Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
arrow_upward
think design
404

think design

Design- og varemerkeregistreringer

I denne artikkelen ser vi på design og varemerker, behovet for beskyttelse og ordninger for å gjøre dette.

Design 
En designregistrering beskytter utseendet og formen til et produkt, som kan være alt fra et møbel, klesplagg eller sykkel til emballasje, som for eksempel en flaske. Man kan også beskytte deler av et produkt slik som armlenet på en stol eller lommene på en jakke, skjermbilder slik som websider eller utvalgte elementer som menyer eller knapper, samt skrifttyper, symboler og ornamenter. Ornamenter kan for eksempel være dekor til serviser eller påtrykte mønster på tørkepapir.

Hvorfor og hvordan registrere din design?
En designregistrering gir beskyttelse mot direkte kopiering av produktet. For selskap som produserer møbler og klær er det opplagt viktig å beskytte unike produktutforminger, men også for tekniske produkter så som mobiltelefoner, stereoanlegg osv, er design ofte av avgjørende betydning for forbrukernes valg. En salgsfremmende design bør ivaretas.
Produktets tekniske funksjon dekkes imidlertid ikke av designregistreringen. Til dette trengs et patent. Ofte kan det være lurt å forsøke å beskytte den tekniske ideen med et patent og utformingen med design. Det kan i slike tilfeller være viktig å levere de to søknadene samtidig. En designregistrering er ofte raskere og rimeligere enn et patent.
I Norge innleveres designsøknader til Patentstyret. Det er viktig å huske at det kun er bildene som danner grunnlaget for søknaden og at bildene bør være så gode som mulig. Etter innleveringen kan ikke søknaden/bildene endres. Kravet til en design er at den skal være ny og ikke offentliggjort. Imidlertid kan man i Norge og Europa prøve ut produktet i markedet i inntil 12 måneder etter første visning før man søker.
En supplerende undersøkelse kan bestilles ved innlevering for å vurdere om liknende produkter tidligere er registrert og om egne produkter krenker andres rettigheter. Etter registrering er det opp til innehaver å selv følge med om produktet blir kopiert. Designregistreringen kan fornyes mot avgift hvert femte år i opptil 25 år.
En norsk designsøknad kan videreføres i utlandet innen seks måneder etter at den norske designsøknaden ble innlevert. Designsøknaden må innleveres i samtlige av landene hvor man ønsker produktet beskyttet. For EU kan man imidlertid benytte en felles søknad for de 25 medlemslandene.

Merkevare 
Et varemerke er det kjennetegn som benyttes for en vare eller tjeneste og kan være et navn, en logo, en kombinasjon av figur og tekst, et slagord, varens spesielle utseende, dens særpregede emballasje mv.
Har man i Norge enerett til et varemerke, har man enerett til å bruke dette i næringsvirksomhet, det være seg på varen, dens emballasje, i reklamesammenheng, på forretningsdokumenter mv. Eneretten innebærer også et vern mot andres bruk av såkalte forvekselbare varemerker, dvs. varemerker som ligner ditt merke i så stor grad at kjøpere og andre vil kunne tro at man har å gjøre med ditt merke, eller at det er en forbindelse mellom de to merkenes kommersielle opprinnelse. Eneretten innebærer i utgangspunktet også at ingen andre enn merkeeieren kan innføre varer under merket til Norge. Dette betyr at det for eksempel er ulovlig å importere varer som bærer et varemerke som er identisk med eller ligner et varemerke som er vernet i Norge - såkalte piratprodukter.

Hvorfor og hvordan registrere ditt varemerke?
I Norge er det to måter å oppnå enerett til et varemerke på: gjennom registrering hos Patentstyret og gjennom bruk. Registrering anbefales, da dette gir et håndfast bevis for varemerkerettigheten.
For å oppnå en enerett til varemerket gjennom bruk, må du kunne bevise at merket har blitt kjent som et kjennetegn for de aktuelle varer/tjenester, dvs. at merket skal være godt innarbeidet som ditt særlige kjennetegn i markedet. Det vil kunne være vanskelig å dokumentere dette, samt at det kan by på problemer å fastslå tidspunktet for når et varemerke skal anses som innarbeidet og dermed vernet. Vernet er også begrenset til det geografiske området hvor merket er dokumentert innarbeidet.
En varemerkeregistrering er derimot et dokumentert bevis på innehaverens enerett til merket. Registreringsdokumentet indikerer tidspunktet for når eneretten oppsto og hvilke varer/tjenester eneretten gjelder for. Et registrert varemerke nyter vern i hele Norge og er gyldig i ti år fra registreringsdatoen. Det kan fornyes et ubegrenset antall ganger mot avgift for ti nye år av gangen.
En norsk varemerkeregistrering eller –søknad kan benyttes som basis for å søke om registrering i utlandet gjennom et internasjonalt registreringssystem som per i dag omfatter ca. 65 land/regioner over hele verden, deriblant USA og EU.
Alt lar seg ikke registrere. Varemerkeloven stiller visse krav til et kjennetegns originalitet og adskillende evne. En bør også foreta en grov forundersøkelse av om det allerede er registrert eller søkt om et likt/lignende merke før man innsender registreringssøknad, samt at en må spesifisere hvilke varer og tjenester man ønsker beskyttelse for. Dette skjer etter et spesielt klassifikasjonssystem, som mange ønsker assistanse til å håndtere.

