Digital teknologi byr på store muligheter for å utvikle nye og bedre tjenester og til å forbedre måloppnåelse og verdiskaping. Det er viktig at ledere setter seg i førersetet og det krever kompetanse. Ledere må vite om hvilke muligheter digital teknologi gir både i dag og i fremtiden. Dette programmet har gitt oss bedre innsikt i faglige problemstillinger knyttet til digitalisering, innovasjon og ledelse.Vi er nå bedre i stand til å diskutere ulike problemstillinger på et faglig nivå og kunne realisere gevinster i egen virksomhet. I Sigdal kommune har hele ledergruppa deltatt og vi har valgt tema i eksamensoppgaven som har direkte relevans for vår virksomhet. Vi er veldig fornøyd med opplegget!

Jostein Harm, Rådmann i Sigdal kommune

Formålet med studiet er å styrke deltakernes evne til å anvende faglig kunnskap, teori og erfaringer, for å bidra til en bedre organisasjon både for ansatte, ledere og brukere med fokus på digitalisering, innovasjon og ledelse. Det gis eksempler på god og mislykket digitalisering, eksemplene vil være fra alle sektorer, men alltid knyttes opp mot relevans for statlige og kommunale virksomheter.

Hovedtemaer som belyses:

  • Digital transformasjon, digital strategi og endringsledelse
  • Kommunale og statlige virksomheter som innovasjonsarena
  • Teknologiske trender innen forvaltning og teknologi
  • E-government, digitaliseringens forhold til demokrati og deltakelse
  • E-Helse/Velferdsteknologi
  • Personvern/Sikkerhet/Etikk

Studiet er samlingsbasert og gjennomføres med fire samlinger á to dager i Drammen, med oppstart 6. mars.

Samlingsdatoer

  1. samling: onsdag 6. og torsdag 7. mars
  2. samling: onsdag 10. og torsdag 11. april
  3. samling: onsdag 8. og torsdag 9. mai  
  4. samling: onsdag 13. og fredag 14. juni

Alle dager kl. 09.00-16.00.

I løpet av studiet vil studentene jobbe med selvvalgte cases fra egen virksomhet under veiledning.  Innlevering av prosjektarbeidet skjer i september 2019.

søk her.jpg