Det er ingen tvil om at det i dag stilles høye krav til ledere i norsk næringsliv, og selv om du er ung, betyr ikke dette at det forventes mindre av deg. I denne artikkelen forteller fire suksessfulle unge ledere om hvordan de opplever lederrollen, hvilke utfordringer de møter i hverdagen, og hvordan de takler å lede folk som både er eldre, og med mer erfaring enn dem selv. Du får også tips om hva du bør tenke på, dersom du sitter med lederspire i magen.

Kine Stirler Alm (31)

Kine Stirle Alm.jpg

«God ledelse handler om å lede gjennom andre og spille hverandre gode. Det er greit å ikke ha alle svarene»

Allerede som 25-åring fikk Kine Stirler Alm drømmejobben – sommeren 2011 fungerte hun som konsernsjef for Adecco Norge. Siden den gang har oppdragene ikke latt vente på seg, og nå jobber hun som Kommunikasjonsdirektør ved Diakonissehuset Lovisenberg.

– Gjennom min lederkarriere har jeg vært omringet av flinke kolleger med mange års erfaring. Dette har jeg brukt til min fordel. Jeg har alltid spilt på lag med de rundt meg, vært åpen for innspill, men samtidig tatt avgjørelser som jeg har ansett som viktige for selskapet, sier hun.

En mentor er gull verdt

De fleste jobber seg oppover karrierestigen, men Stirler Alm begynte på toppen. Og det mens hun fortsatt var student. Overgangen var stor, men heldigvis hadde hun dyktige mennesker rundt seg – som løftet henne opp, og heiet på henne.

– Jeg har tidlig i min yrkeskarriere vært så heldig å ha mentor, og det er noe jeg anbefaler alle! Disse kan være eksterne, men det hender også at bedriften du jobber i arrangerer ordninger for nye ledere. På denne måten kan unge ledere søke sparring hos interne ledere med lengre fartstid, sier hun. Samtidig mener jeg at en leder ikke alltid sitter med fasiten – still gode spørsmål til de rundt deg, og vær åpen for innspill.

Det gjelder å være ydmyk

Det kan være både krevende, spennende og lærerikt å lede mennesker med mer erfaring enn deg selv.

– En fallgruve mange går i, er å ønske og markere seg når man er ny for å sikre seg mot å bli oppfattet som svak. Mitt råd som ung leder er å være ydmyk og lyttende. Vent heller med å markere seg til du er bedre kjent med bedriften, og de du skal jobbe tett med, forteller Stirler Alm.

Camilla Lilleby Kildal (26)

Camilla Lilleby Kildal.jpg

«Har du lyst til å bli leder - så bare gjør det! Jeg skal være helt ærlig og si at det er skikkelig vanskelig, og til tider veldig tøft, men har du lyst og trives med å være leder – så gjør det»

Med tittelen som «Head of Marketing & Account Management» i foodora har Camilla Lilleby Kildal nok å ta seg til, og hun gjør seg nye erfaringer hver eneste dag.

– Det viktigste jeg har lært er kanskje at jeg må tørre å være ærlig med medarbeiderne mine, og at ingen forventer at jeg skal være verdensmester første dagen. Heldigvis, sier hun. Det at jeg kan fortelle dem at jeg selv er usikker, eller at jeg vil ha tilbakemeldinger på hvordan jeg kan gjøre noe annerledes, gjør at jeg hele tiden utvikler meg.

Kommunikasjon er nøkkelen

– Jeg tror i utgangspunktet at kroppsspråk og toneleie har veldig mye å si for hvordan folk oppfatter hverandre. Jeg kan nok virke litt streng eller irritert uten å være det, også vet jeg at jeg gestikulerer en del, sier hun.

Videre forteller Kildal at hun har lært seg at det er viktig å være bevisst på hvordan hun kommuniserer med medarbeidere.

– Som leder har man lett for å påvirke alle rundt seg, og da er det enda viktigere at du er klar over hvordan du fremstår. 

Fokus på personlig utvikling

Kildal bruker mye tid på å jobbe med «leder-profilen» sin, og hvordan hun ønsker å fremstå som leder.

– Jeg grubler på disse tingene hver dag. Hvem vil jeg være som leder? Hvordan vil jeg gjøre ting? Hvilke egenskaper ønsker jeg å fremme? Men hvis jeg skal trekke frem mine beste sider som leder, så er det at jeg er åpen og reflektert – jeg dømmer ingen, og det gjør at det er enkelt å komme til meg. I tillegg er jeg flink til å tilpasse meg mennesker, som jeg mener er ekstremt viktig når du skal lede andre, sier hun. 

Eivin Redbo (34)

Eivind Redbo_Fotograf_Mick Tully.jpg

«Hadde jeg ikke trivdes med jobb og studier underveis i karrieren – hadde jeg ikke klart å lykkes. Selv om jeg har vært målbevisst har jeg passet på å sette pris på prosessen underveis».