Kan jeg gjøre dette selv? 
I Norge kan du levere inn både design- og varemerkesøknader på egen hånd. Utforming av en god og egnet søknad krever imidlertid spisskompetanse som kan innhentes hos de profesjonelle patentkontorene. Det frarådes på det sterkeste å forsøke å innlevere søknader i utlandet på egen hånd, ettersom det er varierende krav til innlevering og utforming av søknadene, samt at praksis under behandlingen varierer. I noen land er dessuten profesjonell representasjon påkrevd.
Produktets tekniske funksjon dekkes imidlertid ikke av designregistreringen. Til dette trengs et patent. Ofte kan det være lurt å forsøke å beskytte den tekniske ideen med et patent og utformingen med design. Det kan i slike tilfeller være viktig å levere de to søknadene samtidig. En designregistrering er ofte raskere og rimeligere enn et patent.
I Norge innleveres designsøknader til Patentstyret. Det er viktig å huske at det kun er bildene som danner grunnlaget for søknaden og at bildene bør være så gode som mulig. Etter innleveringen kan ikke søknaden/bildene endres. Kravet til en design er at den skal være ny og ikke offentliggjort. Imidlertid kan man i Norge og Europa prøve ut produktet i markedet i inntil 12 måneder etter første visning før man søker.
En supplerende undersøkelse kan bestilles ved innlevering for å vurdere om liknende produkter tidligere er registrert og om egne produkter krenker andres rettigheter. Etter registrering er det opp til innehaver å selv følge med om produktet blir kopiert. Designregistreringen kan fornyes mot avgift hvert femte år i opptil 25 år.
En norsk designsøknad kan videreføres i utlandet innen seks måneder etter at den norske designsøknaden ble innlevert. Designsøknaden må innleveres i samtlige av landene hvor man ønsker produktet beskyttet. For EU kan man imidlertid benytte en felles søknad for de 25 medlemslandene.

Tekst: Solrun Figenschau Skjellum, Adm dir Oslo Patentkontor

Motta nyhetsbrev

Meld deg på nyhetsbrev!

Ikke la det «hastende» ta over det «viktige»

Forskjellen mellom disse to er nøkkelen til riktig tidshåndtering, og er viktig for å styrke din bedrift.

Slik bruker du historiefortelling som kommunikasjonsform i lederskapet ditt

Visste du at du kan bruke historiefortelling til å inspirere og engasjere medarbeiderne dine? «Storytelling» har blitt et moteord som det snakkes om overalt, men hva handler det egentlig om? LederNytt...
Les mer
Annonsér her!
Annonsér her!

Sette rydding i system - frigjør både tid og energi

De fleste av oss skulle gjerne hatt det litt mer ryddig og ordentlig rundt oss. Hatt stålkontroll på alt og visst nøyaktig hvor teiprullen er. Og hvor var det nå du gjemte det hersens passet igjen? Sy...

Karrieredesign – meningsfull karriere i et foranderlig arbeidsliv

Har du noen gang opplevd at karrieren din tar veier du ikke hadde planlagt? Eller at du føler deg låst i en karrierebane som ikke gir deg det samme nå som den gjorde da du startet på den? Er mangel på...

13 små vaner som fører til store resultater

Suksess skjer ikke på et øyeblikk. Det skjer gjennom mange små suksesser, oppnådd over tid. Hvis du ønsker å bygge noe stort, hvis du har en visjon, en drøm, eller bare et klart definert mål. 

Er du en av dem som ofte tyr til e-post når du skal formidle en beskjed til dine medarbeidere?

Da kan du være ganske sikker på at det vil dukke opp en hel del misforståelser fra tid til annen. Ved å velge muntlig kommunikasjon kan du skape en kultur med mindre konflikt – og bedre samarbeid. ...
Annonsér her!
Annonsér her!

Brikken som mangler for å endre medarbeidernes atferd

Å skape indre motivasjon handler om å hjelpe medarbeiderne å bli mer effektive og engasjerte. «De fleste er skeptiske til forandringer, men det er bare forandringer som gir fremgang.»

Hva slags grunnmur vil du ha i din virksomhet?

Kjenn litt på ordet virksomhetsplattform! Hva slags grunnmur vil du ha i din virksomhet? Hva slags kultur ønsker du å dyrke?  Ordet kultur kommer fra latinske cultura som betyr å dyrke. Hva dyrker ...

Kommunikasjon som ikke holder mål, kan gjøre stor skade i bedriften

Har du noen gang vært borti at dårlig kommunikasjonsflyt skaper misforståelser og usikkerhet? Kommunikasjon som ikke holder mål, kan nemlig gjøre stor skade i en organisasjon, mens god kommunikasjon k...

Snakker du om deg selv på en engasjerende måte?

Står folk med ørene på stilk og årvåkne blikk når du forteller ting? Eller ser de på klokken mens de skjuler en gjesp? Her får du ekspertens beste tips til hvordan du skal få de rundt deg interessert ...
Annonsér her!
Annonsér her!

De beste lederne skaper et trygt og tillitsfullt miljø for ansatte og ledere

Nevrovitenskap er med å vise at trygghet på jobben bør komme først. Når kroppen er i et kamp- eller flukt mønster, reduseres evnen til kreativitet, sosialt engasjement og «the drive for excellence». D...
Les mer

Få indre balanse som leder – og skap en mer balansert verden

Har du noen gang lurt på hva vi kan gjøre med en verden som er stadig mer ubalansert –  og om ledere kan bidra til å få den mer i vater? Svaret kan ligge i taoistisk ledelse.