DRIVKREFTER og SELVLEDELSE 

Er du bevisst dine drivkrefter?
De fire neste artiklene handler om ”drivkrefter”. Du vil få mange tips om hvordan du kan bli mer bevisst på hva som gjør at akkurat du kan lykkes, og konkrete, enkle, praktiske teknikker du kan teste ut i hverdagen.

Bevisstgjøring
Denne artikkelen setter fokus på bevisstgjøring rundt helheten av det som påvirker oss av krefter. Hva er det som påvirker oss mennesker til å gjøre noe eller ikke gjøre noe, er dette indre eller ytre krefter, eller selvsagt begge deler? Det handler også om hvor flink er du å lede og motivere deg selv. Det er de kreftene vi selv disponerer, våre indre drivkrefter, vi har størst kontroll over, og derfor er lettest å styre. Dette krever imidlertid en bevisstgjøring rundt det vi gjør og hvordan vi gjør det. Hvordan tenker vi, indre dialoger, hva sier vi til oss selv, hvordan håndterer vi motstand, hvordan bruke følelsene, og ikke minst hva ser vi for oss av fremtidsbilder? Det handler om hvor flinke vi er til bevisst å styre oss selv, slik at vi oppnår det vi ønsker.
De ytre omgivelsene våre påvirker også vår energi og fremdrift, og inspirerer oss til å bli motivert. Så ved å bli bevisst også disse kreftene og hvordan de påvirker oss, kan vi lettere styre mot motivasjon og fremdrift.

Metoder og teknikker
Så hva er det nå som driver oss? Det er selvsagt forskjellig fra person til person, men det er likevel mange felles elementer, metoder og teknikker vi kan benytte for å påvirke hjernen vår på en konstruktiv måte. Noen av disse elementene er visjoner, mål, målsetting og måloppnåelse. Dette har vi vel alle jobbet med i større og mindre grad, men mye av handlekraften og motivasjonen ligger nettopp i å gjøre et godt arbeid med utarbeiding og oppfølging av disse. Det er ikke bare visjon – misjon – mål som er viktig, men selve prosessen med å etablere dette.

Bli med på en liten test.
Hvor bevisst er du på dine drivkrefter?
(lukk gjerne øynene for ro, fokus og avspenning)
Ta fem minutter og tenk over hvilke krefter som påvirker deg, din energi og fremdrift, og fokuser først på de indre krefter, det du selv kontrollerer mest. Hva tenker du, indre dialoger, hva sier du til deg selv, hva ser du for deg av indre bilder, hva føler du og hvordan bruker du følelsene, hvordan handler du, hva med intuisjonen?

Ytre drivkrefter
Så kan du stille deg selv noen av de samme spørsmålene som ovenfor, men nå med tanke på hvordan du vil, mest mulig hensiktsmessig, påvirkes utenfra.
Hva inspirerer deg til å få motivasjon og fremdrift og motsatt, hvilke krefter er involvert, hva er de? Eksempel kan være; miljø, mennesker, natur, teknologi, handlinger, osv.
Hva må skje for at du arbeider optimalt, hvordan vil du påvirkes og hvordan kan du selv styre graden av det, positivt og negativt?

Synliggjør dine drivkrefter
Bli bevisst på hvilke krefter som drar i forskjellige retninger i forhold til din egen motivasjon, fremdrift og glede, og hvordan du kan påvirke disse.
Hvilke krefter er involvert og hvor store/sterke er de. Fokuser på det du kan kontrollere eller påvirke, så kan du i mye større grad styre dit du vil.
Under er et eksempel på en modell for å bli bevisst på hvilke krefter som påvirker deg (og/eller organisasjonen). Det du gjør er å lage så mange piler som mulig med stikkord på. La disse pilen peke i de retningene som du tror det påvirker deg. La også pilenes lengde variere med størrelsen på ”kraften”. Du vil da danne deg et visuelt bilde av det som kan påvirke din hverdag. Finn så ut hva som skal til eller hva som må endres for å få et bilde (pilene) akkurat slik du ønsker at det skal være.

Triggere
Mange ganger kan små forskjeller gjøre mye. Det handler om å finne de små endringene man trenger å gjøre, som kan endre mye. Tenk over hva det er som trigger deg, som aktiverer dine positive drivkrefter, som kan føre til stor endring.

Bli med videre i denne artikkelserien i LederNytt:
1. Bevisstgjøring av drivkrefter. (dette nr.)
2. Kraftfulle aktive visjoner, skap din visjon. (neste)
3. Mål og måloppnåelse, finn energien.
4. Kraften i god kommunikasjon.

Videre studier, studieveiledning.


Tekst: Odd-Petter Fylling, daglig leder, mentor og coach, To Be Academy as
www.To-Be.no