KJERSTI_450x253.jpg

Han er i godt selskap. MIT Sloan Management Review og Boston Consulting Groups har fem år på rad undersøkt status for bærekraft og innovasjon blant mer enn 1200 ledere i kommersielle virksomheter globalt. Undersøkelsen viser at to tredjedeler av respondentene sier at sosiale og miljømessige hensyn er viktig/svært viktig. Men bare 40% rapporterer at deres organisasjon tar tak i disse problemstillingene i vesentlig grad og kun 10% sier at virksomheten fullt ut takler utfordringene.Trenden er ganske lik blant norske ledere basert på andre undersøkelser.

Toppledelsens fokus avgjør

Undersøkelser viser at det er store forskjeller mellom de bedriftene som får til praksis og de som bare prater. De som har lykkes kjennetegnes i hht MIT BCG-undersøkelsen av at:

  • 70% har satt bærekraft permanent på toppledelsens agenda, mot 39% i snitt.
  • mer enn 90% har utviklet strategier for arbeidet med samfunnsansvar, mot 62% av alle respondenter

Vi kjenner det igjen fra bedrifter som har lykkes med sitt samfunnsansvar i Norge. Stormberg og Storebrand er gode eksempler på viktigheten av toppledelsens fokus. Begge gjør og har lenge gjort, et fremragende og systematisk arbeid. Begge har hatt toppledere som har brent for temaet og vært fanebærere både internt og eksternt.

Hva skal til?

Når toppsjefen vil, får selskapet det til. Da blir ikke konkurrerende  prioriteringer, problemer med å kvantifisere effekter eller kortsiktig planlegging bremseklosser. Toppledelsens fokus er viktig, men ikke tilstrekkelig.

Samfunnsansvar krever på linje med andre kompliserte forretningsutfordringer, både lederskap, kommunikasjon og måling. Vår erfaring i GoodBusiness er at de som får det til i praksis kjennetegnes av at:

  • Toppledelsen har tatt eierskap til samfunnsansvar og satt det på sin agenda
  • De har utviklet en strategi for dette med utgangspunkt i kjernevirksomheten
  • De kommuniserer godt om sine hensikter og arbeidet både internt og eksternt
  • De har satt seg mål og måler resultater for eget arbeid

Hvor kommer viljen fra?

Hvorfor er noen ledere mer opptatt av å integrere samfunnsansvar i virksomheten enn andre? Er de ildsjeler?  Ja, en del ønsker oppriktig å bidra til en positiv utvikling for samfunnet og verden. Men de aller fleste ledere i Norge ønsker å være ledere for anstendige virksomheter. Det er derfor samfunnsansvar ansees som så relevant.

Men de som får det til, er overbevist av andre grunner i tillegg til at det er det rette å gjøre. De tenderer til å være ekstremt opptatt av kundebehov, langsiktighet og innovasjon.

Store muligheter

I konseptet ansvarlighet ligger overraskende nok også muligheter for merverdi for virksomheten. Gjennom arbeidet med samfunnsansvar ligger muligheter til å få øye på risiko og muligheter på en ny måte. Tar man tak i disse funnene, vil man få ny input til å sikre virksomhetens overlevelse på lang sikt gjennom innovasjon og tilpasning til en fremtid med endrede forutsetninger.

Det kan nemlig ligge mange gode svar og perspektiver  hvis man svarer på følgende spørsmål:

  1. Vet vi hvilke forventninger omverden har til vår virksomhet når det gjelder bærekraft og ansvarlighet?
  2. Vet vi hva de store utfordringene innen bærekraft og ansvarlighet for virksomheten vår er på sikt?
  3. Hvilke trusler og muligheter ligger i disse spørsmålene?
  4. Hva er den beste strategien for oss for å ta tak i de vesentligste forholdene?

Det kan haste

De virksomheter som ikke har begynt å jobbe strategisk med sitt samfunnsansvar, bør komme fra prat til praksis. Bedrifter som ikke kan vise at virksomheten er bærekraftig og samfunnsnyttig kan ha mer hastverk enn de trodde. Dessuten kan de gå glipp av interessante forretningsmuligheter.

Tekst: Kjersti Flogstad – kjerstiflogstad.com