Hos Oslo Flyttehjelp har vi samlet sammen ti steg som sammen kan bidra til en meget vellykket og problemfri flytteprosess.

Her kan du laste ned gratis vår flytteplanlegger for kontoret! 

1.    Vurdering og mål  

Gjør en vurdering av nåværende forretningsbehov, samt forventede behov for fremtiden. Hva trenger du fra dagens forretningslokaler, og hva håper du at du trenger om 1, 2, 3, 5, 10 eller til og med 20 år fra nå?

Vær tydelig på årsakene til at bedriften skal flyttes (dette bør inkludere at leiekontrakten utløper, planlagt utvidelse, kostnadsreduksjon etc.). Tenk over både kortsiktige og langsiktige behov for ditt firma. Da blir det lettere å legge en riktig plan for flyttingen.

Det kan være overraskende hvor tidlig i prosessen de store avgjørelsene må tas, så det er viktig å kjenne til målene dine slik at du sikrer at de oppnås. På dette stadiet er det også klokt å samle alle relevante fakta rundt eksisterende leiekontrakt og oppsigelsesperiode samt nåværende forpliktelser. Dette vil danne grunnlaget for den videre planleggingsprosessen med å flytte bedriften.

Skal din bedrift flytte? Osloflyttehjelp.no er et flyttebyrå oslo som kan ta hånd om din bedrifts flytting fra start til slutt! Ta kontakt her!

 

FlyttehjelpenAS_2.jpg

2.    Skikkelig planlegging

For å gjennomføre en effektiv bedriftsflytting er det behov for konsensus blant beslutningstakerne – hva er årsakene til flytting av bedriften og hva er det overordnede målet? Viktige spørsmål å stille på dette stadiet av prosessen er:

 • Hvor ønsker dere å flytte?
 • Hvor stort areal trenger dere?
 • Når må dere være på plass i de nye lokalene?
 • Hvilke nøkkelfunksjoner skal de nye lokalene ha?
 • Hva er de planlagte forretningsmålene (inkludert vekstplan) som flyttingen må tilfredsstille?
 • Hvor lang og hvilken type leieavtale ønsker dere?
 • Hvilket budsjett har dere til å flytte hele bedriften?

3.    Team building

Å sette sammen det riktige teamet som kan håndtere flyttingen av bedriften er et vitalt steg i prosessen. Det er sjeldent sannsynlig at ansatte har erfaringen som skal til for å håndtere bedriftens flytteprosess helt på egenhånd.

Å flytte en bedrift er en stor jobb og krever en felles innsats for å gjennomføres med suksess. Et godt team inkluderer mennesker som kan bidra til å forenkle og tilrettelegge alle aspekter av flyttingen. Derfor bør flytteteamet bestå av både eksterne og interne medlemmer.

Trenger du tips til flytteprosessen?

Det er også nyttig å oppnevne en prosjektleder i bedriften ved starten av flytteprosessen. Denne kan fungere som kontaktperson for de eksterne partene, samt holde kontroll over de interne medhjelperne. Denne personen bør utnevnes så snart som mulig etter at avgjørelsen om flytting har blitt tatt. Han/hun bør ha følgende kvalifikasjoner:

 • Gode kommunikasjonsevner: personen bør kommunisere effektivt med både eksterne og interne medlemmer og holde aksjeeierne informert om prosessen med flytting av bedriften.
 • Tilgjengelig: prosjektlederen bør være tilgjengelig på telefon og e-post, og ikke minst ha nok tid til å gjennomføre prosjektet på en vellykket måte.
 • Pålitelig: personen bør ha full tillit fra ledelsen til å ta beslutninger på vegne av selskapet.
 • Organisasjonsevner: personen bør være dyktig til å organisere både menneskene og prosess, og helst ha konkret leder- og prosjekterfaring med evne til å sette mål og jobbe innenfor rammene av et budsjett.

