På dette kurset lærer du reglene for retten til sykepenger og foreldrepenger. Hvilke krav stilles til både arbeidsgiver og arbeidstaker?

Du får en grundig gjennomgang av reglene for riktig beregning av sykepenger og foreldrepenger. Du får også en gjennomgang av hovedpunktene i oppfølgingsløpet ved sykefravær, samt en gjennomgang av reglene for uttak av foreldrepermisjonene for både mor og far.

Innhold

 • Generelle vilkår for sykepenger og foreldrepenger
  • Kan arbeidsgiver nekte å betale sykepenger?
  • Forslag om nye regler i forhold til A-melding
 • Sykepengegrunnlag
 • Arbeidsgiverperiode
 • Egenmelding
 • Refusjon av sykepenger
 • Særregler for sykepenger ved yrkesskade
 • Foreldrepermisjon
 • Graderte foreldrepenger
 • Utsettelse av foreldrepengeperioden
 • Ferie og foreldrepermisjon

Varighet 7 timer.

Autorisasjon

Regnskapsfører: 7 timer rettslære

Revisor: 7 timer annet