De fleste entreprenørene har hatt en fast jobb før oppstarten og tre av fire nye entreprenører er lønnstakere før de starter. Personer med bakgrunn fra naturvitenskapelige fag, håndverksfag eller tekniske fag er sterkt representert, skriver Forskning.no.

Den nye rapporten om entreprenører og entreprenørforetak viser altså at gründeren som regel er en praktisk anlagt mann. Allmenne fag er kraftig underrepresentert, økonomiske og administrative fag litt overrepresentert.

Gjennomsnittsentreprenørene har som regel fullført videregående skole, og mange har også høyere utdannelse. Hver femte entreprenør er en kvinne, og kjønnsforskjellen er stor uansett faglig bakgrunn.

Nye foretak henger litt etter

Nye bedrifter utgjør en svært liten del av næringslivet i Norge. I 2011 kom bare 2 prosent av de samlede driftsinntektene i private aksjeselskap fra nyetablerte foretak.

– Det som er litt overraskende, er at entreprenørforetakene skiller seg litt negativt ut i forhold til nye foretak generelt, sier forsker Erik Fjærli.

Han står bak rapporten sammen med kollegene Diana Iancu og Arvid Raknerud.

– Disse foretakene er gjennomgående mindre ved oppstart, og vokser kanskje noe langsommere enn nystartede foretak som ikke faller i den kategorien, skriver de.

Uten at forskerne har sett grundig på dette, mener Fjærlig at grunnen kanskje kan ligge i at noen av de nye foretakene er spin-offs fra eksisterende bedrifter. At de gjerne har større ressurser i ryggen når de skal starte.

– Det er også verdt å merke seg at en veldig høy andel av foretakene – over halvparten – har 0 eller 1 ansatt, sier Erik Fjærli.

De fleste entreprenørene starter altså selskap først og fremst for å skape sin egen arbeidsplass.


Les også: Bli en bedre entreprenør