Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
arrow_upward
håg_450x338
404

Drivkrefter for kreativ design

industridesign, innovasjon, kreativ design

Kreativ ny design blir til i et tett samspill mellom engasjerte industridesignere og nøkkelansatte i bedrifter. Her er fem drivkrefter som fremmer kreativ design. Interessen for design er økende. God industridesign kan også være en nøkkel til vellykket innovasjon og kommersiell suksess. Dessverre er det relativt få norske bedrifter som utmerker seg på designfronten.

- Skal Norge kunne markere seg med ny fremtidsrettet design, må vi våge å gjøre ting annerledes, forteller førsteamanuensis Birgit Helene Jevnaker ved Handelshøyskolen BI.

En skjult formue

Jevnaker har i sitt doktorgradsprosjekt ved BI undersøkt hvordan kreativ design kan utvikles gjennom et langvarig samarbeid mellom foretaksomme ansatte i bedrifter og eksterne spesialister innen industridesign.

Hun har blant annet fulgt designutvikling hos møbelprodusentene Håg og Stokke, panteautomatselskapet Tomra og Hamax (som blant annet produserer barnestoler for sykkel, akebrett og skileker). Jevnaker har intervjuet 54 ledere, utviklere og markedsførere fra fem industrielle eksportbedrifter og tre tjenesteforetak. Hun har også intervjuet en rekke erfarne, spesialiserte designere fra ledende designfirmaer både i Norge og internasjonalt. I alt er det blitt intervjuer med rundt 100 personer.

– Vi finner en skjult formue av modeller, kunnskap og samhandlingsmåter i det tette samarbeidet mellom bedrift og industridesignere og designbyråer. Et slikt vedvarende samspill kan skape gjentatte innovasjoner, sier Jevnaker.

Fem krefter som fremmer kreativ design

Studien viser at designutvikling kan foregå flere steder, både innomhus i bedriften og utenfor. Industridesigneren tar med seg sine erfaringer og nettverk inn i bedriften. Dette matches mot nettverket til bedriftens representanter i designutviklingsprosjektene.

BI-forsker Birgit H. Jevnaker har identifisert 5 drivkrefter som fremmet utvikling av nytt, kreativt design:

1. Designallianser:
Utvikling av ekstraordinære relasjoner mellom kunnskapsrike designere og etablerte bedrifter. Kreativ designutvikling skjedde imidlertid ofte på kryss og tvers av vante tenke- og arbeidsmåter. Arbeidet kan utforske, utfordre og føre noe nytt til eksisterende funksjoner, kunnskapsmiljø og ansvarsområder.

2. Organisering i grenseflater:
Designutvikling med kreative designere ble organisert og koordinert både innenfor og mellom virksomhetene. Arbeidet ble ikke bare "satt ut" til designkonsulenter. Designkompetanse ble tvert om gradvis dannet og gitt spillerom i utviklingsprosesser på flere steder i virksomheten og mellom designere og ulike samarbeidspartnere.

3. Frem- og tilbake-prosesser:
En serie designfunderte aktiviteter utfoldet seg på flere arenaer for samhandling. Det handler om både brukerobservasjoner via studio, verkstedsarbeid, møter og treff med distributører og forhandlere. Arbeidet gikk frem og tilbake, mellom skisser og modeller, fagfolk og brukere.

4. Gå mot strømmen:
Designere og enkelte ledere engasjerte seg på støttende, kjempende, kreativt provoserende og utholdende vis for å oppnå "noe mer" i design og innovasjonsarbeidet. 

5. Design tar tid:
Både tidspress og vedvarende strev over tid ble identifisert i tilknytning til atypiske industribedrifter og designfirma. Det var først etter år at ny og uvant design som for eksempel barnestolen TrippTrapp eller Capisco, en sadelbasert kontorstol, tok av salgsmessig. Men så har de til gjengjeld blitt kjerneprodukter og tenkning med lang holdbarhet i de aktuelle eksportbedriftene.

Tre råd til ledere

BI-forskeren mener norske bedrifter har mye å lære av de undersøkte virksomhetene og spesialistene. Hun drister seg til å presentere tre praktiske råd til ledere som virkelig ønsker å skape ny design og innovasjon i sine virksomheter:

1. Delta selv i designutviklingen. Da samler du deg egne erfaringer og gjør deg bedre i stand til å forstå kvalitet og verdiskapende muligheter.

