Seksuell trakassering - for leder - NYTT KURS! (E-kurs)

Høsten 2017 startet en verdensomspennende grasrotkampanje i sosiale media, kalt metoo, som betyr «meg også». Personer som var blitt utsatt for seksuell trakassering ble oppfordret til å dele sin historie under emneknaggen metoo. Kampanjen satt seksuell trakassering på dagsorden, og har gjort mange bevisst på at seksuell trakassering er mer utbredt enn en har vært klar over, også i arbeidslivet, på tvers av sektor og bransje. Dette må ta slutt. Seksuell trakassering er etter norsk lov forbudt. Sticos har et nettkurs om seksuell trakassering for deg som er leder for arbeidstakere omfattet av arbeidsmiljøloven.

Innhold

I dette kurset får du vite mer om:

  • hva seksuell trakassering og kampanjen metoo er
  • hvordan du som leder kan bidra til å forebygge seksuell trakassering i arbeidsmiljøet
  • konsekvenser av seksuell trakassering
  • hvordan du som leder kan tilrettelegge for at ansatte rapporterer hvis det forekommer seksuell trakassering i arbeidsmiljøet
  • hvordan håndtere mottak av varsel
  • håndtering av varsel, herunder hva som kjennetegner seksuell trakassering som ligger til arbeidsgivers ansvarsområde
  • gjengjeldelse
  • om den som er blitt utsatt for seksuell trakassering kan ha krav på oppreisning og erstatning

Varighet 0,5 timer.

Autorisasjon

Regnskapsfører: 0,5 timer rettslære

Revisor: 0,5 timer annet