Markedsansvarlig i Lovdata, Ola Stenersen forteller at det generelt er høy kjennskap i samfunnet til Lovdata, men kanskje ikke så mye kunnskap om hva Lovdata gjør og hvilken nytte de tilfører med tjenesten Lovdata Pro.

Nettstedet lovdata.no er veldig godt besøkt. Her gjøres det søk i lover og oppdaterte rettskilder, i tråd med Lovdata sitt samfunnsoppdrag: å tilgjengeliggjøre rettskilder og bidra til økt rettsikkerhet i Norge.

Kan gi bedre samhandling og kunnskapsdeling i bedriften

– Lovdata tilbyr tjenesten Lovdata Pro til det profesjonelle markedet. Det er et ledende juridisk arbeidsverktøy som brukes daglig av flere tusen jurister; dommere, advokater, saksbehandlere, ledere og studenter i Norge.

Spesielt fagpersoner og ledere innenfor HR, HMS, compliance og legal har stor nytte av Lovdata Pro. Det kan effektivisere arbeidet med juridiske problemstillinger ved at brukerne deler informasjon og kunnskap på tvers i organisasjonen.

– Ansatte kan samarbeide om å bygge kunnskap om juridiske problemstillinger og samhandle gjennom tjenesten. Ledere kan også få varslinger om endringer som er relevante for deres virksomhet.

Her kan du lese mer om og prøve Lovdata Pro gratis

 

1040635286

Oppdateres jevnlig og har varslingsfunksjon

Stenersen forteller at varslingsfunksjonen er viktig for mange og gjør at bedriftens ledere hele tiden er oppdaterte på endringer som er relevante for deres arbeidsområde. Han tror at potensialet for mer bruk av verktøyet i næringslivet er stort. Det kan hjelpe ledere med å løse utfordringer og bygge solide strategier og retningslinjer for virksomheten.

– Verktøyet gir rask tilgang til oppdatert, og historisk, lovverk og bidrar til at flere finner frem til relevante rettskilder. Vi har hatt en jevn økende vekst fordi det er et verdifullt verktøy for mange roller i næringslivet, særlig ettersom regelverket og lovverket endrer seg hele tiden.

– De kan bruke funksjonene i Lovdata Pro til å strukturere arbeidet, dele det med kolleger, merke det med kommentarer, og benytte det som et arkiv og samhandlingsverktøy for seg selv og sin virksomhet. Man kan enkelt finne tilbake til det man gjorde sist. Dersom noen sitter med gjentagende juridiske oppgaver så er løsningen verdifull og nyttig, sier Stenersen.

Ledere i mellomstore bedrifter har ofte komplekse roller med mye ansvar. For dem kan det effektivisere jobben. Særlig er verktøyet nyttig i roller med ansvar for det juridiske, ledelse, HR, HMS og compliance, etikk og samfunnsansvar, sikkerhet og ulike forretningskritiske prosesser.

Oversikt over noen av funksjonene i Lovdata Pro

  • Hurtigsøk i alle rettskilder samtidig
  • Filtrering for å «innskrenke» til dokumentene man ønsker
  • Avansert søkefunksjon med bl.a. søk i deler av dokumentene og søk med alternativer
  • Personlig søkehistorie med mulighet for å lagre favorittsøk
  • Utvalgsfunksjon for å samle og bevare dokumenter i mapper
  • Oppsett av brukertilpassede varslinger slik at man får førstehånds informasjon om det rettsområdet som angår seg
  • Mulighet for å dele informasjon gjennom grupper
  • Markering og understreking av tekst og merknader gjør at man lett finner tilbake, og man  kan berike rettskilden med eget innhold

Lovkommentarer integrert i Lovdata Pro

Lovdata har nylig inngått et samarbeid med Karnov om å publisere deres lovkommentarer, innlemmet i Lovdata Pro med samme presise søk, funksjonalitet og personlige arbeidsverktøy. Det blir en tilleggstjeneste i Lovdata Pro som kunder kan velge å aktivere ved å inngå avtale med Karnov. Dermed blir oppslagsverket enda mer komplett og brukervennlig.

– Det vil komplementere det juridiske oppslagsverket og gjøre Lovdata Pro til et enda mer relevant juridisk arbeidsverktøy. Vi jobber med dette nå. Det vil være mer klart høsten 2021, avslutter Stenersen.

Les mer om Lovdata Pro her!