Nordmenn plages aller mest av musesmerter som følge av lange dager ved kontorpulten. Til nå har trenden vært soleklar. Musesmerten har vært størst hos kvinner, noe som er bekreftet av Contour Designs årlige undersøkels. Det er nå et trendskifte, til fordel for norske kvinner – mens mannen vrir seg i smerter. 

– Nå viser det seg at kjønnsrollene er byttet om, og etter et tiår med musesmerte, oppleves det riktig å gi den moderne arbeidskvinnen en oppreisning på selveste kvinnedagen. I motsetning til den norske mannen, har kvinner nemlig klart å gjøre noe med sine museplager. Mens utviklingen for den norske mannen er raskt forverrende, har den norske kvinnen mindre plager og smerter tilknyttet bruk av datamus i dag enn for bare ett år siden. For første gang har norske kvinner nå mindre problemer med musesmerter enn norske menn. Realiteten er likevel at musen fremdeles plager altfor mange. Spesielt her til lands er musen et problem sier Lise Ødgren, dagligleder i Contour design. 

–Undersøkelse har i flere år vist at norske kvinner har slitt betydelig mer med smerter, ubehag og plager forbundet med lange dager ved PCen på kontoret enn norske menn. De færreste av oss kan forestille oss en dag uten PC, og for mange betyr bruk av PC på arbeidsplassen det samme som musesmerter i hverdagen. Den helt ferske undersøkelsen viser imidlertid at rollene nå er byttet. Faktisk viser undersøkelsen av antall norske kvinner som sliter med musesmerter har gått tilbake fra tidligere, samtidig som antallet norske menn som sliter har gått betydelig frem.

Norske menn har mye å lære
Norske kvinner foretrekker, i langt større grad enn menn, å jobbe ved stasjonære PCer ved pulten, mens menn i større grad foretrekker å jobbe på bærbar PC. Så mange som 8 av 10 kvinner oppgir at de jobber mest effektivt stasjonært. Samtidig oppgir flere kvinner enn menn at de sørger for å ta pauser i løpet av arbeidsdagen, samt gjøre andre aktiviteter for å forhindre og forebygge musesmerter.

– Det virker med dette som at norske kvinner har noe mer bevissthet rundt egen helse enn menn, også ettersom undersøkelsen avdekker at langt flere menn enn kvinner er blitt sykmeldt på grunn av musearm. Faktisk er fire ganger flere menn (12 prosent) blitt sykmeldt enn kvinner (3 prosent) i løpet av det siste året. Her har nok mange menn mye å lære av norske kvinner, sier Ødgren.

– Én av de viktigste tingene en virksomhet kan gjøre for sine medarbeidere i forebyggingen av musesmerter, er å tilrettelegge for forbedrede og tilpassede arbeidsstillinger samt tilby ergonomisk korrekt arbeidsverktøy. Det kan eksempelvis være muligheten for heve-senke-bord i tillegg til en sentralt plassert ergonomisk datamus, som tillater en mer bevegelig arbeidsdag, og som ikke belaster kroppen i samme grad som en tradisjonell mus, avslutter Lise Ødgren.