Arbeidstid, mertid og overtid - nettkurs 

Kurset tar for seg arbeidsmiljølovens ulike bestemmelser om arbeidstid. Hvilke grenser gjelder for alminnelig arbeidstid, samt forskjellen på merarbeid og overtid. Arbeidstiden kan organiseres på ulike måter ut fra driftsmessige behov i virksomheten, eller ønsker fra enkeltansatte. Lovens hovedregler om arbeidstid har en rekke unntaksbestemmelser dersom det inngås avtaler med arbeidstakere eller tillitsvalgte. Det kan være utfordrende å følge lovens bestemmelser når arbeidsoppgaver varierer i tid og omfang.

Innhold

  • Alminnelig arbeidstid
  • Nattarbeid
  • Søndags- og helgedagsarbeid
  • Vakt på vaktrom / beredskapstjeneste utenfor arbeidsstedet
  • Daglig og ukentlig hvile
  • Merarbeid
  • Overtidsarbeid

Varighet 30 minutter.

Autorisasjon

Regnskapsfører: 1 time rettslære

Revisor: 1 time annet