En god rekrutteringsprosess bidrar til økt treffsikkerhet og mer objektive valg, og sikrer suksess for kandidat og kunde. En dårlig prosess kan bidra til store økonomiske tap og dårlig rykte. Sørg for at du har den kompetansen som trengs for å bidra til at rett person havner på rett sted –  og dermed bidrar til vekst for deg eller dine kunder.

DNV GLs standard for rekrutteringspersonell setter kravene til sertifiserte rekrutterere. Sertifiseringsordningen ble opprettet i 2011 og i det er i dag over 300 sertifiserte rekrutterere i Norge, noe som daglig bidrar til at kandidater og kunder opplever gode og rettferdige rekrutteringsprosesser.

Sertifiseringskurset hos Assessio går over tre dager og er beregnet for de som ønsker å øke sin kompetanse enten man skal ta sertifiseringseksamen hos DNV GL eller ikke. Deltakerne vil blant annet lære om jobbanalyse, seleksjonsmetoder, arbeidsrett og etikk.

  • Utdannelse: 3 dager
  • Målgruppe: Personer som jobber med rekruttering og seleksjon i offentlig og privat sektor

Alle våre kurs kan også gjennomføres som bedriftsinterne utdannelser.

 

 FULGLEBILDE.jpg