4.    Ikke utsett

Det er mange elementer som er involvert i flytting av bedriften, og jo før dere kommer i gang med prosessen desto større er sjansene for å lykkes. Vi anbefaler dere å starte med å se på de ulike alternativene allerede 9-18 måneder før leiekontrakten utgår. Dette gjelder uansett om dere planlegger å bytte lokaler, fornye eksisterende lokaler, eller reforhandle med utleier. Det er viktig at dere tillater god tid til planlegging og gir de ulike mulighetene en grundig vurdering for å se hva som er best. Dette kan medføre at dere får bedre lokaler til samme kostnad eller sørger for betydelige besparelser under reforhandlingene.

Skal din bedrift flytte? Osloflyttehjelp.no er et flyttebyrå oslo som kan ta hånd om din bedrifts flytting fra start til slutt! Ta kontakt her!

 

5.    Budsjett

Den første oppgaven etter prosjektleder er oppnevnt, bør være å sette opp et budsjett. En akkreditert prosjektleder med erfaring innen flytting av bedrifter, som Osloflyttehjelp.no. kan være verdifull når det gjelder å sette opp et realistisk budsjett. Budsjettet er et viktig planleggingsverktøy som hjelper dere med å vurdere kostnader, planlegge økonomi og administrere utgifter gjennom hele prosessen. Budsjettet kan også hjelpe deg med å måle sluttresultatet og graden av suksess ved prosjektets slutt.en og administrere utgiftene gjennom hele prosessen. Budsjettet kan også hjelpe deg med å måle suksessen og vurdere det opp mot dine forretningsmål.

6.    Jobb med profesjonelle

Å flytte bedriften kan være komplisert, stressende og tidkrevende. Ved siden av lønnskostnadene er eiendomskostnadene gjerne den største utgiftsposten for en bedrift. Avgjørelsene du tar nå vil påvirke profitten til bedriften din i mange år fremover.

Å jobbe med de rette profesjonelle kan spare deg for både tid og penger når du skal flytte bedriften. En erfaren prosjektleder vil veilede deg gjennom prosessen, minimere stress og gjennom effektiv planlegging spare deg for både tid og penger på lang sikt. I tillegg sikres det at du unngår store feiltrinn underveis.

7. Snakk med flyttefolk og andre tjenestetilbydere

Å hente inn flere tilbud og forhandle med flere tjenestetilbydere vil sikre at du får den beste avtalen for din bedrift. Dersom bedriften din har spesielle gjenstander, som medisinsk utstyr, eller kostbar kunst som skal transporteres, så sørg for at du finner noen som har solid erfaring med dette og kan vise til gode referanser.

For flytting av bedrifter som krever at noen eller alle dine medarbeidere flytter, så kan det å jobbe med en flyttepartner som har ekspertise innen flytting av boliger over lange distanser forenkle flytteprosessen for alle som er involvert. I tillegg vil det å tilby de ansatte en løsning gjøre overgangen mindre stressende for dem.

Osloflyttehjelp.no kan hjelpe deg med alt fra flytting av dine ansatte til å pakke ned kontormøbler og utstyr. Vi har ekspertisen og kan hjelpe deg med å skape en fraktløsning som er tilpasset dine behov, inkludert trygg og sikker transport av sensitive dokumenter og arkivskap samt flytting av møbler og annet kontorutstyr.

8.    Tenk dere om før dere signerer

Vi fraråder dere å signere på leiekontrakter uten at dere først har fått juridisk rådgivning. Dine advokater bør være i stand til å forhandle om detaljene i leiekontrakten for å redusere dine potensielle forpliktelser. De bør også kunne gi deg råd rundt alle detaljene i den endelige leiekontrakten, slik at du er klar over ditt løpende ansvar.

Har du ikke advokat eller lurer på noe rundt dette?

Ta kontakt med oss her!

9.    God kommunikasjon er nøkkelen

Vær obs på at en del kan oppleve flyttingen som stressende og forstyrrende for arbeidsmiljøet. Kommuniser derfor så tydelig, ofte og involverende som mulig under hele flytteprosessen. Sørg for positive opplevelser knyttet til flyttingen også. For eksempel å feire små seire og milepæler underveis.

