Tenk deg en golfspiller som tror at hun spiller en bedre runde dersom hun lykkes med å slå ballen så fort som mulig!

Like bakvendt er det å ha intensitet som ledetråd i lederjobben, ettersom godt lederskap krever både presisjon og ettertanke. Å være intensiv er ikke automatisk det samme som å være effektiv. De kan til og med være motsetninger. Men, undrer et ordensmenneske, visst får jeg gjort mer i et høyt tempo – eller?

-Nei, hevder Suzanne Bruchfeld, psykolog og organisasjons- og lederutvikler som har utviklet metoden MIMED (Mindfulnessintegrated Management and Employee Development). – Det er en total misforståelse at du rekker mer ved å være intensiv. Da blir du lettere splittet, har dårligere refleksjonsevne og begynner å detaljstyre, sier hun.Er du intensiv tenderer du til å bare lytte med et halvt øre, blir lett distrahert og får spente muskler. Men intensitet handler sjelden om ytre stress, men mer om en indre spenningstilstand. Hvorfor glir man så lett inn i denne typen adferd?
Svaret kan være både biologisk, psykologisk og nevrologisk betinget.

Biologien: Her handler det om en fly eller kamp-tilstand. Under sterk belastning blir adrenalinnivået høyt, hvilket kan være effektivt i noen minutter. Problemet er at mange ledere lever i en tilstand av konstant spenning. Det gjør at de reagerer på konflikter på en mer dramatisk måte enn nødvendig.
Psykologien: Mange ledere har en prestasjonsbasert selvfølelse og søker bekreftelse gjennom å være dyktige og nå sine mål. I sitt stadige driv framover risikerer de å miste konsentrasjonen.
Nevrologien: Når du er intensiv aktiviseres hjernens amygdala, ditt sentrum for følelser som redsel og uro. Du kan altså fatte raske beslutninger, men de er påvirket av redsel. Å være effektiv derimot, handler om å fokusere på en komplisert arbeidsoppgave og løse den. Dit kommer du bare ved å være nærværende, å konsentrere deg om én sak av gangen. Det trener du på gjennom ”mindfulness”.

-Det som gir kraftfull effekt er når evnen til aktivt nærvær går som en rød tråd gjennom lederskapstreningen. Du øker din evne til konsentrasjon, ro, mot, lydhørhet, empati og handlekraft, sier Suzanne Bruchfeld.

Kilde: Chef.se