På dette kurset får du en grunnleggende og praktisk gjennomgang av hva ansatte kan få dekket på reiser og hvordan dette skal behandles. Det er ulik behandling om man reiser på regning eller om man reiser på diett. Hvordan skal diettgodtgjørelse og andre godtgjørelser behandles? Hva kan utbetales trekkfritt og hva blir trekkpliktig? Og hvilke opplysninger må være med for å oppfylle legitimasjonskravene til reiseregningen? Vi ser på forskjellen mellom reiser med og uten overnatting både i inn- og utland, samt pendlerreiser.

 • Regler og satser for diett i henhold til Statens særavtaler
 • Nattillegg
 • Reglene for bilgodtgjørelse og skatteplikt
 • Grensedragning mellom arbeidsreise og yrkesreise
 • Refusjoner
 • Tjenesteutgifter eller privatutgifter
 • Elektronisk bilag
 • Utgiftsgodtgjørelser
 • Privat overnatting gir skatteplikt på diett
 • Legitimasjonskrav til reiseregning
 • Reiseforskudd og refusjoner
 • Kompensasjonstillegg
 • Regler for spesielle grupper, herunder pendlere, sjøfolk og sokkelarbeidere

Dette e-kurset er tatt opp i 2016, men kursdokumentasjonen er oppdatert med satser for 2017.

Dette kurset gir 7 autorisasjonstimer.