Undersøkelsen IT i praksis, som ble presentert på Oslo Rådhus 10 august 2017, kartlegger status på digitalisering hos de 500 største virksomhetene i offentlig og privat sektor. Rambøll Management Consulting ønsker med dette å bidra i utviklingen av effektivisering og digitalisering av Norge. Det handler om fremtidens samfunn.

Rapporten har spesielt fokus på offentlig sektor. -De fleste er i gang med å avansere sin digitale kompetanse i offentlig sektor. Det blir ikke tatt de store skrittene, men det skjer en gradvis utvikling. Man er på et høyere digitaliseringsnivå i det offentlige nå enn for bare to år siden. Utviklingen går i riktig retning, men vi skulle gjerne sett at det gikk litt raskere, sier administrerende direktør i Rambøll Management Consulting, Morten Skodbo. Rapporten kan bestilles her!

Morten Skodbo NY.jpg

Et enormt potensial

Tendensene som viser seg i de 500 største private og offentlige virksomhetene i denne undersøkelsen er både en positiv utvikling, og viser et enormt potensial som ennå ikke er realisert. Rambøll bruker tjenestetrappa til å definere hvor langt virksomhetene har kommet i digitalt avansement og tilpasning av tjenestene.

For første gang er over 50 prosent av offentlige virksomheter på nivå 2 eller høyere. Dette betyr at mange etater har utviklet mer automatiske prosesser og bedre informasjonsflyt, samtidig som tjenestene er tilpasset individuelle behov. 2017 markerer en milepæl.

Skap en kultur for gevinstrealisering!

Mens rapporten viser tydelige forbedringer, en gradvis utvikling av digitalt avansement og evne til digitalisering og omstilling, så er nok endringstakten og forventningene i omgivelsene på et høyere nivå. Så hvem skal tilpasse seg hva?

Rapporten viser at i tiden fremover er det helt klart et behov for økt kompetanse, å skape en kultur for gevinstrealisering, og ikke minst øke graden av brukerinvolvering.

-Der har vi en lang vei å gå, sier Skodbo, som tror brukerinvolvering er en av nøklene til avansement og effektivitet i tjenestene.  

Utnytt mulighetene med ny teknologi

Vi er avhengig av å lykkes med gevinstrealisering dersom vi skal skape det nødvendige handlingsrommet som trengs for å utnytte digitaliseringens og teknologiens muligheter. Manglende kultur for gevinstrealisering hindrer oss i å nå målene våre. Mange virksomheter klarer ikke å hente ut gevinsten av det de setter i gang.

-Vi ser at mange ikke benytter mulighetene som finnes. Vi vet at det er et ekstremt potensial i det å utnytte teknologi på en bedre måte, sier Skodbo.

Noen av de vanligste utfordringene knyttet til digitalisering og endring, handler om finansiering, men også en manglende kultur for gevinstrealisering. -Du ser det for eksempel når det skjer kutt i driftsbudsjetter samtidig som det forventes samme resultater. Da blir det veldig tydelig at man ikke har noe sted å hente ressursene fra, sier Skodbo.

-Vi kan ikke sette i gang initiativer uten å hente ut gevinstene, og samtidig holde på med alt det som vi holdt på med i går. Vi bærer med oss en tung arm av prosesser, systemer og måter å gjøre ting på, samtidig som vi prøver å innføre noe nytt, og så evner vi ikke å få ut effekten og gevinstene av det vi satte i gang, forklarer Skodbo.

Digital kompetanse blir avgjørende

-Vi har gjennomført denne undersøkelsen i ti år nå. Vi ser at vi får til ting, men opplevelsen er at det er ikke nok og det går ikke fort nok. Som samfunn kan vi ikke leve med det. Vi har en aldrende befolkning, begrenset med ressurser, og det er et ekstremt potensial i å utnytte mulighetene som finnes med teknologi, sier Skodbo.

Samfunns- og byutvikling er tema Rambøll er opptatt av. I rapporten har de også sett på hvordan kommuner og statlige etater vurderer «smarte byer» og bærekraftig byutvikling. Målet må være å få til mer bærekraftig byutvikling. Her blir også lederens digitale kompetanse avgjørende, avslutter Morten Skodbo.

Fakta

"IT i praksis" er en av de mest omfattende og viktigste undersøkelsene om strategisk og forretningsmessig bruk av IT i private og offentlige virksomheter. De 500 største virksomhetene blir kartlagt rundt tema som omhandler IT, strategi og ledelse. I rapporten presenteres og analyseres resultatene, samt utvalgte strategiske utfordringer for de kommende årene. Rapporten kan være et nyttig redskap for både virksomhetsledere og IT-ledere.

Du kan bestille rapporten her!