2. Våg å kjempe for og støtt utvikling av noe nytt og holdbart gjennom samarbeid med kunnskapsrike designere og andre spesialister på tvers av fagskiller og organisasjonsgrenser.

3. Benytt iterative, tilstrekkelig dype prosesser. Industridesign i de studerte virksomhetene innebærer gjentakende dynamiske runder med engasjert samskaping med andre kyndige for å realisere noe nytt og bedre.

Tekst: Audun Farbrot – forskning.no

Motta nyhetsbrev

Meld deg på nyhetsbrev!

Når lederen er konfliktsky – slik blir du tøffere

Å ta tak i en konflikt på jobb kan være ubehagelig for mange ledere. Noen kan til og med oppleve fullstendig angst bare ved tanken. Er du en av dem som kvier seg for å ta tak i ubehagelige situasjoner...
Les mer....

Digital kultur er nøkkelen til fremtidig verdiskaping

Skal du hente ut gevinstene av din digitale transformasjon er du avhengig av å skape en god digital kultur. Men hva er en god digital kultur? Og hvor bevisst er vi vår egen digitale kultur?
Les mer....
Annonsér her!
Annonsér her!

Vår mangelfulle og farefulle intuisjon

Jeg har møtt mange som sier at de stoler på sin intuisjon, og at de bruker den i jobben sin hver eneste dag. Jeg mener bestemt at det bør de ikke gjøre. Det er faktisk farlig å stole på sin intuisjon....
Les mer....

Vær bevisst din kommunikasjon på sosiale medier

I dag er tilstedeværelse og tilgjengelighet på digitale flater helt avgjørende for de aller fleste virksomheter. Det er noe kunder krever og forventer, som ansatte og potensielle ansatte følger med på...
Les mer....

Bli bevisst dine forsvarsmekanismer – kommuniser bedre

Vi mennesker sammenligner oss hele tiden med omgivelsene, og ofte finner vi urettferdigheter, reelle og fiktive, som preger vårt ståsted i kommunikasjon. Hvordan kan du som leder jobbe med dine forsva...
Les mer....

Ta kontroll over en disruptet fremtid

Den globale pandemien har snudd verden slik vi kjenner den, på hodet. Ledere står nå ovenfor endringer på alle plan – fra medarbeidere som kanskje mister jobben, til en virksomhet som ikke kan drives ...
Les mer....
Annonsér her!
Annonsér her!

Både boss og buddy

Skal man lykkes med å være både boss og buddy, så må man kjenne begge rollene godt og vite når man skal gå ut og inn av dem. Dagens ledere må være både boss og buddy og de må kunne veksle mellom å ...
Les mer....

Etikk og moral - slik påvirker det din bedrift

Tenker du at etikk og moral er noe som tilhører filosofenes verden, og at dette er noe du ikke trenger å forholde deg til? I dagens svært omskiftelige verdensbilde der 1 + 1 ikke lenger alltid blir 2,...
Les mer....

Engasjerte medarbeidere

Thea Eilertsen i Kolonial.no forteller at ledertrening har vært med å skape god systemforståelse og struktur i organisasjonen, samtidig som de har fått ned sykefraværet og løftet ansattes engasjement....
Les mer....

Hvor modig er din strategi?

Når verden er i endring, bør også strategiarbeidet endres. Mange ledergrupper bruker gamle strategimetoder i møte med nye virkeligheter. Det går sjelden bra. Men hva handler strategi om? Og hvordan ka...
Les mer....
Annonsér her!
Annonsér her!

Vil du virkelig være innovativ? se til Afrika!

Trendforsker Gøran Adlén er ikke i tvil: Hvis vi har blikket rettet kun mot USA og Vesten, går vi glipp av svært mye. Han mener at vi rett og slett ikke har råd til for eksempel å ignorere Afrika, der...
Les mer....

Hvordan utvikle mellomledere som skaper resultater

Mange bedrifter kjører lederutviklingsprogrammer for mellomlederne sine, ut fra tanken om at disse lederne skal bli gode på å implementere endringer og tiltak nedover i organisasjonen. Men gir dette e...
Les mer....