Vi vil gjøre våre kunders arbeidshverdag lettere og mer effektiv, og øke muligheten for å lykkes. 

I Xsale liker vi at kundene våre lykkes.Det kan være utfordrende når man skal holde tak i mange prosesser — man kan lett miste den røde tråden som bør følge en kunde fra a til å, enten man leverer fysiske varer eller mindre håndgripelige tjenester. Manglende dokumentasjon og usikkerhet rundt hvem som egentlig har ansvaret for noe kan føre til forsinkelser og misforståelser. Manglende kundehistorikk kan gjøre det vanskelig å løse problemer raskt.

I Xsale har vi laget et CRM som er lettbrukt og systematiserer informasjon, aktivitet og prosesser for alle i et foretak, fra salg til administrasjon. Slik slipper man å bruke tid på å avgjøre hvem som har tak i hva, eller burde ha det, og kan heller bruke dagene sine på det man egentlig skal gjøre: Øke salget, levere i tide og følge opp kundene så de forblir fornøyde.

Vi bruker Xsale selv og er opptatt av nær kundekontakt. Systemet er lett i bruk og man kommer raskt i gang. Det har integrasjon mot telefoni, og vi tilpasser det den enkelte bedrift ved å importere data de allerede har og integrere det mot økonomisystemet som allerede er i bruk. Systemet er nettbasert og tilgjengelig overalt. Om bedriften har konsulenter kan disse enkelt registrere timer rett i Xsale og på den måten ha oversikt.

Vi skjønner at det kan være skummelt å starte opp i system man ikke kjenner til, derfor gir vi også gratis support. Opplæring skjer der våre kunder er: På deres egne kontor og arbeidsplasser.

Noen av våre kunder har økt utfakturering med over tjue prosent etter å ha byttet til Xsale! Det gjør oss glade. Et CRM skal forenkle hverdagen, ikke gjøre den tyngre. Når våre kunder forteller oss hva de behøver, lytter vi.