trening 5_450x300.jpg

Aktive arbeidstagere er positivt for den enkelte person, for bedriften og for samfunnet.  Analyser viser at det i Norge ligger latente verdier tilsvarende utbyttet fra Oljefondet hvert eneste år. For arbeidsgivere ligger det med andre ord et stort uforløst potensial i å få de ansatte opp av kontorstolen for en sunnere og mer aktiv hverdag. Friske ansatte som opplever seg som sunne og sterke har et lavere sykefravær. Et lavere sykefravær øker produksjonen og arbeidsgiver får mer utbytte av de ansatte.

Fellestreninger skaper lojalitet

Det er i dag viktigere enn noen gang å beholde arbeidskraften, og derfor er det verdifullt for arbeidsgiver at ansatte er lojale. Lojaliteten bidrar til økt innsats og engasjement og reduserer sjansene for at dyktige folk slutter.

Tradisjonelt har mange bedrifter et tilbud om felles trening, der de som ønsker kan delta.  Fellestreninger treffer i all hovedsak de som allerede trener på egenhånd, eller i det minste har en viss indre motivasjon til å lykkes med en mer aktiv hverdag. Slike fellestreninger har en viktig sosial faktor og bidrar ikke minst til bedre dynamikk gruppen og øker lojaliteten til arbeidsplassen. 

Erfaringer viser at medarbeidere som trener sammen blir bedre kjent, og de sosiale båndene som dannes bidrar til at folk snakker mer sammen på tvers i organisasjonen og at kommunikasjonen blir bedre og mer effektiv. Medarbeidere som opplever at det er trivelig og sosialt på jobben har også høyere terskel for å holde seg borte fra jobben.

trening 3[1].jpg

Målrettede tiltak for utvalgte grupper
De mest effektive tiltakene for å redusere sykefravær er å jobbe målrettet med ansatte som er lite aktive og som ikke har lyst eller fysisk kapasitet til å delta på tradisjonelle fellestreninger. Sammen med HR-avdelingen og/eller bedriftshelsetjenesten analyserer vi de ansatte og velger ut grupper som kan ha størst effekt av tettere oppfølging. Opplegget inkluderer gjennomgang av fysisk status, motivasjon og eventuelle hindringer. Deretter får den enkelte personlig oppfølging som et supplement til fellestreninger og foredrag om motivasjon, trening og kosthold. Tilbudet er selvfølgelig helt frivillig og tilbakemeldingene fra deltakerne er ofte svært positive. 

TEKST: Per Arnér, ansvarlig for personlig trening i SATS.ELIXIA