For det første er det uvanlig at den som er omvarslet aktivt søker medieomtale i forkant av rettssaken. Narrativet som ble skapt, var at den omvarslede «sparket oppover» i den tro dette ikke svekket hennes sak. Min erfaring er at de fleste omvarslede, meg selv inkludert, ikke ønsker blest rundt egen sak. Grunnen er at medieomtale ikke lindrer følelsen av skam.

Les også: Slik blir oppsigelsen enklere for alle parter - ledernytt.no

For det andre er det uvanlig at ansatte i stilling bruker private advokater mot egen arbeidsgiver. Når det reises sak mot arbeidsgiver, skjer det gjerne med en fagforening i ryggen. Hvis likestilte medlemmer er i konflikt, splittes fagforeningen og da kan private advokater være en mulighet.

For det tredje er det uvanlig at arbeidsgivers styringsrett tydeliggjøres av retten. For mange i arbeidslivet er dette relativt ukjent stoff. Rettens administrator ba partene finne en løsning utenfor rettssalen. Arbeidsmiljøet er arbeidsgivers ansvar.

Andersens sorti viser følgende; Som arbeidsgiver kan NRK suverent bestemme fordelingen av interne arbeidsoppgaver, inkludert retten til å velge sub-optimale løsninger for enkeltansatte, dersom løsningen gagner arbeidsmiljøet som helhet.

Saken er over, men den har trolig læringspunkter for de fleste av oss.

Les også: Slik gir du sparken på en medmenneskelig måte - ledernytt.no

Tekst: Ola B. Mannsåker, statsviter.