Ja, det er selvsagt mulig å kombinere rollen som pensjonist, med det å være yrkesaktiv, gründer, leder eller bedriftseier.

- Er du rask og grei i hodet og kropp er det veldig fint å ha noe ekstra å fylle pensjonisttiden med, forteller generalsekretær ved Pensjonistforbundet, Harald Olimb Norman.

Selv etter å ha tråkket inn i pensjonistenes rekke kan det være vanskelig å gi slipp på det du har arbeidet for i så lang tid. Heldigvis trenger du heller ikke det med mindre du vil; å kombinere tiden som pensjonist med å fremdeles lede eller eie en bedrift kan så absolutt la seg gjøre.

Viktig kompetanse

Der den yngre generasjonen kommer trålende inn med iPads, iPhones og annet som begynner på bokstaven «i», sitter eldre ofte igjen med en helt annen type kompetanse og kunnskap - som også vil være gull verdt for enhver bedrift.

- Eldre har også en stor kompetanse og erfaring som det er viktig å ta vare på og som kan brukes på en nyttig måte, både for familie og samfunnet, forteller Olimb Norman.

Det å være pensjonist kan også bringe med seg flere direkte fordeler med tanke på tilværelsen som gründer:

- En velstående pensjonist kan også godt starte som gründer fordi han eller hun ofte er gjeldfri og kan ta større risiko enn en som er ung og i etableringsfasen, sier Olimb Norman.

Gå gjerne sammen på tvers av generasjoner

Noe av det vanskeligste med gründertilværelsen er ofte det økonomiske:

- Det kan være svært økonomisk risikofylt å være gründer. Det er en viktig grunn til at ikke flere lar seg friste av å bli akkurat det, sier Olimb Norman.

Han mener at dersom du har lyst, guts og gode ideer - kan det absolutt være verdt å satse likevel.

- Finn noen å satse samen med. Gjerne på tvers av generasjoner, råder han.

- Dersom bedriften går bra økonomisk og du som leder gjør en god jobb er det ingen grunn til å skifte deg ut. Selvsagt med mindre du selv ønsker å trappe ned, legger han til.

gunder 2.jpg

Bilde: Harald Olimb Norman.

Ingen grunn til å gi seg

- Eier du en bedrift er det ingen grunn til å gi deg når du fyller 67 år, så sant helsa og arbeidslysten er tilstede, forteller Olimb Norman.

Lytt til deg selv, og kjenn etter hvordan du selv føler rundt det hele.

- Om du har bestemt deg for å fortsette kan du bare fortsette der du er i dag, til tross for alder, så lenge dette er til det beste for både deg og bedriften, sier Olimb Norman.

Den kulturen og tilliten til arbeidskraft og kunder er bygget opp over tid, og ifølge Olimb Norman bør det ikke brått endres som følge av oppnådd pensjonistalder.

- Dette bør fases over til andre over tid. En fin måte å bruke noe av pensjonisttiden på er å være mentor for ny ledelse, råder han.

Skulle bedriften derimot begynne å skrante, bør du ifølge Olimb Norman la yngre krefter slippe mer til. Det kan være vanskelig å innse at man burde gi slipp på noe man ønsker så sårt, og du må selvsagt ikke ta en forhastet avgjørelse og gi slipp på noe du kanskje vil komme til å angre på:

- En gradvis overføring av ansvar kan være en god idé, mener han.

- Det kommer den dagen hvor du ikke lenger er den beste til å lede bedriften. Du bør gi deg i god tid før denne dagen; vær sikker på at du er den beste til å lede bedriften, råder han.

7 konkrete tips til lederen som har nådd pensjonistalder:

  1. Om du skal starte opp en ny bedrift bør du ikke ta opp så mye gjeld at du vil komme til å slite økonomisk resten av livet.
  2. Lytt til omgivelsene rundt deg. De ser kanskje noe som du selv ikke ser like tydelig?
  3. Gi deg i god tid før dagen hvor du ikke lenger er den beste til å lede bedriften eller teamet, kommer.
  4. Ønsker du å bruke livet til noe annet enn å jobbe, eller begynner du å tvile på om du bør fortsette som sjef? Da bør du slutte i god tid. Dårlige sjefer kan gjøre veldig mye galt - på kort tid.
  5. Om du skal starte opp en ny bedrift eller gründervirksomhet samtidig som du står i pensjonistenes rekke, kan det være lurt å starte opp sammen med en eller flere andre; gjerne på tvers av generasjoner.
  6. Husk at din kompetanse og kunnskap er viktig.
  7. Det kan være en god idé å fase bedriften eller lederskapet over på noen andre, men over tid. Ikke ta forhastede beslutninger eller slutt brått med mindre du må.

Dette opplyser NAVs nettsider om det å kombinere pensjonisttilværelsen med det å være yrkesaktiv:  

Det er mulig å ta ut alderspensjon med en uttaksgrad på 20, 40, 50, 60, 80 eller 100 prosent. Etter at du startet med å ta ut pensjon kan du likevel når som helst velge å ta ut hel pensjon eller å stoppe uttaket helt.

Hvor mye du tar ut bestemmer du selv, og er ikke avhengig av hvor mye du jobber ved siden av. Det betyr at du for eksempel kan ta ut 100 prosent pensjon, og arbeide 50 eller 80 prosent ved siden av.

Hvor stor del av alderspensjonen du velger å ta ut, og når du tar den ut, påvirker hvor mye du får utbetalt. Den månedlige pensjonen blir høyere jo lenger du venter med uttaket. I tillegg kan pensjonen din bli høyere dersom du fortsetter i arbeid samtidig som du tar ut pensjon. Du kan tjene opp pensjon frem til til og med det året du fyller 75 år.

Hvis du ønsker å arbeide og ta ut pensjon samtidig bør du søke om nytt skattekort, ettersom skattereglene for pensjon ikke er de samme som for arbeidsinntekt. Du trenger ikke å levere skattekortet ditt til NAV, dette får de automatisk fra Skatteetaten.

Hva som lønner seg er avhengig av blant annet levealder, skatteregler, rentenivået og generell lønnsvekst i Norge. Hvordan ulike forhold slår ut vil være individuelt og det er derfor vanskelig å gi et eksakt svar på dette. For å bli kjent med pensjonen din kan du logge deg inn i Din Pensjon.

TEKST: LIZBETH OSNES       FOTO: JOHNNY SYVERSEN