Men ikke vær bekymret: dette behøver ikke å bety at det sløses bort en masse tid og ressurser. Jo, tiden som tilbringes med støy om fotball blir kanskje ikke brukt til å ferdigstille en rapport, skape fortgang i et prosjekt eller analysere bransjetrender. (Det blir faktisk anslått at medarbeidere som i 2010 så på fotball-VM i arbeidstiden kan ha kostet hele 84 milliarder kroner (USD 10,4 milliarder) i tapt produktiv tid.) Men dette kan kompenseres på mange måter ved å slutte opp om turneringen.

Ifølge Gallups globale undersøkelse for 2017, State of the Global Workplace, er bare 15 prosent av de heltidsansatte virkelig engasjert på jobben. I en undersøkelse gjennomført av bemanningsselskapet Adecco sa nesten en fjerdedel at de ikke tror arbeidsgiveren deres prøver å gjøre dem mer tilfreds. Og ikke tro at lønnen gjør jobben: ifølge forskningsgruppen Glassdoor er den beste prediktoren på tilfredshet på arbeidsplassen organisasjonens kultur og verdier, mens godtgjørelse og fordeler konsekvent var blant de faktorene som hadde minst betydning.

Det som virkelig truer en organisasjons eksistens er manglende engasjement og jobbtilfredshet hos de ansatte. Fotball-VM er en gyllen anledning til å engasjere medarbeiderne. Med et publikum på anslagsvis 3,5 milliarder over hele verden er dette TV-historiens mest sette sportsarrangement. I tillegg til at det er en spennende turnering, bringer mennesker sammen slik at de etablerer kontakt med kolleger de ikke jobber sammen med til vanlig.

Et løft for bunnlinjen
Det kan også bidra positivt til selskapets bunnlinje på lengre sikt. Medarbeiderne vil bli mer produktive fordi de kommer tilbake til skrivebordet med påfyll av energi. Under kampene blir det sikkert mye følelser, noe som skaper et mer uformelt og avslappet miljø. Slike miljøer er kjent for å øke medarbeidernes indre motivasjon – de har rett og slett lyst til å gå på jobb.

Engasjerte medarbeidere presterer bedre og bytter sjeldnere jobb: Gallup anslår at forretningsenhetene som er blant de øverste 25 prosent når det gjelder engasjement er 17 prosent mer produktive og 21 prosent mer lønnsomme enn de som er blant de 25 prosent nederste. Mange studier viser også at fornøyde medarbeidere gir bedre forretningsresultater. Ledelseskonsulentene Bain & Company fant at inspirerte medarbeidere er nesten tre ganger så produktive som medarbeidere som er misfornøyde.

Bedriftene kan oppleve økt innovasjon, ettersom avslappede, vennlige og morsomme miljøer stimulerer til kreativ tenkning og gode ideer. Det er derfor 72 % sier at de får kreative ideer i dusjen

Du kan oppleve at det blir enklere å gjennomføre endringsinitiativer når ulike elementer i organisasjonen bringes sammen. Et morsomt og hyggelig arbeidsmiljø oppmuntrer medarbeiderne til å knytte bånd til andre enn dem de vanligvis er sammen med, som deres eget team eller andre på samme alder. Fotball er effektivt når det gjelder å bryte isen, slik at medarbeiderne kan se forbi jobbtittel og båstenkning. I tillegg til å diskutere resultatene i semifinalen kan medarbeiderne lære mer om hverandres jobbfunksjoner, og de vil dermed lettere kunne støtte hverandre, noe som sparer tid og bidrar til at gode ideer kan gjennomføres mer effektivt.

Tre måter å engasjere seg på
Vi foreslår tre nivåer når det gjelder å bygge opp under de ansattes engasjement gjennom VM-galskapen. Det første er å oppmuntre til samtaler om mesterskapet. Ikke følg med på eller prøv å stoppe folk som ser på fotball i arbeidstiden – det vil bare gi de ansatte motvilje mot deg. Engasjer deg heller i det som foregår.

En annen ting du kan gjøre er å sette opp en TV-skjerm på kontoret. For at det skal bidra positivt til organisasjonskulturen må det holdes internt. Unngå at ytre faktorer forstyrrer opplevelsen.

For det tredje kan du tenke konkurranse og sponse et veddemål om hva som vil bli resultatet av mesterskapet. En konkurranse i organisasjonen vil få medarbeiderne til å involvere seg på et dypere plan. Dermed blir det ikke bare gøy og ekstremt engasjerende å tippe resultatene, det skaper en hyggelig konkurranse både mellom de ansatte og mellom ulike avdelinger.

Å gi overskuddet av konkurransen til veldedighet kan også øke medarbeidernes engasjement og følelse av at de gjør noe meningsfylt, og du kan tilby en attraktiv premie som øker deltakelsen blant dem som ikke er fotballfans i utgangspunktet.

Det å oppmuntre fotballgalskapen kan altså være en bedre tidsinvestering enn du trodde, men du må passe på å inkludere dem som ikke er naturlige fotballfans. Denne artikkelen er skrevet av to fotballfans som tilfeldigvis er kvinner, men du kan likevel møte på argumenter om at en slik turnering ikke er rettet mot kvinnelige medarbeidere. Vår erfaring er at du er trygg så lenge oppstusset foregår overalt og alle kan delta i det som er gøy.

Så kjør på med VM-skjermer og skap engasjement i bedriften. Det er en fantastisk måte å engasjere og inspirere organisasjonen på – samtidig som dere har det gøy.
 

Tekst: Ina Toegel, professor i ledelse og organisasjonsendring og Maude Lavanchy, forsker ved IMD Business School.