Verdsetter fellesskap og gjensidig respekt

Med utdannelse fra BI, var overgangen til BDO et naturlig skritt for Eivin Redbo. Senere tok han også master i regnskap og revisjon. Siden han startet i 2005 har han vært med å utvikle selskapet, og sitter nå som partner. Og som ung leder er han opptatt av å være en støtte for sine medarbeidere, og fokusere på fellesskap. 

– En del av det å være støttende betyr å ta avgjørelser når det trengs, uten å kikke medarbeiderne mine over skulderen. Jeg forsøker også til enhver tid å tenke fellesskap, og ikke ta æren for arbeid som andre har gjort. I slike tilfeller mener jeg det er viktig å fremheve de som har æren for det – og videreformidle rosen til de rette personene, sier han.

Selv om Redbo også leder mennesker som både er eldre, og har mer erfaring enn han selv, er ikke dette noe som ser ut til å påvirke hvordan han jobber.

– Jeg tenker ikke så mye på alder i forhold til de jeg leder, vi er også et veldig ungt miljø i BDO. Uavhengig alder, så mener jeg at man får respekt ved å vise respekt for andre. I noen tilfeller er det viktig å lede an og ta styringen, mens andre ganger er det viktig å gi andre den plassen de trenger for å lykkes, sier Redbo.

Tittelen teller

Det er ikke å komme vekk fra at tittelen du bærer i arbeidslivet, kan åpne mange dører. Redbo legger likevel vekt på at tittelen både er viktig utad, og innad i BDO.

– I min bransje, som på papiret kan oppfattes ganske hierarkisk, har tittel mye å si for hvordan man oppfattes. Det har med ansvar og forventninger fra kunder å gjøre. Internt jobber vi mye med å ha en struktur som oppfattes som flat, og det vi kaller «åpen dør» mentalitet – men også her har tittel noe å si i forhold til hvordan du oppfattes, forteller han.

Ledelse læres i hverdagen

Redbo tror på personlig utvikling, og at ledelse ikke er noe du kan lese deg til – det må læres i hverdagen.

– Kursing og coaching kan hjelpe deg å bli mer bevisst på deg selv, men ledelse læres i hverdagen gjennom løpende dialog med medarbeiderne. Det er lite suksessfullt å sende medarbeidere på lederkurs uten å følge opp dette med både under- og overordnede, sier han. I en kompetansebedrift som BDO lærte jeg raskt at jeg ikke kan være best på alt. Jeg tror det har hjulpet meg til å være ydmyk i lederrollen.

Ida Victoria Silseth Bakken (27)

Victoria Silseth.jpg

«Jeg var kun 22 år da jeg gikk fra være kollega til å bli leder. Mange mente nok den gangen at jeg var for ung til å bære ansvaret. Heldigvis hadde jeg en uredd leder som ikke var i tvil om at jeg ville mestre rollen. For utfordret – det ble jeg!»

Ida Victoria Silseth Bakken fikk i oppgave å lede et team med lang erfaring, og tung kompetanse innenfor sitt fagfelt. Som fersking i lederfaget, var det mye som sto på spill.

– Jeg hadde mye å bevise, og ingen andre valg enn å være ydmyk. Det var da jeg forsto at det var selve lederrollen som trigget mitt engasjement, for i den rollen ble jeg konstant utfordret, sier hun.
 

Fikk gode råd fra andre ledere

Silseth Bakken jobber nå som Business Manager i Eurest Konferanse & Selskap. Blant arbeidsoppgavene finnes det møter og presentasjoner med både kunder, overordnede og medarbeidere. Hun forteller at hun alltid forbereder seg godt, men at hun også tidlig lærte at man rett og slett ikke kan være forberedt på alt.

– Noen ganger var jeg så opptatt av at alt skulle gå prikkfritt at jeg nesten glemte å puste. Det var derfor veldig befriende da min leder fortalte meg hvordan han løste den utfordringen. «Det må jeg komme tilbake til», svarte han alltid dersom han måtte innhente opplysninger eller drøfte problemstillingen med teamet sitt. Ingen forventer at du skal kunne svare på alt på stående fot – det er som regel du som setter disse forventningene til deg selv, sier hun.

Tro på deg selv

Med fem år bak seg som ung leder, har Silseth Bakken klare råd til deg som ønsker å bli en fremtidig leder. Blant annet trekker hun frem at før du kan lede noen andre, må du lære å lede deg selv. Som leder vil du hele tiden bli utfordret, både personlig og profesjonelt, og da er det viktig å stå trygt i seg selv.

– Du må tørre å stole på egne evner og tro på deg selv – alt ordner seg tilslutt. Vi gjør alle feil, men vi er ikke feilene. Som ung leder vil du møte nye problemstillinger, de kommer som perler på en snor. Gjennom hele min karriere har jeg vært nysgjerrig. Lær og la deg inspirere av andre ledere, men vær alltid tro mot hvem du er.

– «Til lags åt alle kan ingen gjera», skrev Ivar Aasen og han hadde rett! Du kan ikke være alt for alle hele tiden, det er like greit å prioritere fra første stund. 

Tekst: Kristin Skolem