- Lønningspilsen er et velkjent og utbredt norsk fenomen, som hos flere regnes som det ene «sosiale møtestedet utenfor arbeidsplassen», sier Alexander Grande. Han er kommunikasjonsansvarlig ved Psykologisk Studentforening, og studerer arbeids- og organisasjonspsykologi.

Enten man velger den «tradisjonelle» lønningspilsa eller går for et helt annet alternativ til sosial sammenkomst, har det mye for seg.

- Slike sammenkomster skaper en veldig uformell arena for kolleger; det gir ofte rom for å se andre personer i en ny lyssetting, som igjen kan skape en kontaktflate for dialog og kommunikasjon som kanskje ikke er mulig i arbeidstiden. Slike arenaer er også med på å bryte ned ulike kulturer i ulike avdelinger, mener leder med personalansvar for National Oilwell Varco Norway AS, Pål Espen Dybvik.

Snakk med hverandre - ikke om hverandre

- Det er på arbeidsplassen kultur, ukultur og kutyme dannes og ved å ha et fokus på dette i avdelingene ved å motarbeide nettopp dette, skapes det et grunnlag for både trivsel og respekt. Det vil igjen påvirke de ansattes vilje og ønske om å være med på sosiale sammenkomster utenfor arbeidstidene, forteller Dybvik.

Han legger til at det er viktig at alle snakker til hverandre - ikke om hverandre.

- Det bør likevel skapes takhøyde for uenighet, uten at noen skal bli møtt med forakt eller mangel på respekt. Jeg har for eksempel jobbet aktivt med å gi de ansatte mulighet til å ta ordet når de mener at noe er viktig å ta opp. Gjennom å kontinuerlig styrke de sosiale forholdene på arbeidsplassen ved kommunikasjon, samtale, forståelse og holdningsskapende arbeid blir det mye lettere å finne på aktiviteter utenfor jobben, sier han.

Bedre arbeidsmiljø av god sosialisering

- Sosiale fellesskap skaper tillit og er viktig for at arbeidsgrupper skal kunne fungere sammen. Hvor viktig det er å prioritere det i konkurranse med andre gjøremål er selvsagt et åpent spørsmål, men jeg tror at folk generelt har godt av og finner det interessant å i det minste få et lite innblikk i hvordan ens kolleger er utenfor jobb-settingen, forteller førsteamanuensis ved institutt for sosiologi og statsvitenskap, Arve Hjelseth.

Samtidig som at det for mange vil kunne være givende å oppleve sine kolleger også på fritiden, er «lønningspilsa» eller tilsvarende sosiale aktiviteter en god måte å markere forskjellene på helg og hverdag.

- Det blir et samlingspunkt hvor alle vet at «nå skal vi hygge oss med noe som ikke er jobbrelatert». Samtidig markerer det en overgang mellom jobb og fritid, særlig dersom det legges til fredager. Det innleder helgen, og i vår kultur er alkohol et tradisjonsrikt medium for å markere nettopp denne overgangen, forteller Hjelseth.

Også Dybvik er svært enig i at det å finne på noe sammen med kolleger og ansatte utenfor arbeidstiden er svært positivt.

- Jeg mener at det burde være slik for alle. Men; som leder må vi være tydelig på hvordan vi utspiller rollene våre, og til hvilken tid disse utspilles. Jeg blir ikke mer en venn enn en sjef fordi jeg er sammen med mine ansatte når det er «lønningspils». Når jeg drar på jobb tar jeg på meg «lederkappen» og bærer den gjennom dagen. Når jeg kommer hjem igjen er jeg Pål Espen. På samme måte tar jeg også av og på denne «lederkappen» ved sosiale sammenkomster, forteller Dybvik. 

2. dybvik.jpg

Ikke et «fyllekalas»

- Det viktigste er å gjøre noe annet enn bare jobb. Lønningspilsa skaper et tillitsforhold; for eksempel øker sjansene for at du blir bedre kjent med kollegene dine. Lønningspilsa vil innen rimelighetens grenser også være langt mer effektivt enn for eksempel julebord, ettersom julebordet inneholder en forventning om ganske mye alkohol, og risikoen for å skamme seg dagen derpå er langt større, sier Hjelseth.

3. Arve Hjelseth.jpg

Likevel er det selvsagt ikke slik at du ha pilsa på bordet for at det skal være en hyggelig sammenkomst mellom kolleger.

- Det skal ikke være noe fyllekalas; det normale er vel å ta en pils eller to. Om noen vil ha mer enn det, som jo forekommer, omdefineres på en måte anledningen fra lønningspils til festligheter, og det blir noe annet.

Det sier for de fleste seg selv at det er langt ifra nødvendig å henge fra lysekronen eller å danse på bordene så snart man inntreffer møtestedet for lønningspilsa. Faktisk er ikke selve alkoholen nødvendig.

- Om det er alkohol eller ikke innblandet er en subjektiv preferanse. Enhver sosial eller usosial aktivitet utenfor arbeidslivet kan være et godt alternativ til den såkalte «lønningspilsa». Alt handler om initiativ og inkludering av alle parter, uavhengig av personlige preferanser, forteller Grande.

Særlig gruppepress bør man passe seg for dersom man likevel velger å la alkoholen være en sentral del av det sosiale med kollegene:

Vil alkohol konsumeres fordi vedkommende selv ønsker det, eller fordi det forventes av resten av gruppen? Hvilke reaksjoner kommer fra gruppen mot de som velger å ikke delta? Dersom dette er grobunn for grupperinger på arbeidsplassen vil «lønningspilsa» virke motsatt av det den skal. Det er viktig å være oppmerksom på de eventuelt negative følgende dette kan ha, og forsøke å forhindre det, råder Grande.

1 . alex grande.jpg

Kan like gjerne være noe annet

Dersom du ikke er fan av den populære «lønningspilsa» betyr det heldigvis ikke at du bør droppe å ha et sosialt fellesskap med kollegene dine. Vel, for de fleste burde det i alle fall være mulig å finne andre muligheter.

- Det finnes mange alternativer, som for eksempel kino eller teater. Slike kulturopplevelser ledsages jo gjerne av et glass alkohol før eller etterpå, men det kan likevel føles mer inkluderende for dem som ikke ønsker å drikke ettersom fokuset er på noe annet enn kafébordet og alkoholen, forteller Hjelseth.

Han mener også at det er fullt mulig å finne helt alkoholfrie settinger som vil kunne passe for de fleste.

- En mulighet som nok er blitt mer vanlig de siste årene, er å være sosial i form av mosjon. Gå til en hytte i skogen eller en kortere tur på fjellet eller ved sjøen, for eksempel. Men; merk at dette også kan virke ekskluderende for noen, ikke alle trives med eller er i stand til å gå så langt, sier han.

Poenget er uansett å skape et bedre fellesskap på arbeidsplassen, ved å inkludere hverandre på fritiden.

Er den ordinære «lønningspilsa» hakket for kjedelig eller upassende?

Da kan kanskje noen av disse aktivitetene være mer fristende:
 • Bowling
 • Fjellturer
 • Besøke klatrepark
 • Grilling
 • Dugnad
 • Biljard-turnering
 • Bar-hopping
 • Blåtur
 • Rebusløp
 • Spa
 • Stand-Up show
 • Quiz
 • Matkurs
 • Teater
 • Kino
 • Andre kulturopplevelser