Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
arrow_upward
Jumping businessman
404

Jumping businessman

Entreprenører bør ikke tenke for mye

Entreprenører som bruker mye tankekraft på å hente inn mest mulig informasjon, lykkes dårligere med å omsette idé til ny bedrift enn de som automatisk tenker på gjennomføring.

entrepenør_450x314.jpg

BI FORSKNING: Mindsets hos entreprenører

I en stadig tøffere internasjonal konkurranse er vi avhengige av entreprenører som kommer opp med nye, geniale ideer og som lykkes med å omsette ideene til levedyktige bedrifter.

En betydelig andel av dagens unge vil trolig få seg jobb i virksomheter som ennå ikke er etablert.

Flere universiteter og høyskoler tilbyr utdanningsprogrammer innen entreprenørskap og innovasjon.

Doktorgradsstipendiat John-Erik Mathisen og førsteamanuensis Jan Ketil Arnulf ved Handelshøyskolen BI har gjennomført en studie av hvordan økt formalkompetanse påvirker tankemønstrene hos folk som er interessert i entreprenørskap.

 

Tankemønstre hos entreprenører

Tankemønstre kan beskrives som automatisert gjenkjenning av mønstre i omgivelsene med tilhørende handlinger.

Sjakkspilleres evne til å se og løse sjakkoppgaver som vanlige folk vil trenge lang tid på å tenke på, er et godt eksempel på et tankemønster.

– Vi antar at tankemønstre er viktige i all yrkesutøvelse, og vi har undersøkt hvordan entreprenørskap kan beskrives som tankemønster, fremholder Arnulf.

Forskerne skiller mellom to ulike typer hovedtankemønstre hos entreprenører:

  • Elaborerende (utforskende) tankemønstre:
    Tankemønstre som handler om å vurdere situasjoner og ta inn informasjon. Under påvirkning av elaborerende mindsets blir folk åpne for ny informasjon og ettertenksomme. Men samtidig øker også innslag av tvil. Når du tar inn ny informasjon, innebærer det blant annet at du får problemer med å konkludere.
  • Implementerende (gjennomføringsorienterte) tankemønstre:
    Tilstand der alt tolkes ut fra kjente mønstre og der utfallet alltid er en form for handling, det vil si gjennomføring.

 

Måler tankemønstrene

Mathisen og Arnulf har utviklet en metode for å måle elaborerende og implementerende tankemønstre hos entreprenørskapsstudenter.

– Undervisning kan selvsagt gi nyttig informasjon for folk som er interessert i entreprenørskap. Men selve undervisningssituasjonen kan tenkes å gi en overvekt av elaborerende tankemønstre med tvilrådighet og for mange ulike ideer, sier forskerne.

Forskerne gjennomførte sin studie av tankemønstre blant 242 bachelorstudenter ved Handelshøyskolen BI og økonomistudenter ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.

Resultatene av studien offentliggjøres nå i tidsskriftet The International Journal of Management Education.

 

Kostnaden av tvil

Studien viser at studentene som deltok i undersøkelsen har ulike grader av de to tankemønstrene. Forskerne undersøkte om det var noen sammenheng mellom studentens tankemønstre og antallet nyetableringer.

Studenter med implementerende tankemønstre står for de fleste nyetableringer. Forskerne fant ikke en tilsvarende sammenheng mellom nye bedrifter og studenter med elaborerende tankemønstre.

– Elaborerende tankemønstre kan forstyrre nyetableringer. Studien indikerer at formalkunnskaper kan komme i veien for handlekraft ved at den gir rom for mer tvil, sier Arnulf.

Forskerne argumenterer for at tvil er en kostnad ved noen faser av økt utdanning.

– Bare studenter med svært høy grad av implementerende tankemønstre så også ut til å kunne nyttiggjøre seg de elaborerende tankene.

Mathisen og Arnulf mener undervisningen må ivareta og fremme implementerende tankemønstre hos studentene ved læresteder som underviser i fag der yrkesutøvelsen krever inititiativ, som for eksempel entreprenørskap og ledelse.

– Hvis man ikke tenker på det, vil formalutdanning i verste fall kunne føre til passivitet og tvilrådighet, advarer Arnulf.

KILDE: BI Business Review 
BI Business Review er Handelshøyskolen BIs digitale kanal for faglig formidling (forskningskommunikasjon).

Motta nyhetsbrev

Meld deg på nyhetsbrev!

Ikke la det «hastende» ta over det «viktige»

Forskjellen mellom disse to er nøkkelen til riktig tidshåndtering, og er viktig for å styrke din bedrift.

Slik bruker du historiefortelling som kommunikasjonsform i lederskapet ditt

Visste du at du kan bruke historiefortelling til å inspirere og engasjere medarbeiderne dine? «Storytelling» har blitt et moteord som det snakkes om overalt, men hva handler det egentlig om? LederNytt...
Les mer
Annonsér her!
Annonsér her!

Sette rydding i system - frigjør både tid og energi

De fleste av oss skulle gjerne hatt det litt mer ryddig og ordentlig rundt oss. Hatt stålkontroll på alt og visst nøyaktig hvor teiprullen er. Og hvor var det nå du gjemte det hersens passet igjen? Sy...

Karrieredesign – meningsfull karriere i et foranderlig arbeidsliv

Har du noen gang opplevd at karrieren din tar veier du ikke hadde planlagt? Eller at du føler deg låst i en karrierebane som ikke gir deg det samme nå som den gjorde da du startet på den? Er mangel på...

13 små vaner som fører til store resultater

Suksess skjer ikke på et øyeblikk. Det skjer gjennom mange små suksesser, oppnådd over tid. Hvis du ønsker å bygge noe stort, hvis du har en visjon, en drøm, eller bare et klart definert mål. 

Er du en av dem som ofte tyr til e-post når du skal formidle en beskjed til dine medarbeidere?

Da kan du være ganske sikker på at det vil dukke opp en hel del misforståelser fra tid til annen. Ved å velge muntlig kommunikasjon kan du skape en kultur med mindre konflikt – og bedre samarbeid. ...
Annonsér her!
Annonsér her!

Brikken som mangler for å endre medarbeidernes atferd

Å skape indre motivasjon handler om å hjelpe medarbeiderne å bli mer effektive og engasjerte. «De fleste er skeptiske til forandringer, men det er bare forandringer som gir fremgang.»

Hva slags grunnmur vil du ha i din virksomhet?

Kjenn litt på ordet virksomhetsplattform! Hva slags grunnmur vil du ha i din virksomhet? Hva slags kultur ønsker du å dyrke?  Ordet kultur kommer fra latinske cultura som betyr å dyrke. Hva dyrker ...

Kommunikasjon som ikke holder mål, kan gjøre stor skade i bedriften

Har du noen gang vært borti at dårlig kommunikasjonsflyt skaper misforståelser og usikkerhet? Kommunikasjon som ikke holder mål, kan nemlig gjøre stor skade i en organisasjon, mens god kommunikasjon k...

Snakker du om deg selv på en engasjerende måte?

Står folk med ørene på stilk og årvåkne blikk når du forteller ting? Eller ser de på klokken mens de skjuler en gjesp? Her får du ekspertens beste tips til hvordan du skal få de rundt deg interessert ...
Annonsér her!
Annonsér her!

De beste lederne skaper et trygt og tillitsfullt miljø for ansatte og ledere

Nevrovitenskap er med å vise at trygghet på jobben bør komme først. Når kroppen er i et kamp- eller flukt mønster, reduseres evnen til kreativitet, sosialt engasjement og «the drive for excellence». D...
Les mer

Få indre balanse som leder – og skap en mer balansert verden

Har du noen gang lurt på hva vi kan gjøre med en verden som er stadig mer ubalansert –  og om ledere kan bidra til å få den mer i vater? Svaret kan ligge i taoistisk ledelse.