I forbindelse med at tusener av unge nylig har startet på skoler og universiteter landet over, har Adobe
via YouGov spurt 502 norske ungdommer mellom 15 og 25 år om studievalg, jobbsikkerhet og kreativitet. Et oppsiktsvekkende funn er at halvparten (49 %) ville velge en mer kreativ utdanning hvis valget var uavhengig av jobbutsiktene i fremtiden. Hele 6 av 10 av disse, som altså nedprioriterer kreativitet i utdanningsvalget, svarer at jobbsikkerhet påvirker valget i høy eller meget høy grad.

”Det er synd at nesten halvparten velger bort en mer kreativ utdannelse, når den økonomiske krisen har vist at forestillingen om den sikre utdannelsen er en myte. På sikt betyr det at det vil være færre kandidater med kreativ kompetanse i Norden. Det er problematisk fordi flere av eksportsektorene med størst vekst i Norden nettopp omhandler film, musikk og design”. Det sier Therese Johansen fra KreaNord, som arbeider med å fremme kulturelle og kreative yrker i Norden og hører under Nordisk Ministerråd.

Tror kreativitet vil bli mer etterspurt

Over halvparten (54 %) av de unge i Norge mener at arbeidsmarkedet i større grad vil etterspørre kreativitet i fremtiden. Bare en av fem (20 %) svarer nei til at kreativ kompetanse vil bli mer etterspurt. Ironisk nok er andelen som tror kreativitet blir viktigere enda større (60 %) blant dem som velger bort en mer kreativ utdannelse av hensyn til jobsikkerhet. ”Undersøkelsen viser den samme tendensen i andre nordiske land. Det er et misforhold mellom de unges valg av utdanning og deres forventninger til fremtiden” , sier Kati Rinne, nordisk markedssjef for undervisning i Adobe.

Bør tilby mer kreativ kompetanse

Andelen som mener det vil bli større etterspørsel etter kreativitet i arbeidsmarkedet er 57 % i Sverige, 45 % i Finland og 48 % i Danmark. Undersøkelsen viser samtidig et kreativt underskudd blant unge som er under utdanning. I Norge ønsker 4 av 10 (40 %) av disse seg mer kreativitet i sin utdannelse. ”Undersøkelsen viser altså at det er større etterspørsel etter kreativ kompetense og kreativitet enn det rene kreative utdannelser kan tilby. Derfor bør langt flere utdannelser gi studentene mulighet til å utvikle sin kreative kompetanse”, sier Kati Rinne.

Kreative verktøy spiller en rolle for nesten alle

Muligheten til å kunne bruke kreative verktøy og kreativitet påvirker til en viss grad 8 av 10 (83 %) unges studievalg. For 26 % påvirker det valget i høy eller meget høy grad, mens bare 1 av 10 svarer at dette ikke vektlegges i det hele tatt. ”I Sverige svarer så mange som 4 av 10 (40 %) på mellom 15 og 19 år at kreativitet og kreative verktøy spiller en viktig rolle for studievalget. Svenskene ligger generelt fremst i Norden når det gjelder å velge kreativ utdanning, og det er dem som i størst grad tror arbeidsmarkedet vil etterspørre mer kreativ kompetanse fremover,” sier Kati Rinne i Adobe.

Om undersøkelsen

Undersøkelsen er gjennomført av analyseinstituttet YouGov. Det er i alt gjennomført 2008 intervjuer, hvorav 502 i Norge, 500 i Danmark, 500 i Sverige og 506 i Finland, med personer i alderen 15-25 år, i perioden 24. juli – 22. august  2013.

Les også: Stort kreativitetspotensial ved norske arbeidsplasser