Tanken bak Gi Gaven Videre er at holdninger som bærekraft, nestekjærlighet, varme og inkludering skal få et større fokus i arbeidslivet. Anerkjennelse av den enkelte medarbeiders engasjement synliggjøres gjennom at de selv velger å støtte akkurat sine hjertesaker. I tillegg gir en slik gave et redusert klimaavtrykk for arbeidsgiver, og den er med på å finansiere formål som gjør verden til et bedre sted.

Aksel Mjøs er hovedpersonen bak dette spennende initiativet og det hele startet med at Mjøs ikke ønsket seg noe til sin egen 50-årsdag. Han syntes han hadde mer enn nok. Derimot visste han om noen som virkelig hadde trengt å få en gave. Han har god kjennskap til flere fantastiske organisasjoner fra sin tid som styreleder i Kavlifondet.

Mjøs samlet derfor inn 25.000 kroner i forbindelse med den runde dagen, som han ga videre til en av sine hjertesaker: Strømmestiftelsen og deres arbeid for at flere tenåringsjenter i Bangladesh kan gå på skole og bli sjef i eget liv. Det fikk ham på tanken om å sette innsamling i et større system. Han tok kontakt med tungvektere fra næringslivet, PwC, Labs, Sparebanken Vest og Innovasjon Norge for å nevne noen. En enorm dugnadsinnsats fra mange parter førte til at Gi Gaven Videre ble utviklet videre og har den digitale gavekort-løsningen som finnes i dag.

Aksel Mjøs[1].jpg

Ta ansattes forventninger om bærekraft på alvor

Til daglig underviser Mjøs på Norges Handelshøyskole i finans og bærekraft, der han snakker mye med studenter om hva som er viktig for dem og deres visjoner for fremtiden. Mange er opptatt av å se troverdige bærekraftige løsninger for fremtiden.

– Dagens kandidater er sunt kritiske til sine fremtidige arbeidsgivere og bedrifters evne til å ta bærekraft på alvor. Arbeidsgiverne bør være veldig konkrete i gjennomføring av bærekraftige tiltak. De må være troverdige hvis de ønsker å tiltrekke seg talenter i fremtiden, sier Mjøs.

Dette gjelder innenfor alle områder: produkter og tjenester, energikilder, produksjonsprosesser, og altså interne policyer for gaver og premieringer. Mange er lei meningsløse gaver med logoen til bedriften. Med Gi Gaven Videre tar arbeidsgivere ansattes forventninger til bærekraft mer på alvor.

– Det går milliardbeløp til meningsløse gaver. Mange ønsker å frigjøre disse verdiene til noe som kan gjøre verden bedre. Vi ser at ansatte opplever det som veldig meningsfullt å få lov til å bruke disse pengene til å finansiere sin hjertesak, forklarer Mjøs.

At det er valgfrihet i løsningen der man kan velge mellom over 100 formål, gir enda større mening! Da er vi inne på indre motivasjon og den ekstra gleden dette gir til hver enkelt.

– To tredjedeler av de som får gavekort tar bevisste valg om sin hjertesak, det er tydelig at den muligheten verdsettes. Gavekortene er digitale og kan brukes i alle sammenhenger. De kan for eksempel gis som julegave til ansatte og som premier og belønninger både internt og eksternt. Vi tester hele tiden ut nye muligheter for å se hvordan vi kan spre dette videre og har akkurat fått på plass noen veldig flotte samarbeid med Toppserien, OBOS og Talerlisten sier Mjøs.

Aksel Mjøs​ tenker at det blir muligheter for at private kan kjøpe og gi gavekortene etter hvert, men akkurat nå er det bedriftsmarkedet som står i fokus. Les mer om hvordan bedrifter har brukt Gi Gaven Videre her: Meningsfulle og bærekraftige gaver året rundt - Gi gaven videre

 

gavekort.jpg

Skaper refleksjoner og verdibevissthet

Daglig driver i Gi Gaven Videre, Elizabeth Bovoli har hatt dialog med mange som har fått og brukt gavekortet. Hun har fått veldig gode tilbakemeldinger fra ansatte som forteller at det oppleves meningsfullt og mye bedre enn å få noe man ikke ønsker seg eller trenger.

– Det å få en gave som kommer flere til gode, føles veldig bra for mange. De føler de er med på å ta gode og riktige valg. Ekstra meningsfylt er det at alle får lov til å velge sitt eget formål, og løfte frem sin egen sak, forteller Bovoli.

Hun tror at denne gaven har gitt rom for indre refleksjon og verdibevissthet.

– Å gi en slik gave sender noen signaler om hva en bedrift står for. Mange føler stolthet. Det at man selv skal velge et formål man ønsker å støtte, gjør at folk må tenke seg om. De stiller seg selv spørsmål som: hva er viktig for meg? Hva er jeg opptatt av? Det skaper en verdibevissthet og noen tanker om hvor man står, forklarer Bovoli.

En plattform med over 100 formål kan vekke folk sin bevissthet om hvordan man kan være med og utgjøre en forskjell for andre. Bovoli tenker at året med Corona kanskje har gitt flere tid og rom til å tenke litt utover en selv. Det er en tid der mange tenker på verdier og hvilke verdisyn en har.

– Denne gaven gjør at du må stoppe litt opp i en hektisk hverdag, gå inn i deg selv og spørre deg selv hva som er viktig for deg. Det gir rom for en indre dialog der du blir litt mer bevisst på dine egne handlinger og valg. Du får anledning til å reflektere over hvordan du vil engasjere deg og hvem du vil støtte med din gave. Å åpne opp det indre rommet med refleksjoner kan gi et indre blikk på veien som skaper mer bevissthet rundt vår rolle i møte med verden, avslutter Bovoli.

Så langt har Gi Gaven Videre formidlet nærmere 3 millioner kroner i gaver.

Den gode spredningen av formål som er valgt, viser at ansatte setter stor pris på at de kan velge sin egen personlige hjertesak.

I en rapport fra 2020 kan du se hvordan ansatte har valgt sine hjertesaker i 2020. Følg linken til rapporten her.

Har du spørsmål til denne saken eller vil at ansatte kan få gi sin gave videre til veldedige formål, ta kontakt med: Elizabeth Bovoli på epost eller telefon: 93021454

 

Aksel Mjøs, fotograf:Anne Elisabeth Næss/Kavlifondet. Elizabeth Bovoli​, fotograf: Håkon Mjøs