Bank- og finanssektoren gjennomgår et paradigmeskifte. Dette gir spennende muligheter, men stiller også store krav til nytenkning, innovasjon og hurtighet.

Sparebank 1 har ambisjoner om å endre bransjen og vil møte utfordringene gjennom å skape en moderne og utviklingsorientert organisasjon preget av samarbeid og samhandling gjennom hele verdikjeden. Målet er å ligge i front av utviklingen når det gjelder innovasjonstakt og time to market.

 

Som Direktør for IT Drift blir du sentral i arbeidet med å skape den nye organisasjonen.

Du får ansvaret for en stor og stabil enhet med meget dyktige fagpersoner.

Hovedoppgaven vil være å bidra til at IT Drift blir en integrert del av verdikjeden og i større grad tenker helhet og støtter opp om nødvendig nytenkning og utvikling.

 

For å lykkes er det viktig at du motiveres av og har erfaring med endringsledelse og at du evner å forstå virksomhetens forretningsmessige mål og utfordringer.

Den vi ser etter har erfaring fra drift – gjerne i kombinasjon med utvikling. Bakgrunn fra en moderne IT organisasjon hvor IT er virksomhetskritisk er viktig.

Det samme er meget gode samarbeidsegenskaper og evnen til å manøvrere i en kompleks organisasjon.

 

Du vil rapportere direkte til Adm. Dir. og ha et bredt samspill med nøkkelfunksjoner i både bankene og Banksamarbeidet.

 

Rett person får en meget sentral rolle i en organisasjon med høye ambisjoner og sterk vilje til å skape endring i en bransje med høy innovasjonstakt.

Betingelse en konkurransedyktige.

 

For mer informasjon, kontakt våre rådgivere i Experis Executive, Øystein Dahl, mob. 905 68 285, eller Marielle Paulsen, mob. 454 51 830. Registrer søknad og CV snarest på www.experis.no. Alle henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor oppdragsgiver.