I disse dager pågår sterke endringer i omgivelser og markeder, noe som tvinger frem endringer i organisasjoner/organiseringer og tilbud i form av produkter og tjenester. Dette synes i dag sterkere enn noen gang. Når den amerikanske presidenten gir store bilfabrikker tidsfrist og snakker om å benytte finanskrisen til å komme opp med elektriske biler, er det nærmest en revolusjon som pågår. I hvert fall hvis vi tar med banker og finansinstitusjoner i USA som går over ende. Lehman Brothers var en bastion i amerikansk finans-, samfunns- og virksomhetsliv. Og vi kjenner til historien om Island. Det er svært store endringer på gang. 

Endringer gir utfordringer
Endringer er positivt, men store endringer gir store utfordringer, og de stiller store krav til mestring for å komme fremover. Dette er virksomheters utfordringer verden over i dag. Dette innebærer at bedrifter selv må få frem sin innovasjonskraft og iverksette denne målrettet for produkt- og bedriftsutvikling, i takt med markedsutvikling og krav fra omgivelser.
 
Dette stiller ikke bare krav til styrene, men ledelsen er omgitt av mer omfattende utfordringer og krav enn noen gang. Det er vesentlig at styrene er bevisst dette for å stille de rette krav og anvisninger for virksomhetenes daglige ledere. Men det stiller også dramatisk økte krav til lederne selv, og lederskap vil igjen komme tydelig på dagsorden. Denne gangen vil det også være snakk om lederskap i en mer kaotisk sammenheng, der arbeidsbetingelser og antagelser om vesentlige forutsetninger brister.
 
Styrke konkurransekraften
Det er ikke bare behov for at bedrifter har en strategi, men det oppstår behov for kontinuerlig oppfølging av strategi, med fortløpende grunnlagsarbeid der innovasjonskraft og endringsvilje inngår. Bedrifter som greier å etablere sin egen gode og sterke bedriftskultur, og bygge denne på solide elementer der innovasjonskraft og endringsvilje er blant disse, vil trolig styrke sin konkurransekraft for fremtiden.
 
Pågående endringer krever gode visjoner for fremtiden, og stiller økte krav til bedrifter allerede fra i går. Disse kravene vil i særlig grad gi seg utslag i at bedrifter som setter lederskap på dagsorden, trolig vil ha de beste forutsetninger for å lykkes i fremtiden.
 
Tekst: Arild I. Søland, IBU – Institutt for Bedriftsutvikling. Arild I. Søland er utdannet siviløkonom fra BI og MBA fra University of Wisconsin. Han etablerte IBU for ti år siden, Styrelederskolen i 2006 og har skrevet flere bøker om temaet styreledelse og strategi.