Nåværende leder slutter og vi søker derfor hans etterfølger. Du får ansvaret for et ungt, men meget viktig Distriktskontor med 4 dyktige medarbeidere. Oppgaven blir å videreutvikle kontoret til å bli markedsledende i et distrikt preget av hard konkurranse, men også av gode utviklingsmuligheter. For å lykkes må du evne å skape entusiasme og engasjement om felles mål. Du har fullt resultatansvar for avdelingen.

 

Arbeidsoppgaver og ansvar:

Hovedoppgaven vil være å videreutvikle kontoret til å ta en sterkere posisjon i markedet. Dette innebærer å;

 • Lede og inspirere distriktskontorets medarbeidere. Være en sterk pådriver, men skape resultater gjennom andre. Sikre godt samspill og bygge en god kultur.
 • Være sentral i utviklingen av nye prosjekter. Spesielt gjelder dette i den innledende fasen knyttet til forhandling med grunneiere og kjøp av tomter/tomteområder.
 • Utvikle og styrke organisasjonen. Systematisk oppfølging og utvikling av medarbeidere.
 • Administrativt arbeid – sikre lønnsom drift og budsjettert resultat.

 

Vi ser etter en deg som har:

 • Byggeteknisk utdannelse (høyskole, fagbrev el.), gjerne i kombinasjon med  økonomi / markedsføring. Erfaring kan kompensere for manglende formell utdannelse.
 • Ledererfaring, fortrinnsvis som daglig leder, eller avdelingsleder, med god innsikt i bygge-, eller eiendomsbransjen.
 • Erfaring fra tomtekjøp / -utvikling. Nettverk i området er en stor fordel.
 • Erfaring fra salgsrelatert virksomhet.
 • Utpreget salgs – og resultatfokus.

 

Du er:

 • Operativ og har kontroll
 • Entusiastisk og motiverer dine medarbeidere
 • Strukturert og har god orden
 • Tydelig, stiller krav og skaper engasjement
 • Er en sterk pådriver, men skaper resultater gjennom teamet ditt
 • Robust, og har et sterkt ønske om å lykkes

 

Vi tilbyr:

 • Meget spennende og interessante utfordringer og store utviklingsmuligheter.
 • Dyktige kollegaer
 • Markedsledende og profesjonelt selskap preget av offensiv og målrettet kultur med korte kommandolinjer.
 • Godt arbeidsmiljø i et selskap som tar vare på folkene sine

Betingelsene er konkurransedyktige

 

For nærmere informasjon, kontakt gjerne våre samarbeidspartnere hos Experis Executive, Øystein Dahl (mob. 905 68 285), eller Marielle Paulsen (mob. 454 51 830).

Vennligst registrer søknad og CV på www.experis.no

Alle henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig, også overfor vår oppdragsgiver.