Prøv å gjøre flyttingen til en positiv endring. Nøkkelen til god arbeidsmotivasjon er knyttet til fellesskap og kommunikasjon. La alle få være med å påvirke. Vær ærlig og åpen med ansatte om hva som skjer slik at ingen føler seg på sidelinjen. Få alle ut på banen og aktivt engasjert. Fortell om planer og fastsatte mål, hold jevnlige møter om hvordan det går, og hør med ansatte hva de synes. Ta gode idèer på alvor!

10.    Rydd ut av det gamle og forny dere

Benytt mulighetene flytteprosessen gir dere. Kvitt dere med gamle dokumenter og kast alt dere ikke lenger har bruk for. Tøm alle lagrene for unødvendige saker før selve flyttingen. Vurder om dere kan skanne inn gamle dokumenter, slik at dere slipper å flytte med dere unødvendige mengder med papir. Oppgrader bedriftens utstyr, møbler og pc-er. 

Skal din bedrift flytte? Osloflyttehjelp.no er et flyttebyrå i oslo som kan ta hånd om din bedrifts flytting fra start til slutt!

637945662

Skal din bedrift flytte til nye lokaler? Flytte en del av bedriften? Flytte internt eller få nye møbler? Vi i Osloflyttehjelp.no har bred erfaring som flyttebyrå oslo med flytting for bedrifter, og sørger for at flyttingen utføres så raskt og smidig som mulig.

Spar tid

Vi vet at våre kunder er opptatt av minimalt driftsavbrudd knyttet til flytting og jobber derfor iherdig for at flyttingen skal skje parallelt med det daglige arbeidet på kontoret/i bedriften. Som et profesjonelt flyttebyrå oslo vet vi hvor viktig det er for ditt firma å komme raskt i gang igjen etter en flytting.

Osloflyttehjelp.no har spesialister som kan hjelpe til med de mange oppgavene knyttet til flyttingen. Vi hjelper deg helt fra begynnelsen– med planlegging, pakking, demontering, flytting av spesialutstyr, lagring, montering og installasjoner.

Trenger dere hjelp med vasking av de fraflyttede lokalene etter flyttingen? Vi har en intern vaskeavdeling som utfører all kontor- og flyttevask for oss.

Din tid er verdifull for oss og vi er derfor alltid på plass til avtalt tid og utfører arbeidet på en rask og enkel måte. Vi er et høyt utdannet team med lang erfaring i flyttebransjen og er vant til å jobbe sammen. Derfor vil deres flytteprosess bli effektivt og raskt utført, og den totale kostnaden bli lavere.

Miljø

I tillegg til å bygge langsiktige relasjoner med våre kunder ser vi også miljøspørsmål som en naturlig del av vår virksomhet, og noe vi har et langsiktig perspektiv på. Vi ønsker også å vise vei for andre aktører i samme bransje. Vårt flyttebyrå oslo, Osloflyttehjelp.no, benytter blant annet teknologiske hjelpemidler for å alltid finne korteste vei mellom to adresser.

Bilene våre er miljøvennlige og utstyrt med datagjenfinning fra kjøring, forbruk og utslipp. Våre sjåfører er opplært i øko-kjøring og arbeider kontinuerlig for å redusere belastningen på miljøet. Vi kildesorterer avfallet vårt og er nøye med valg av både produkter og leverandører ut fra et miljøperspektiv.

 Vi er et flyttebyrå oslo som tar på oss oppdrag som:

 • Store og små kontorflyttinger
 • Interne flyttinger
 • Montering/demontering av møbler og utstyr
 • Installasjon av tavler, White Boards, projeksjonsskjermer og lignende utstyr
 • Innredning
 • Håndtering av safe
 • Tungtransport
 • Flytting av spesielle gjenstander som statuer og kunst
 • Arkivflyttinger
 • Evakueringer
 • Lager
 • Gjenvinning
 • Avvikling
 • Eksportpakking/emballering
 • Teleport-service
 • Kontor- og flyttevask.

Hos oss vil du også finne flytte-, rydde- og vasketjenester for borettslag og lignende organisasjoner.

Se våre referanser her: