VikingBad AS ble opprinnelig stiftet i 2003 med fokus på å selge utendørs massasjebad, og begynte etter hvert med import av baderomsprodukter fra Kina i 2004. Stein Viggo Karlsen begynte som ansatt i selskapet i 2006 og kjøpte seg etter hvert opp til en 42 prosent eierandel. Da ble det lagt en salgsstrategi for hvordan bedriften skulle bli en betydelig aktør i markedet for handel av synlige baderomsprodukter til proffsegmentet i Norge.

Etter at Karlsen overtok som daglig leder har omsetningen har økt fra 50 millioner i 2010 til 186 millioner i 2016.

-  Jeg har vært heldig som tidlig fikk anledning til å lære bransjen å kjenne gjennom hundrevis av kundebesøk over hele Norge, sier han i et intervju med Ledernytt.

-  Da fant jeg ut at flere leverandører til fagmennene jobbet veldig ustrukturert og lite effektivt samtidig som de var lite innovative og lite interessert i utvikling og endringer, forteller han.

Alt skal være enkelt

Da han overtok som daglig leder gikk han sammen med lederne sine grundig gjennom prosessene og gjorde veldig mye for at alt skulle være så strukturert og gjennomtenkt som mulig.

-  Jeg satte fokus på enkelhet. Alt skal være enkelt og det skal være enkelt for alle, forteller han.

Det betyr at det skal være enkelt å kjøpe varer, enkelt å selge dem, enkelt å like dem og bedriften skal imøtekomme kundens forventninger på en god måte.

-  Enkelhet er den største og viktigste verdien vår, legger han til

Produktene skal også være enkle å montere. Komponenter skal følge med og kundene skal slippe å bli skuffet på grunn av deler eller tilhørende komponenter som mangler.

-  Dokumentasjonen skal være enkel å skaffe, forstå og overlevere og vi jobber hardt for at alt skal være lagt til rette for at kundene blir fornøyde, sier han.

-  Vi gjør veldig mye for å skape god flyt og timing og oppnår med dette også god lønnsomhet.

Enkelhet skal også prege håndteringen av reklamasjoner og service, som håndteres med et system de har utviklet selv.

-  Vi har gjort flere tiltak og verdiøker stadig alle prosesser for å få minst mulig reklamasjoner og fikser problemet uansett hvor i landet kunden befinner seg, forteller han.

VikingBad har et landsdekkende system som gjør at de er i stand til å håndtere eventuelle utfordringer overalt. Den suksessfulle bedriftslederen forteller at de samarbeider med lokale partnere og som de har tett og god dialog med. De lokale samarbeidspartnerne har en del komponenter, samtidig som de har et sentralt delelager som leverer raskt over hele landet.

-  Vi sørger for å effektivisere prosessen fra kunden melder sin interesse til produktet står ferdig hos forbruker i daglig bruk, forklarer han.

Karlsen tror dette er en viktig årsak til den sterke veksten de har opplevd de senere årene. Selskapet har betydelig produksjon samtidig som de holder kostnadene nede og kan selge til fornuftige priser og likevel sitte igjen med en akseptabel fortjeneste.

Bedriftslederen forteller at VikingBad utelukkende selger via fagmennene, for det er den måten de kan gi de beste løsningene til forbrukerne. Det trenger ifølge ham ikke være fordyrende, men kan faktisk være besparende sett under ett. Det er sluttsummen på baderomsregningen som teller. Videre sikrer levering via fagmannen en solid og god løsning som skal være til glede for forbrukeren i mange år. Viktig er det også at produktene er funksjonelle samtidig som de har et flott design, og er preget av kvalitet. Dessuten må prisen være riktig.

Bilde: Vikingbad holder til i Grimstad og handler med synlige baderomsprodukter i proffsegmentet. 

vikingbad-3.jpg

Får eierskap til bedriften

En viktig suksessfaktor er hans metoder for å få de ansatte til å føle eierskap til bedriften og motivere dem til å nå fastsatte mål.

-  Vi er veldig opptatt av tydelig målsetning og er klare på hva vi skal klare for neste år. Dette er noe som forventes av alle, forklarer han.

Likevel mener han det er viktig både å være realistisk og at man må være klare på hvilke konkrete handlinger som må iverksettes for at målene skal bli nådd.

-   Vi har et budsjett som alle er kjent med og som alle bruker. Vi skal være den leverandøren som alle ønsker å samarbeide med. Da må vi sørge for å ha en service som er i verdensklasse, sier han.

Hvordan blir man så best i verden på service?

-  Hvis vi blir verdens beste arbeidsplass, så får vi også en service i verdensklasse, fastslår han.

Bedriften har utviklet et veldig konkret oppfølgingsprogram som innebærer at man forsøker å trekke ut det beste av hver enkelt medarbeider og av teamet under ett.

-   Hver enkelt har mulighet til progresjon. Med mer kunnskap rundt jobben skaper vi en prestasjonskultur. Vi bruker mye midler på de ansatte for å få dette til, forteller han.

Det dreier seg om enkelte ting i hverdagen som bidrar til å inspirere, inkludere og føle seg inspirert, slik at de ansatte får et eierskap til det de holder på med. Samtidig tar han imot gode innspill og jobber hardt for å sørge for at dette fungerer.

-   Vi har en strategisk plattform som vi jobber ut fra. Alle vet nøyaktig hvor vi skal, hvor vi er i dag og hva som skal til for å komme dit. Det er noe som skaper motivasjon. Alle systemene må være gode og alle må gjøre det som er nødvendig for å nå målene, forklarer han.

-   Vi har gode kontrollsystemer som gjør at vi ser hvordan det ligger an og hvilke aktiviteter som skal til for at vi kommer dit vi vil.

Karlsen forteller at han selv blir inspirert av sine ansatte som har en vesentlig større lyst til å lykkes enn frykt for å mislykkes. De ansatte er veldig engasjerte.

ProEXR File Description=Attributes=cameraAperture (float): 36.000004cameraFNumber (float): 5.000000cameraFarClip (float): 32545.800781cameraFarRange (float): 1000.000000cameraFocalLength (float): 37.000000cameraFov (float): 51.537224cameraNearCli

Bildetekst: Etter at Karlsen overtok som daglig leder har omsetningen økt fra 50 millioner i 2010 til 186 millioner i 2016

Kontinuerlig effektivisering

VikingBad har vært gjennom en omfattende prosess med effektivisering, men det er en prosess som pågår kontinuerlig. Karlsen forteller at det er noe man får når man aktiviserer de ansatte.

-  De ansatte har god oversikt over drift og økonomi og, har en eierfølelse til virksomheten. Da kommer de også med innspill til hvordan ting kan effektiviseres og gjøres bedre. Vi er veldig opptatt av å få innspill fra de ansatte og stiller de riktige spørsmålene, og lytter både til de ansatte og til kundene, forteller han.

Ikke alle innspillene er like fornuftige, men mange er det og de tar han gjerne imot. VikingBad teller i dag 41 ansatte, men har planer om å ansette 5 til i løpet av året. Karlsen har nemlig fortsatt visjoner om utvikling og tenker å satse i de øvrige nordiske landene.

-  Nå har vi lagt et fundament for videre satsing. Vi har bygd opp infrastrukturen og har sett på produkter og sertifikater for Norden, forteller han.

Tekst: Steinar Steinkopf Sund