Tiden går fort. Eller tingene skjer fort, alt ettersom hvordan man ser det. Det som uansett melder seg an hvert nyttår, er hvorvidt vi er tilstrekkelig motivert til å gjøre noen endringer, og sette oss noen nyttårsforsett. Kanskje er det noe helt nytt du planlegger eller kanskje er det noe du ønsker å forbedre med det du har holdt på med en stund?

Å lage sitt eget program for læring og utvikling er kanskje ikke så dumt. Du kan lage din egen aktivitetsplan, bruke en dagbok eller plotte inn i Outlook noen nye øvelser og aktiviteter. Hva gjør at du holder oppe motivasjonen i hverdagen? Hva gjør at du mister den? Stiller du deg disse spørsmålene hver uke er du ganske god på selvevaluering- en evaluering som må til hvis du ønsker å være deg selv på ditt beste.

Det holder ikke hva andre sier til oss eller forventer av oss. Det får oss kanskje til å prestere et sted mellom 60-70 prosent, men når du gjør noe fordi du virkelig er indre motivert, av egen drivkraft og gjentar atferd bygget på egne verdier, kan du prestere mellom 90-100 prosent. Faktisk er du villig til å ofre ganske mye annet for å skape det som betyr mest for deg.

Evaluering av energifokus

Å være maksimalt motivert betyr ikke at du skal produsere noe hele tiden, men at du følger opp dine aktivitetsmål, gjennomfører arbeidet eller oppgavene med glede, blir inspirert, gleder deg til å gå på jobb og ser mulighetene for personlig utvikling. Det som påvirker arbeidsgleden og motivasjonen vår, henger like mye sammen med energinivået vårt, som det henger sammen med hva vi gjør. Det handler altså ikke bare om hva vi gjør, men hvordan vi gjør det. Hvis du er utbrent eller syk, presterer du selvsagt mindre enn hvis du er frisk og opplagt. Siden alt er relativt, er det også viktig at vi evaluerer oss selv og våre prestasjoner på en realistisk og relevant måte, slik at vi ikke unødvendig dømmer oss selv og andre for noe vi ikke kan gjøre noe med. Det viktigste er at vi gjør vårt beste under de forutsetningene vi lever med.

Det vi kan gjøre noe med, som helt klart er det aller meste som angår vårt eget velvære, holdninger og mentale tilstand, er det viktig at vi vurderer og evaluerer. Ikke for å måle eller dømme oss selv i forhold til andre, men for å evaluere vår egen mentale og fysiske status og forberede utgangspunktet for neste runde. Hva kan vi gjør bedre neste gang?

Brainstorming er en grei måte å reflektere over muligheter, og ærlig se på utfordringer som står i veien for disse mulighetene. Dette kan være en grei øvelse for å bevare styrke og tålmodighet i møte med motstand og hverdagens utfordringer. Du kan gjøre dette alene eller sammen med en kollega eller leder. Hvis du gjør øvelsen sammen med en kollega eller leder, så kom gjerne med innspill til hverandre. Hva har sabotert tidligere? Hva har virket og ikke virket? Diskuter på detaljnivå. Kom til bunns. Gå gjennom detaljene og finn ut hva som gjør at du er maksimalt motivert og gjør ditt beste gjennom dagene.

  1. Skriv ned alt du kommer på som gir deg energi
  2. Skriv ned alt du kommer på som tapper deg for energi

Prøv å være så detaljert som mulig. Svarene avhenger av hvor bevisst du er på hva som gir og tapper deg for energi. Det er ikke sikkert du har et like sensitivt følelsesregister som andre, så her kan være individuelle forskjeller på hva dere skriver ned. Meningen med oppgaven er å bevisstgjøre seg i hvilken grad du selv tar ansvar for din egen energi og/eller om du lar ytre faktorer styre deg. Det kan selvsagt også være indre faktorer som styrer destruktive handlinger. Hensikten er å kartlegge ditt utgangspunkt og sikre at du definerer og begrunner dine mest hensiktsmessige utviklingsmål for 2016.

Når man står mellom prioriteringer der man gjerne ønsker begge deler, står man i ambivalente posisjoner. Dette er helt normalt, men det krever at vi tør å definere nærmere hva det er som gjør at vi er ambivalente. Hva er årsaken? Skyldes det frykt for hva andre måtte mene? Har vi diskutert dette med dem eller bare antar vi at det blir konflikt? Hvilke holdninger og verdier styrer det hele og gjør at vi føler at vi oppriktig har gjort vårt beste? Mange flere i dag velger for eksempel familie, reiser, kurs og fritid før høyere lønn, mer ansvarsfull stilling eller anerkjennelse fra sjefen. Da er det viktig å være tydelig på dette og ærlig definere ens egne prioriteringer basert på egne ønsker og verdier, for eksempel i medarbeidersamtalen og samtaler med kolleger. Ha fokus på det som gir energi. Ha tillit til at andre respekterer det du står for når du viser tydelig at du står for det. I dette ligger tydelig kommunikasjon som nr. 1. Vær tydelig på dine ønsker og fokuser på disse med urokkelig tillit. Vis at du har tillit til deg selv og at du kan få jobben gjort på best mulig måte.

I samarbeid blir samarbeidet optimalt når man har diskutert hva som er ønskede mål, hva som er hensiktsmessig og økonomiske mål og kommet til enighet om hva som blir det mest riktige å gjøre og i hvilken rekkefølge. Å forsøke å skjule noe eller holde sannheten for seg selv, er sjelden medvirkende til godt samarbeid. Å holde tilbake kritikk kan noen ganger være på sin plass fordi vårt bilde av virkeligheten ikke nødvendigvis stemmer med virkeligheten. Dessuten er det viktig å reflektere over årsaken til at noe gikk galt. Kritikk kan skape unødvendig avstand og mistillit mellom partene. Gjensidig respekt og i stor grad ærlig kommunikasjon om ens egne verdier og behov, legger fundamentet for løsninger basert på de mest motiverende tiltakene og aktivitetsmålene. Våg å være ærlig om hva som skal til for at du har det bra!  Dette gjelder både ledere og medarbeidere.

Nyttårsforsett- Utviklingsmål

Sett deg konkrete mål for hva du skal gjøre mer av som gir deg energi, og hva du skal gjøre mindre av som tapper deg for energi.

  1. Skriv ned det du ønsker å gjøre mer av som gir deg energi
  2. Skriv ned det du ønsker å slutte med som tapper deg for energi

3 regler for å lykkes

  1. Du må bestemme deg for å gjøre mer av det som gir deg energi
  2. Du må bestemme deg for å slutte å gjøre det som tapper deg for energi
  3. Du må faktisk gjøre det og evaluere deg selv underveis

Når du har kommet til Februar-Mars kan du for eksempel ta en ny samtale med kollegaen din eller deg selv, for å se om du har kommet i mål med utviklingen din. Hva har blitt bedre? Hva har du gjort annerledes siden sist og hva kom ut av det? Har du funnet balanse mellom egne behov og andres forventninger? Har du gjort ditt beste for å være tydelig i din kommunikasjon? Har du gjort ditt beste?

Lykke til!

Tekst: Anne Marie Monsen.