Forskere ved Universitetet i Washington, har gjennomført et eksperiment der forskeren Rajesh Rao lyktes med å få forskeren Andrea Stoccos høyre pekefinger til å trykke på en knapp på tastaturet, skriver Chef.se.

Ved å sende Rajesh Raos hjernesignaler til en datamaskin som igjen sendte signaler til en enhet koblet til Andrea Stoccos hodet, kunne de magnetiske impulsene få hånden til å bevege seg.

«Internett ble opprettet som et verktøy for å koble datamaskiner, og nå kan det være et verktøy for å koble hjerner», sier Andrea Stocco til Science Daily.

Forskeren Rajesh Rao er nøye med å understreke at teknologien bare gjør det mulig å lese enkle signaler fra hjernen. Man kan altså ikke lese hverandres tanker, uansett hvor mye man skulle ønske dette.

Rajesh Raos og Andrea Stoccos neste skritt er å gjennomføre en rekke eksperimenter der de kan overføre mer kompleks informasjon fra en hjerne til en annen.

I fremtiden får kanskje begrepet «kunnskapsoverføring» en helt ny mening?

Her ser du film fra eksperimentet:
Les også: Fire tegn på målesykeEn akilleshæl for norske ledere