– I min arbeidskarriere har jeg både vært ansatt i større bedrifter og ledet en stor bedrift, og nå driver jeg et mindre selskap. Jeg har hatt sjefer som har vært bra, og andre som ikke har gitt meg samme følelse, uttaler Fasting, som i dag eier og driver selskapet ECF Holding. Bedriften, som han startet i 2006, har i løpet av 14 år utviklet over 400 boliger og omsatt for nesten 150 millioner norske kroner årlig.

Sikkerhet og suksess

Tidligere ledet Fasting et stort selskap innenfor samme bransje. Eiendom- og byggebransjen er bransjer hvor sikkerhet og arbeidsmiljø har vært i fokus. I september i fjor signerte Norsk Eiendom på stiftelsesdokumentet til Samarbeid for sikkerhet i bygg og anlegg (SfSBA), som skal ivareta sikkerheten til de som arbeider innenfor denne næringen. Fasting selv forutser ytterligere vekst innenfor eiendomsmarkedet, som gjør disse endringene spesielt viktige.

En viktig del av ansvaret er å sikre god ledelse i både små og store virksomheter, som også kan bidra til suksess slik den Espen Fasting har opplevd.

– Felles for gode ledere mener jeg er evnen til å inspirere og motivere, og samtidig være en stødig og kunnskapsrik person. Jeg tror man kan gjøre ansatte motiverte ved å være støttende og inkluderende, samtidig som man gir utfordringer og skaper trygghet, mener Fasting.

Fasting er klar på at å være en god leder betyr å se de ansatte som individer, og legge merke til jobben de gjør.

– Det er viktig at den ansatte blir sett, og at den ansatte føler at det man bidrar med utgjør en forskjell for selskapet. Det er også viktig med en god feedbackkultur, som gir rom for både positiv og konstruktive tilbakemeldinger, sier Fasting.  

Å lede en mindre bedrift

Fasting legger ikke skjul på at forskjellene mellom å lede en stor og en liten bedrift er merkbare, og at enkelte utfordringer er mindre når du har ansvar for færre ansatte.

– Den store forskjellen på å lede en stor bedrift i forhold til en mindre som jeg gjør nå, er at jeg får mye mer tid til hver enkelt ansatt, som igjen er veldig positivt. Ved å sette av mer tid til medarbeiderne får man et tettere bånd og relasjon, som igjen skaper en forpliktelse hos den ansatte om å gi tilbake i form av resultater og arbeidsutførelse, sier Fasting.

Han ser tilbake på tiden som leder og hva han kunne gjort annerledes:

– Dette med å ha tid til de ansatte er kanskje en ting jeg kunne tenkt mer på da jeg ledet et større selskap. Man trenger ikke nødvendigvis være tilgjengelig hele tiden, men det er viktig at den ansatte føler at man er i fokus når man møtes.   

Engasjer deg følelsesmessig

En annen viktig egenskap eiendomsutvikleren trekker frem er evnen til å legge følelser og sjel inn i jobben.

– Jeg tror uansett man kommer langt ved å være en utadvendt og vennlig sjef. Man må bry seg, og gi den ansatte den nødvendige tryggheten og støtten, som gjør at de kan få ut sitt potensiale, sier Fasting.

Her er forskningen enig med Fasting, blant annet sier førsteamanuensis Ole I. Iversen til BI.no at kjennetegn ved gode ledere er at de er emosjonelt stabile, tilstrekkelig utadvendte, passelig omsorgsfulle og interesserer seg for mennesker.

– Sosial kompetanse dreier seg om mellommenneskelig kompetanse som sensitivitet, fleksibilitet og aktiv lytting, uttaler Iversen til BI.no.

– Slik sosial kompetanse kan være forskjellen på bra eller dårlig arbeidsmiljø, og ha direkte innvirkning på trivsel, sykefravær og turnover i en bedrift. Den er derfor svært verdifull og alltid noe å lete etter i en leder, avslutter Espen Fasting i ECF Holding.