Rolleavklaring, hvem gjør hva, er vesentlig for å sikre fremdrift i prosjekter. I tillegg bidrar tydelig ansvarsfordeling til effektivt samarbeid. En dyktig prosjektleder er god til å kartlegge kompetanse og personlighet hos prosjektdeltakerne slik at teamet organiseres på best mulig måte. Videre er det vesentlig å skape et miljø hvor alle føler seg trygge og ivaretatt. Dette legger grunnlaget for maksimal samhandling som fører til at teamet yter sitt beste og skaper gode resultater. Vi vil også jobbe med potensielle områder for konflikter i et prosjektteam, og hva du kan gjøre for å forebygge disse.

Dette kurset tar for seg noen viktige områder innen teamsammensetting og teamutvikling. Ulike teorier, modeller og metoder introduseres og diskuteres. Kurset har en praktisk tilnærming med mye interaktive øvelser. Det gis rom for refleksjon og erfaringsutveksling.

INNHOLD I KURSET
  • Bli kjent med 6 byggeklosser som hjelper deg til å utvikle et effektivt team.
  • Teamsammensetting: Se verdien i å utnytte forskjeller i teamet for å skape gode prestasjoner.
  • Bli bevisst potensielle konfliktområder i et team og hvordan disse kan unngås eller håndteres effektivt.
KURSET PASSER FOR ALLE SOM ØNSKER:
  • Ønsker verktøy og metoder for å sette sammen og utvikle team som skaper gode resultater
  • Vil lære mer om forebygging av konflikter i team
OMFANG
Kurset Effektive team omfatter en elektronisk arbeidsbok med forberedende, interaktive oppgaver og en 1-dags samling. Tilgang til arbeidsboken sendes til deg 2 uker før kurs.

Kurset Effektive team kan også tilbys som bedriftsintern kurs. 

«Effektive team» og «Kommunikasjon i prosjekter» er to kurs som tar for seg det vi innen prosjektfaget kaller soft skills. Vil du håndtere interessenter og team på en mer profesjonell måte er dette kursene for deg. Her får du mulighet til å både forstå og videreutvikle egne kommunikasjons- og menneskeferdigheter».

Hanne Hårstad, kursholder

PROSJEKTUKA 2017
Prosjektuka 2017, som arrangeres i Oslo den 06.-09.november, er en uke hvor vi tilbyr effektiv prosjektopplæring, faglig inspirasjon og mulighet til å knytte nye kontakter. Vi tilbyr 8 ulike 1 dags kurs som dekker ulike kunnskapsområder innenfor prosjektfaget. Delta på ett eller flere kurs. Sett sammen din egen kompetansepakke og velg de kursene som dekker ditt behov! Er du usikker på hvilke kurs som passer for deg? Vi veileder deg til å velge riktig. Her kan du lese om kursene som tilbys i PROSJEKTUKA 2017


Anbefalt artikkel:

God prosjektleder_1.jpeg