Ren piratkopiering av internasjonalt kjente merker og design er kjent for de fleste, og man vet at rettighetshaverne jobber aktivt mot denne kopieringen. Norske bedrifter, både store og små, bør imidlertid også beskjeftige seg med dette problemet. Selv om disse kanskje i liten grad opplever å se piratkopier av sine produkter i Norge og i nærliggende markeder, kan slike likevel være i omløp i andre deler av verden. For eksempel opplever velrenommerte norske møbelprodusenter ofte å se piratkopier og andre etterligninger av sine bestselgere i Asia. Dersom det ikke iverksettes tiltak mot dette, vil kopiene gjerne spres i flere land, og det vil etter hvert bli vanskelig å spore deres opprinnelse, omfang osv. Man risikerer at det etablerer seg et positivt renommé omkring kopiene, som jo er en ren snylting på originalproduktet og det arbeid som ligger bak utviklingen av dette. 

Reagere raskt

I Norge ser man i de fleste bransjer stadig flere etterligninger som ligger så tett opp til det originale produktet, varemerket eller konseptet at det strider mot markedsføringsmessige og immaterialrettslige lover å markedsføre og selge dem. Dette gjelder både norske produkter og utenlandske produkter som noen har enerett til å importere og selge i Norge – eksempler er alt fra norsk klesdesign til utenlandskproduserte bildeler og verktøy. Mange rettighetshavere reagerer ikke mot dette, fordi de mener at publikum ikke tar feil av originalen og etterligningen – de går ut fra at man kjøper originalen dersom man ønsker kvalitet, og etterligningen dersom man kun er opptatt av lavere pris. Dersom etterligningen viser seg å oppfattes som ”det samme som originalen” rent kvalitetsmessig, eller dersom kjøperne rett og slett tar produktene for å være ett og samme produkt, vil man raskt kunne oppleve omsetningssvikt og at etterligningen tar over en markedsposisjon. Dersom rettighetshaveren ikke reagerer raskt mot dette, risikerer man å tape muligheten til å stanse utviklingen.

Tjener på andres idéer

At andre aktører finner ens idé og produkt så bra at det lages billigere utgaver, er altså ikke en komplimenterende og positiv ting i det lange løp. Kopiering og etterligning innebærer alltid at det er noen som tjener på andres idéer og innsats, og høster frukter av den økonomiske investering som er lagt i utvikling, produksjon og markedsføring av originalproduktet.  For å kunne slå ned på dette, bør man sørge for at ens egen rettighet er registrert og dokumentert så godt som mulig. Dette gjøres ved varemerke-, design- eller patentregistrering og ved hjelp av dokumentasjon for når og hvor idéer, utvikling, produksjon og salg startet. Man bør sikre god beskyttelse helt fra starten av, for å unngå enhver tvil om tidspunktet for når rettigheten oppsto, og om hvem som eier den.

Tekst: Kristina E. Johnsen, Advokat MNA og varemerkerådgiver, Oslo Patentkontor.