Nå viser informasjon fra &frankly at hver tredje medarbeider er sliten når arbeidsdagen er over. Utydelig lederskap er en av de viktigste årsakene.

I 2017 svarte rundt 4500 medarbeidere fra både små og mellomstore bedrifter i Norden på spørsmålet Har du energi til å gjøre andre ting når arbeidsdagen er over?
33 prosent svarte nei.
Svarene henger tydelig sammen med økt stressnivå og opplevelsen av å ikke ha kontroll over arbeidsoppgavene sine, samt utydelige ansvarsområder og tidspress. Kjernen til problemet ligger i lederskapet.

På spørsmålet Hva synes du sjefen din kan bli flinkere til? var det tydelighet som stod øverst på ønskelisten.
Viktigheten av tydelig lederskap styrkes ved hjelp av svarene på spørsmålet Hvilke kvaliteter setter du mest pris på hos sjefen din? Der kommer også tydelig på førsteplass.
– Utydelig lederskap er en utfordring som i ytterste konsekvens fører til at altfor mange mennesker blir stresset.

De vet ikke hva som forventes av dem, noe som fører til at de ikke har kontroll over sin egen situasjon. Derfor er det ikke rart at hver tredje medarbeider ikke har energi når arbeidsdagen er over. Det som er spesielt interessant er at svaret er så innlysende. Begynn å jobbe med tydelighet i lederskapet, og gjennomfør kontinuerlige målinger for å sikre at dere er på riktig vei, sier Caroline Fjellner, administrerende direktør i &frankly.

Kilde: pressemelding.