Dette er noen av synspunktene til Carsten Johansen som er markedssjef og medeier i bedriften Nobel Catering & Conditori AS. Hans bedrift, som har hovedkontor på Østerås i Oslo, har allerede i flere år vært engasjert i prosjektet Karanba, et sosialprosjekt i Rio de Janeiro i Brasil.  Det dreier seg om et enormt byområde med mye fattigdom rett utenfor storbyen.

Karanba

Prosjektet ble startet av den tidligere fotballspilleren Tommy Nilsen i 2006 som hadde et stort ønske om å kunne bidra til å hjelpe menneskene i slummen. Selv fikk han ødelagt fotballkarrieren sin etter en kneskade. Etter mange operasjoner ble han til slutt erklært fotballinvalid og måtte legge den aktive fotballkarrieren på hylla. Under et besøk i Brasil gjorde møtet med slummen og fattigdommen utenfor storbyen Rio de Janeiro et sterkt inntrykk på den tidligere fotballproffen og han fikk lyst til å gjøre noe aktivt for å hjelpe disse barna. Dermed begynte han å organisere fotballaktiviteter og fotballskole for barn. Gjennom fotballaktiviteter og engelskundervisning har han greid å skape nytt håp for et helt lokalsamfunn med fotball som virkemiddel.

I dag organiserer Karanba aktiviteter for omtrent 700 gutter og jenter i alderen 6-20 år og har etter nesten ti år vist både sin berettigelse og sin bærekraft. I tillegg til å drive med fotballskole, har han også startet med engelskundervisning. I et samfunn hvor bare fem prosent av innbyggerne snakker engelsk, er det av stor betydning. Nilsens innsats for de fattige har blitt lagt merke til og i 2011 mottok Tommy Nilsen medaljen Orgulho de Rio (Rios stolthet) for sin innsats for barna i slummen. Navnet Karanba stammer fra det portugisiske ordet Caramba og uttrykker overraskelse eller forundring, en spontan, sterk følelse, omtrent som det norske “jøss”.

BRASIL 1.jpg

Vektlegges av kundene

Årsaken til at deres bedrift begynte å støtte prosjektet Karanba har å gjøre med personlige relasjoner og et ønske om å gjøre en forskjell. Han selv og kompanjongen Morten Solskjær kjenner Tommy Nilsen og har hatt en relasjon til ham i mange år. Bedriften har helt siden 2007 sponset fotballprosjektet utenfor Rio. I tillegg sitter de to i styret i Karanba AS

-           Vi har vært med nesten fra startet og har fått et slags eierforhold til det, forteller han. Bedriftseieren fra Oslo er glad for at bedriften hans kan være med og støtte et prosjekt av denne typen.

-           Dette er noe vi diskuterer ofte, dette er viktig for bedriften vår, fastslår han.

Bedriftseieren fra Oslo mener denne type engasjement er viktig ikke bare fordi de er med og hjelper fattige mennesker i en annen del av verden, men også fordi det er lønnsomt. Kundene deres er nemlig også opptatt av slike ting og legger stor vekt på det.

-           Markedsandeler vinnes på mer enn produkt og pris. Kundene er mer og mer bevisste på sosialt engasjement, sier han.

Karanba.jpg

Skaper stolthet og kredibilitet

Bedriftens engasjement i prosjekter av denne typen skaper også en stolthet blant de ansatte som gleder seg over å kunne fortelle om prosjektet de støtter for venner og familie. De liker å fortelle at Nobel Catering er opptatt av å gjøre en forskjell for noen som ikke har noen ting. Han tror det er viktig at de ansatte kan formidle at bedriften står for noe annet og noe mer enn bare profitt og fortjeneste.

-           Karanba er kommet under huden på våre ansatte. Dette er en ren vinn- vinn-situasjon og vi øker vår kredibilitet, sier han.

