tro på satsingen. Og kanskje ikke så rart. For WEB-siden vår, www.bil1din.no har nå cirka 10.000 unike besøkende i månedene og tallet øker måned for måned, og vi har over 3 millioner søkbare deler, mens vår nærmeste konkurrent har under 1 million deler sin søkebase. I tillegg har Bil1Din egen Iphone APP og egen WEB-shop, forteller en stolt Bjarne Brøndbo. Men selv om han gjør suksess nå, slet han endel i oppstarten.

Slet økonomisk

- De første årene var egentlig hele tiden en kamp med likviditetsproblemer, lån fra aksjonærene, emisjon fordi kontoen var tom og oppstarten ble både tidkrevende, kostbar, masse røde tall, og til tider veldig frustrerende, men fryktelig spennende. Jeg hadde alle ideene klar i hodet fra dag én, og fikk laget en forretningsplan, men den har vi faktisk ikke forholdt oss noe særlig til. I oppstarten av Bil1Din var Veolia Miljø Metall AS (nå Norsk Gjenvinning Metall AS) medeiere i Bil1Din. Som stort internasjonalt konsern la de føringer som etterhvert ble styrende, og som dessverre fjernet oss fra min opprinnelige ide. Sameierskapet med dem har vært lærerikt, men førte også til mye motstand og styring i «feil retning». Det jeg ønsket var å skape en kjede av eksisterende bildemonteringsbedrifter, drevet etter franchisemodell. Bransjen er imidlertid regulert av konsesjoner (vrakpant, miljø), og til dels konservativ. Jeg klarte derfor ikke å begeistre mine kolleger nok til at de valgte å bli en del av det jeg håpet skulle bli Bil1Din- kjeden. I dag er Bil1Din Namdal Bilopphuggeri AS eneste anlegg, og bedriftens base. Jeg og kona, Lise, har kjøpt tilbake aksjene fra Norsk Gjenvinning Metall AS, og har dermed kontroll på utvikling, alle avgjørelser, og firmaet går nå bedre og bedre dag for dag, smiler Bjarne som har greid å snu utviklingen.

God kontroll

- I dag har vi god kontroll, og omsetningen har økt fra 7 - 8 millioner i 2009 til 12 millioner i 2012 og målet for 2013 er å passere 16 millioner i omsetning. Og innen fem til 10 år skal vi være markedsleder med en omsetning på 50 millioner kroner i året. Derfor har vi satset mye på internet hvor målet er å bli den store “WEB-siden” hvor alle søker etter bildeler. Men IT-satsingen har kostet mye penger og det tar nok litt tid å hente oss inn der, noe vi snart vil greie. For det unike med Bil 1 Din er at vi har samlet Norge og Sverige til ett bruktdeler-rike. I fjor importerte vi brukte deler fra Sverige for ca. 3.5 millioner kroner, og denne importen øker nå kraftig. Vi er også unike med eget Call-senter med egen bedriftskundeavdeling. Det andre som gjør oss unike er at vi «trader» bildeler. Vi kjøper altså deler fra Sverige, Danmark og ikke minst fra kollegaer i det Norske markedet og i prinsippet skal det være nok å ta kontakt med Bil1Din, så skaffer vi delen, sier Bjarne Brøndbo som får gode tilbakemeldinger fra kundene.

Fornøyde kunder

- Vi har kjørt en «Quest Back» undersøkelse på nettet, og den gav oss gode tilbakemeldinger. De fleste kundene er nok fornøyde, men med stort volum og mange enkeltordrer finnes nok også de som ikke er veldig begeistret. Den viktigste tilbakemelding vi får er når kundene sier: “Bil1Din har gjort det enkelt og lite tidkrevende å finne de delene vi søker, og hvis ikke Bil1Din har delen, så finnes den mest sannsynlig ikke å få tak i”!

Her er Bjarnes råd til andre gründere:

  • Tålmodighet
  • Stol på grunnideen
  • Arbeid mye og målrettet
  • Ikke bli forvirret av andres meninger, men lytt til råd
  • Du vil mest sannsynlig trenge mer penger. Tenk deg godt om før du lar andre «kjøpe seg inn»
  • Benytt Innovasjon Norge og eventuelt. Kommunale og regionale oppstartsordninger
  • Snakk med andre gründere.
  • Del gjerne kontor (samlokaliser) med andre i samme situasjon

Tekst: Kaare Skevik / Foto: Martin Hågensen