Gründerne bak Oslo Business Forum, Christoffer Omberg og Marius Røed Wang, startet opp tidlig i 2016 og satte seg et hårete mål; de skulle bli best på næringslivskonferanser og bygge opp en møteplass der ledere og mellomledere kan bygge nettverk og få innsikt i ledelse fra ulike perspektiver. De hadde grublet på dette i flere år og prøvd å få med BI på laget, men da det ble for kostbart for skolen bestemte de seg for å selv satse en halv million kroner hver. For å klare dette brukte de unge medarbeidere til å håndtere konferansen, nesten alle med bakgrunn fra BI og en gjennomsnittsalder på 22 år.

De var heldige og fikk hjelp fra et underutvalg av studentforeningen til BI, Inspire, som stilte med 30 av sine ambassadører for å hjelpe til med det praktiske under konferansen. Dette valget la opp til utfordringer, der en lite nyansert arbeidsstokk med nesten samme bakgrunn og relativt lik erfaring, kunne ført til hull i kompetansen. Gründerne valgte heller å se fordelene og mulighetene en ung og homogen arbeidsstokk ga, og har utelukkende gode erfaringer med valget de tok.

– Vi har begge erfaring med å lede store prosjekter på BI. Der jobbet vi utelukkende med folk på vår egen alder, noe som har gått veldig bra tidligere – derfor var egentlig ikke dette valget så vanskelig for oss, selv om man skulle tro det, forteller Christoffer Omberg, som er daglig leder i selskapet.

– De største fordelene med å ha et ungt mannskap er at alle snakker samme språk, motiveres av de samme faktorene og kjenner hverandre fra før av. Vi trengte ikke å bruke tid på å bli kjent og ambassadørene fra Inspire, som også arrangerer en næringslivskonferanse på BI, viste at de håndterte oppgavene fra første sekund.

Etter konferansen brukte gründerne mye tid på å gå gjennom tilbakemeldinger og se nøye på gjennomføringen av konferansen. De høstet mye skryt, til og med fra Google-sjef Jan Grønbech fra scenen, der han startet foredraget med å gi ros for at Oslo Business Forum hadde opptrådt profesjonelt fra første stund. Erfaringene de gjorde seg under konferansen gjorde at de ikke valgte å bygge opp selskapet på en tradisjonell måte, med åtte til fire-kontortid, erfarne medarbeidere med mange års erfaring og blåkopiert eksisterende konferanser. De gikk for en litt annen vri.

– Vi valgte å bygge opp selskapet slik som mange andre oppstartsselskaper gjør nå, med et moderne og omstillingsdyktig kjerneteam i bunn, der vi feiler fort og veien blir til mens vi går. Kjerneteamet må ha samme ambisjonsnivå og personlighetstyper som går overens med hverandre. Med bakgrunn fra BI ser vi selvsagt også verdien av å tufte strategi og langsiktig tankegang på etablerte tankesett vi allerede vet virker, hvis ikke tror jeg prosjektet fort kan gå ad undas.

– Vi kan jo ikke bare være bajaser, skyter Marius inn. Han er den andre halvparten som satte skole på hold og tok sjansen på å starte noe eget. Sammen har de nå fått erfare hvordan det er å lede og koordinere 40 medarbeidere under en konferanse med rundt tusen deltakere.

– Etter å ha møtt en rekke ledere det siste året har vi selv erfart at det er en tydelig forskjell på dagens unge og de med 20-40 år i arbeidslivet. De tenker ulikt og motiveres av forskjellige gulrøtter. For eksempel trigges unge arbeidstakere av meningsfulle oppgaver, mens eldre arbeidstakere ser god lønn og arbeid- og fritidsbalanse som viktigere. Man skulle tro at forskjellene ikke var så store, men det er de, og det må tas på alvor, forklarer Marius.

Marius og Christoffer forteller om hvordan egne ansatte står på fra tidlig til sent, er tilgjengelig og har eierskap til prosjektet de jobber med. Ellers hadde det ikke gått, mener de.

– Da vi bare var to gode kompiser om dette, så var det litt for mye hummer og kanari. Rett og slett for lite struktur, noe de etablerte arbeidstakerne er veldig, veldig dyktige på. Vi har derfor ikke vært sjenerte når det kommer til å be om hjelp og råd fra de med erfaring – det har hjulpet oss langt på vei. I tillegg ser vi at for å vokse er man nødt til å effektivisere i alle ledd for å enklere skalere – de siste månedene har vi tatt i bruk teknologi og innovative tjenester som «Slack» og «Trello» for å strukturere hverdagen for både oss selv og de ansatte, sier Christoffer.

– Vi får rett og slett gjort mye mer i løpet av døgnet, og der tror jeg den største forskjellen mellom de unge og gamle i dag ligger, i selve utnyttelsen og kjennskapen til teknologi som verktøy internt i bedriften. Vi har jo vokst opp med data, mobiler og Internett – teknologi vi rett og slett ikke klarer oss uten i dag, gamle som unge. Dette er et klart konkurransefortrinn unge arbeidstakere kan skilte med, det sitter rett og slett i fingrene.

Begge tror på at teknologi blir en helt vital del av moderne ledelse. En framtid uten teknologi i bunnen av alt vi foretar oss, enten det er å lede sine ansatte, gjøre jobben eller kommunisere både eksternt og internt, er utopi og helt fjernt. For å være forberedt på fremtiden er man nødt til å ta grep, og ikke minst ta den nye generasjonen på alvor.

Tekst: Veronica Tangen