Høysensitivitet er et medfødt karaktertrekk som gjør at man tar inn flere inntrykk enn ikke-sensitive, og at inntrykkene fordøyes på et dypere nivå.

Av den grunn oppleves alt sterkere, og sensitive har lettere for å bli overstimulert, stresset og utbrent. Det antas at høysensitivitet kan være årsaken til mange sykemeldinger.

Prøver i det lengste

Slik arbeidsdagen for mange er organisert, med flere krav til den enkelte, stadige omorganiseringer og støyende kontorfellesskap, er det stor risiko for at sensitive blir utslitte og syke. Mange høysensitive ignorerer disse signalene og prøver å tilpasse seg, men ender ofte opp med stress, lav selvfølelse og en følelse av og ikke mestre arbeidssituasjonen.

Kan fungere godt med enkle grep

Runar Heggen, leder i Podium og selv høysensitiv, mener det er fullt mulig for sensitive å finne jobber hvor de vil kunne fungere godt. Det er viktig at høysensitive ikke tar på seg arbeidsoppgaver som er i strid med egne verdier, og passer på å få brukt sin kreativitet.

- Du skal ikke bare ha en jobb, du skal ha den jobben som passer for deg, sier Heggen.

- Det gjelder for så vidt for oss alle: Vi bør velge arbeidsplass ikke bare etter hva vi kan og hva vi er utdannet til, men også ut fra hvem vi er som personer.

Det blir stadig større fokus på høysensitivitet i Norge, og 14. mai arrangeres det en konferanse i Oslo Konserthus som blant annet fokuserer på dette temaet.

Det gode arbeidsliv - fra sykefravær til arbeidsnærvær 

Tanken bak konferansen er å sette fokus på tematikken og gi informasjon og inspirasjon til ledere og HR-folk så vel som helsepersonell og NAV-ansatte om hvordan man kan hjelpe denne store gruppen personer med å unngå lange sykemeldinger og stå i jobb.

Hovedtaler på konferansen er den amerikanske psykologspesialisten og forfatteren Elaine Aron, som over flere år har forsket på karaktertrekket høysensitiv.

Hennes første bok «The Highly Sensitive Person» er nylig utgitt på norsk, under tittelen «Særlig sensitiv, la sårbarheten bli din styrke».

I tillegg til Elaine Aron vil foredagsholdere som Morten Krogvold, Kathrine Apaas, Frank Møllerop, Runar Heggen, Peter Svenning og dr. Audun Myskja belyse temaet fra ulike ståsteder.

Tekst:

Lian Kirksæther har spesialisert seg på temaet høysensitiv, og jobber som coach og veileder. Hun holder kurs rundt tema høysensitiv, tankens kraft og bedre helse. Lian er DNCF sertifisert Coach og Helsecoach, har skrevet mange artikler, og gitt ut en Coaching CD.