Beregning av sykepenger og foreldrepenger (E-kurs)

Hvordan skal sykepengene og foreldrepengene beregnes? Hvilken periode skal legges til grunn? Og hvilken inntekt skal tas med i beregningsgrunnlaget? I dette kurset har vi i hovedsak valgt å konsentrere oss om vilkårene for og beregningen av sykepenger og foreldrepenger i forhold til arbeidstakere, men vi har også tatt med litt om de generelle bestemmelsene for å ha de grunnleggende vilkårene klare. Når har man rett til sykepenger? Når har man rett til foreldrepenger? Eller kanskje enda mer interessant, når har man ikke rett til slike stønader?

Du vil lære hvordan sykepengene og foreldrepengene skal beregnes, både hvilken periode som skal legges til grunn og hvilken inntekt som skal inngå i sykepengegrunnlaget. Det vil være flere eksempler som er med på å illustrere ulike problemstillinger. Underveis i kurset vil det også være noen oppgaver som må løses før man går videre.

Arbeidsgiverperioden og beregningen av den er et eget e-kurs og blir derfor ikke behandlet i dette kurset.

Kurset vil være aktuelt for alle som arbeider med lønn og personal.

Innhold

  • Sykepenger - Generelle bestemmelser
  • Sykepenger - Arbeidstaker
  • Yrkesaktive medlemmer som midlertidig har vært ute av arbeid
  • Foreldrepenger - vilkår og opptjeningstid
  • Beregning av sykepenger og foreldrepenger
    • Grunnlag sykepenger og foreldrepenger
    • Inntekt som inngår i grunnlaget
  • Stønadsperiodenes lengde og opptjening av ny rett til sykepenger

Varighet 45 min.

Autorisasjon

Regnskapsfører: 1 time rettslære

Revisor: 1 time annet