Ledelse av det digitale skiftet

Digitalisering er omstilling ved hjelp av teknologi. For å lykkes med digitaliseringsprosjekter, er det en grunnleggende forutsetning vi forholder oss til teknologi som et verktøy. Det krever god ledelse, god styring og godt samarbeid. Digitalisering bety at kjernevirksomhet og teknologi veves sammen.

God ledelse i digitaliseringens tid krever styrket teknologiforståelse, både i ledergruppene og i styrerommene, sier professor Tale Skjølsvik.

Studiet er på masternivå, er praksisnært og vil ta for seg emner som:

  • digitalisering og ulike former for digital teknologi
  • eierskap til data, kode og algoritmer, sikkerhet og rettigheter
  • nettverksøkonomi, digitale økosystemer og drivere i digitale markeder
  • hvordan forstå og anvende teknologi i organisasjoner som grunnlag for verdiskapning
  • sammenhengen mellom teknologi, mennesker, organisasjon og strategi
  • digitalisering som et middel i organisasjons- og forretningsmodellinnovasjon

Brukermedvirkende design

Dette studiet er utviklet i samarbeid med vårt fagmiljø innen teknologi, kunst og design, hvor Tale Skjølsvik er fagansvarlig. Her har vi benyttet såkalt brukermedvirkende design. Det vil si at vi har vært i kontakt med virksomheter både innen privat og offentlig sektor for å få innspill fra de «som har skoene på» for spissing av form og innhold.