Har du oversikt over hvilke personopplysninger din bedrift lagrer? Har du tydelige rutiner for varsling av de du har opplysninger om? Må din bedrift ha personvernombud? Hvordan ligger du an med internkontrollen? Er du klar til å gjennomføre risikovurdering?

Innhold

  • Innføring personvern
  • Hva blir nytt med ny personvernforordning?
  • Behandling av personopplysninger
  • Bruk av databehandler
  • Overføring av personopplysninger til utlandet
  • Krav til sikring av personopplysninger
  • Krav til internkontrollsystem og avvikshåndtering
  • Utlevering av personopplysninger
  • Personvernombud

Varighet 2,5 timer.

Autorisasjon

Regnskapsfører: 3 timer rettslære

Revisor: 3 timer annet