Kredibilitet betyr troverdighet, og han mener bedriftens troverdighet i forhold til kundene også fremmes av deltakelse i denne typen prosjekter. Et slikt engasjement viser overfor kundene deres sosiale holdninger og vilje til å hjelpe mennesker i den fattige delen av verden.

I fremtiden tror han dette kommer til å bli enda viktigere og kan komme til å være viktige konkurransefordeler for bedriftene i kampen om kundene. Han oppfordrer av den grunn også andre bedrifter til å tenke i samme baner.

-           Det finnes nok av gode, sosiale tiltak som det går an å støtte, sier han.

Miljøbevissthet verdsettes

I tillegg søker bedriften nå om å bli sertifisert som miljøfyrtårn. Han tror også det er viktig i dag for å øke bedriftens kredibilitet og troverdighet.

-           Det har vært en del fokus på økologi i vår bransje, men dette har aldri fått ordentlig fotfeste her i Norge, sier han.

            Han tror det hovedsakelig skyldes at det oppfattes som for dyrt. I Danmark er det mye mer fokus på akkurat det. I stedet er det i Norge mye mer fokus på miljø. De har av den grunn valgt både å være medlem av Grønn Punkt, en ordning som bidrar til finansiering av returordninger for emballasje. Gjennom Grønt Punkt er de med og tar avgift for brukt emballasje. Samtidig søker de altså også om å bli sertifisert som miljøfyrtårn. Slike ting har han veldig tro på.

-           Det er faktisk god økonomi i dette, sier han.

Han er opptatt av at de skal overlate samfunnet og bedriften til andre som skal leve godt av det de driver med. Derfor gjør de ikke dette bare for å være med og bidra til en forandring, men det er rett og slett god forretning. Det lønner seg for dem å gjøre dette.

-           Vi er en mellomstor bedrift. Mange som gjør dette har et bevisst forhold til miljøet og i fremtiden kommer folk til å være ekstremt opptatt av dette. Det er et helt annet fokus på dette i dag enn det var tidligere, sier han.

Morgendagens ledere tror han vil velge leverandører og samarbeidspartnere ut fra andre kriterier enn majoriteten gjør i dag. Sosialt engasjement og miljøhensyn kommer til å bli vesentlig viktigere.

Alle kan bidra

Den samfunnsengasjerte bedriftseieren tror alle bedrifter i ulik grad med fordel kan være med og bidra.  Selv om små og mellomstore bedrifter ofte har små markedsføringsbudsjetter, mener han det er viktig å understreke at kostnadsnivået i fattige land gjør at det som kan fortone seg lite her i Norge, kan bli veldig mye der pengene kommer. Samtidig understreker han at direkte pengeoverføringer er ikke alt. Han påpeker at det sitter veldig mye kompetanse i norske små og mellomstore bedrifter at det har stor verdi i seg selv at disse lederne engasjerer seg i samfunnsnyttige prosjekter. I tillegg kan man enklere påvirke nettverket til bedriften.

Han tror ikke det er noen fasit på hvordan bedrifter kan engasjere seg i samfunnsnyttig arbeid. Det står ofte om ressurser og bedrifter kan bidra både med økonomi og aktiviteter og kan også delta i styrearbeid.

-           Det som betyr noe er jo engasjementet, legger han til.

Han tror mange flere bedrifter vil engasjere seg hvis de ser at dette rett og slett er økonomisk lønnsomt for bedriften. 

Nå synes både han og de ansatte det er veldig givende å følge nyhetsbrevene som kommer fra Brasil og se nyhetene fra prosjektet. Nobel Catering ble startet i 1986 og har 30-årsjubileum neste år. Bedriften har i dag to avdelinger, en på Østerås i Oslo og en på Skedsmo og dekker med det hele det sentrale østlandsområdet med cateringvirksomhet.  Johansen forteller at deres ansatte trives hos dem.

-           Folk slutter ikke, vi har en utrolig kontinuitet i driften, forteller han. 

Tekst: Steinar Sund